Μενού Κλείσιμο

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κορινθίας

Απόφαση Ανασυγκρότησης Α) του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας και Β) του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας όταν κρίνονται θέματα επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Συμβούλιο Επιλογής) 30-3-2021

Υποψήφιοι αιρετοί για το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κορινθίας

Σύμφωνα με

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 ««Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 19-33 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1/τ.Α΄/03-01-2003) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών».
3. Το υπ’ αριθμ.Φ.350/33/124050/Ε3/18-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης».
4. Το άρθρο 22 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α’ 186/29-09-2020).
5. Τις αιτήσεις υποψηφιότητας των εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 175/30-09-2020 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
6. Το γεγονός ότι όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ1/τ. Α΄/03-01-2003).

Υποψήφιοι για το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κορινθίας, στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 είναι

Α΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. ΓΕΡΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
2. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4. ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
6. ΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
6. ΜΙΣΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γ΄ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ)
1. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
2. KATEΛΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΥΣΠΕ ΚΟΡΙΝΘΑΣ 5797/26-08-2020

Να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις διεργασίες του νέου Συμβουλίου και να ενημερώσω πως θα προσκαλούνται συχνά στις συνεδριάσεις και τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Δ/ντης Εκπ/σης
Δημήτριος Ντρίμερης

Μετάβαση στο περιεχόμενο