Μενού Κλείσιμο

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία(Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικο έτος 2024-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από Τρίτη 2-7-2024 έως την Τρίτη 9-7-2024 και ώρα 23:59.

Η με α.π. 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./02-7-2024 προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ) εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο