Μενού Κλείσιμο

Ανακοινοποίηση στο ορθό Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 με σειρά προτεραιότητας κατά το κλάδο και ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά από 02/07/20242 έως 09/07/2024 και ώρα 23:59.

Η με αρ.πρωτ. 94/Δ.Ε.Π.Π.Σ./02-07-2024 ΑΝΑΚΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ  Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6Η7Χ46ΝΚΠΔ-ΞΝΕ) εδώ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο