Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδ. έτος 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: “Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019  και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).” δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Λειτουργία Διεύθυνσης ΠΕ Κορινθίας)

H Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, σε εφαρμογή της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ A’ 55/11.03.2020) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», από 23-3-2020 και για όσο χρονικό  διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα, θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς ή πολίτες ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ταχυδρομικής αποστολής των αιτημάτων τους και όχι δια ζώσης.

Η υπηρεσία μας θα λειτουργήσει εφεξής και για όσο διάστημα απαιτηθεί με προσωπικό ασφαλείας, στο οποίο οι συνάδελφοι θα συμμετέχουν εκ περιτροπής για να εξυπηρετούν αποκλειστικά επείγοντα περιστατικά που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο και κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού όπως γίνεται και σε άλλες υπηρεσίες.

Θα προβλεφθεί η εξ’ αποστάσεως εργασία για όσους συναδέλφους είναι εφικτό, σύμφωνα με τη φύση του αντικειμένου εργασίας τους.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΕΠ ΕΒΠ

Καλούνται τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που διορίστηκαν μόνιμοι στην Πρωτοβάθμια Κορινθίας, να προσέλθουν για την ορκωμοσία και την ανάληψη υπηρεσίας τους στα γραφεία της Διεύθυνσης, Κολιάτσου 44-Κόρινθος,

Στην Α/θμια Κορινθίας θα αναλάβουν υπηρεσία:

  • Οσοι διορίστηκαν ως μόνιμοι στην Π.Ε. Κορινθίας και υπηρετούν ως αναπληρωτές στην Κορινθία (είτε στην Π.Ε. είτε στην Δ.Ε.)
  • Όσοι διορίστηκαν ως μόνιμοι στην Π.Ε. Κορινθίας και υπηρετούν σε άλλη Διεύθυνση αλλά επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία στην Π.Ε. Κορινθίας
  • Όσοι υπηρετούν ως αναπληρωτές στην Π.Ε. Κορινθίας και διορίστηκαν ως μόνιμοι σε άλλη Διεύθυνση, εκτός Κορινθίας (εκτός αν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση διορισμού τους)

Αν υπηρετείτε ως αναπληρωτές στην Π.Ε. Κορινθίας δεν χρειάζεται να προσκομίσετε εκ νέου τα δικαιολογητικά σας αλλά αν υπηρετείτε ως αναπληρωτές σε οποιαδήποτε άλλη Διεύθυνση θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά που είχατε προσκομίσει με την ανάληψη υπηρεσίας σας ως αναπληρωτές φέτος. Ειδικά για τα ιατρικά πιστοποιητικά, προς το παρόν μπορείτε να υποβάλλετε αντίγραφα των ιατρικών βεβαιώσεων που έχετε καταθέσει με την ανάληψη υπηρεσίας σας ως αναπληρωτές.

Περισσότερες οδηγίες εδώ

Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις των Δημάρχων βάση των διατάξεων του άρθρου 58 και 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010) και την ΠΝΠ της 25/2/2020 (ΦΕΚ 42/25-2-2020), θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για απολύμανση λόγω πρόληψης εξάπλωσης ιογενών λοιμώξεων, στις πιο κάτω περιοχές  :

ΜΟΝΟ για ΔΕΥΤΕΡΑ 9/3/2020

1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ                

2. ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για την ανακοίνωση – ενημέρωση του ΕΟΔΥ για τις εκπαιδευτικές μονάδες. (βλέπε πιο κάτω ανάρτηση,  Σαββάτο 29/2/2020)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας (π.χ. μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, εργαζόμενοι, κλπ.) με ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές με συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού ή ιστορικό στενής επαφής (βλέπε πιο κάτω σύνδεσμο) με επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό SARS-CoV-2, εντός των προηγούμενων 14 ημερών:
Α. Αν είναι ασυμπτωματικοί, συστήνεται να περιορίσουν τις επαφές τους, να απέχουν από τα μαθήματα ή την εργασία τους, μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής τους από το ταξίδι ή την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής τους και να παρακολουθούν στενά την υγεία τους.
Β. Αν εμφανίζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης αναπνευστικού (π.χ. πυρετό, βήχα, δύσπνοια κλπ.), θα πρέπει άμεσα να απομονωθούν και να υποβληθούν σε ιατρική εκτίμηση το συντομότερο δυνατό.
Πριν την ιατρική εκτίμηση, συστήνεται τηλεφωνική ενημέρωση του ιατρού και του ΕΟΔΥ (τηλ. 210-5212054 ή 1135) σχετικά με το περιστατικό.
-Σε περίπτωση που εμφανίζουν σοβαρή νόσο, θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΕΚΑΒ και ο ΕΟΔΥ. Η έγκαιρη ενημέρωση των ιατρών, του ΕΚΑΒ και του ΕΟΔΥ αποσκοπεί στη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την αποφυγή του ενδεχομένου έκθεσης άλλων ατόμων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο κορωνοϊό SARS-Cov-2 για τις εκπαιδευτικές μονάδες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ

Ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας  ολοκλήρωσε την καταχώριση και επικύρωση των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας να ελέγξουν, μέσω της καρτέλας τους στο ΟΠΣΥΔ, ότι όλα τα μοριοδοτούμενα προσόντα τους είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

Όσοι εντοπίσουν κάποιο θέμα, παρακαλούμε να μας καλέσουν στο 2741363410 ή 2741363405.

Καλή Επιτυχία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο