Μενού Κλείσιμο

Tοποθέτηση προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων αρμοδιότητας ΔΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση γίνεται για σχολικό έτος, πλην των περιπτώσεων σχολικών μονάδων στα οποία δεν υπηρετεί με οργανική θέση εκπαιδευτικός και τοποθετείται στη θέση του/της προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικός με τοποθέτηση στο σχολείο για διδακτικό έτος. Στα λοιπά σχολεία η τοποθέτηση γίνεται με 4ετή θητεία, έως 31/7/2027. Στα άνω των 1/θεσίων σχολεία που δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, οι θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν ως θέση αναπληρωτή/τριας προϊστάμενου/ης.

Οι προϊστάμενοι/ες αναλαμβάνουν αύριο 1/9/2023 υπηρεσία στη σχολική μονάδα “ως προϊστάμενος/η”.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων ανά σχολική μονάδα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διευκρινίσεις για τις θέσεις προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Σχετικά με την προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων, διευκρινίζουμε ότι: Στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση στη θέση του/της Προϊστάμενου είναι για σχολικό έτος και όχι με θητεία. Η 4ετής θητεία αφορά τα 2/θέσια και άνω σχολεία.

Tο Δ.Σ. Μάννας είναι μονοθέσιο οργανικά και η τοποθέτηση θα γίνει για το σχ. έτος 2023-2024.

Τα παρακάτω νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια οργανικά και σε αυτά η τοποθέτηση Προϊστάμενου/ης θα γίνει για το σχολικό έτος 2023-2024:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση:

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση διευθυντή/ντριας Δ.Σ. Εξαμιλίων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Π.Ε. Κορινθίας, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του/της διευθυντή/ντριας του Δ.Σ. Εξαμιλίων. Ενστάσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των υποψηφίων (@sch.gr) στο mail@dipe.kor.sch.gr από σήμερα Πέμπτη 24/8/2023 έως και τη Δευτέρα 28/8/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης 

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων σχολικών μονάδων – Πρόσκληση για τοποθέτηση σε θέση αναπλ. διευθυντή/ντριας Δ.Σ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν:

α) Να τοποθετηθούν σε θέση Προϊσταμένου/ης στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν οργανικά, ή

β) Να τοποθετηθούν στις κενές θέσεις διευθυντών στα Δ.Σ. Κλένιας και Δ.Σ. Φενεού, ως αναπληρωτές/τριες διευθυντές /ντριες για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ανεξαρτήτως οργανικής θέσης),

Να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε πρόσκλησης, από Πέμπτη 24/8/2023 έως και Τρίτη 29/8/2023 

Πρόσκληση για θέσεις προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Πρόσκληση για θέσεις αναπλ. διευθυντή/ντριας Δ.Σ. Κλένιας και Φενεού

Ενημέρωση σχετικά με μη λειτουργία της υπηρεσίας στις 29/6/2023 λόγω τοπικής αργίας.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας θα παραμείνει κλειστή κατά την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 ημέρα εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (πολιούχου της πόλης της Κορίνθου).

Τοποθέτηση σε κενή θέση διευθυντή δημοτικού σχολείου

Μετά τη λήξη της προθεσμίας της πρόσκλησης για συμπληρωματική υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης για τις κενές θέσεις των δημοτικών σχολείων, ανακοινώνεται η τοποθέτηση σε κενή θέση εκπαιδευτικού από τον πίνακα των υποψηφίων διευθυντών/ντριών Π.Ε. Κορινθίας

Απόφαση τοποθέτησης διευθυντή δημοτικού σχολείου Ξυλοκέριζας

Οι θέσεις που παραμένουν κενές (Δ.Σ. Εξαμιλίων, Δ.Σ. Φενεού και Δ.Σ. Κλένιας) θα επαναπροκηρυχθούν το επόμενο διάστημα.

Τοποθετήσεις διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων Π.Ε. Κορινθίας – Πρόσκληση για κενά σχολεία

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής στην συνεδρίασή του της 18/4/2023 εισηγήθηκε τις τοποθετήσεις των διευθυντών/ντριών των δημοτικών σχολείων αρμοδιότητάς του και εκδόθηκε η απόφαση τοποθέτησης από τον Διευθυντή Π.Ε. Κορινθίας.

Η ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών/ντριών θα γίνει τις τρεις (3) τελευταίες εργάσιμες ημέρες του διδακτικού έτους 2022-2023 και η θητεία είναι τετραετής, έως 31/7/2027.

Απόφαση τοποθέτησης διευθυντών/ντριών δημοτικών σχολείων

Για τα δημοτικά σχολεία που παρέμειναν κενά μετά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, καλούνται οι υποψήφιοι/ες που είναι εγγεγραμμένοι/ες στον πίνακα να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση, εφόσον το επιθυμούν, από σήμερα Τρίτη 18/4/2023 έως και την Πέμπτη 20/4/2023 και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με την Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων για κενά σχολεία (η πρόσκληση και έντυπο δήλωσης τοποθέτησης έχουν αποσταλεί στα υπηρεσιακά email των υποψηφίων)

Μετάβαση στο περιεχόμενο