Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υποβολή ενστάσεων από Δευτέρα 19/11/2018 έως Τέταρτη 21/11/2018
αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης, με φαξ στο 2741085892 ή ηλεκτρονικά
στο  grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ-ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Υποβολή ενστάσεων από Τρίτη 13/11/2018 έως Πέμπτη 15/11/2018

αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης, με φαξ στο 2741085892 ή ηλεκτρονικά στο  grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Δημοτικών Σχολείων 2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Υποδιευθυντών/ντριων Δημοτικών Σχολείων

Αίτηση Υποδιευθυντών/ντριων

Διευκρινιστική εγκύκλιος υποδιευθυντών

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων κτλ (ΦΕΚ 4412/18-Απόφαση 3)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 2018

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Αίτηση προϊσταμένου/ης Νηπιαγωγείου

Αίτηση προϊσταμένου/ης Δημοτικού Σχολείου

Διαδικασίες υποβολής αιτήσεων κτλ (ΦΕΚ 4412/18-Απόφαση 1)

Προσκλήσεις για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριων 2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριων Δημοτικών Σχολείων Καλλιάνων – Φενεού

ΠΡΟΣΟΧΗ Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 02-11-2018 ώρα 14:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο