Μενού Κλείσιμο

ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΔΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο, το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων την Τετάρτη 06/03/2024 και ώρα 10:30-11:30 θα πραγματοποιήσει τη δράση «Σπάμε τη σιωπή! Ενώνουμε τις φωνές μας ενάντια στη Βία και τον Εκφοβισμό» που θα υλοποιηθεί παράλληλα στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας της Ευαγγελίστριας και στο προαύλιο του εν λόγω σχολείου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Δελτίο Τύπου

Οριστικός πίνακας μονάδων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Οριστικός πίνακας ανά ειδικότητα

Συχνές ερωτήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων. Για την προθεσμία για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί νέα πρόσκληση από την υπηρεσία μας (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκτός περιοχής)

 

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ε ν τ ό ς ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 14/02/2024 έως και την Τρίτη 20/02/2024.

Επισημαίνουμε ότι οι δήμοι και οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν από το σύστημα όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας. Για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί εγκύκλιος της υπηρεσίας με προθεσμίες (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ από το ΥΠΑΙΘΑ).

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2023-2024 (το αρχείο έχει φύλλα ανά ειδικότητα)

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών 2023-2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών 2023-2024: Πέμπτη 1/2/2024 έως και Δευτέρα 12/2/2024 (οδηγίες στην παρακάτω εγκύκλιο)

(ανάκληση αιτήσεων παραίτησης εντός ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης)

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ: 5420_ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΧ. ΈΤΟΥΣ 2023-2024_ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ_ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33

Υποβολή δηλώσεων πολυθεσίας – πολυαπασχόλησης

Αφορά μόνο μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς που απασχολούνται και σε άλλο φορέα του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων β’ εξαμήνου 2023: 10/2/2024.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο mail@dipe.kor.sch.gr

Έγγραφο ΔΠΕ Κορινθίας 

Έντυπο δήλωσης πολυθεσίας

Εγκύκλιος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έντυπα και οδηγίες: https://www.elsyn.gr/el/node/1137

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Διευθυντού/τριας και για αποσπάσεις σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Η με απ. 55/02-01-2024 (ΑΔΑ: 91Υ9ΟΞΛΔ-ΛΗΒ) (Ανακοινοποίηση στο ορθό 04-01-
2024) Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της
Διευθυντή/τριας στο ΙΕΠ με θητεία πενταετούς διάρκειας.

Η με απ. 57/02-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΖΤ3ΟΞΛΔ-ΖΨΚ) Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως
17/01/2024 και ώρα 14:00.

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 – Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Προσλήψεις αναπληρωτών 29/11/2023

Update 30/11/2023: Toποθετήσεις αναπληρωτών – σχολεία ανάληψης υπηρεσίας


Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την 29/11 θα υποβάλλουν τη δήλωση σχολικών μονάδων μέσω ΟΠΣΥΔ, την 30/11/2023. Το σχολείο τοποθέτησης θα σας κοινοποιηθεί με μήνυμα από το ΥΠΑΙΘΑ. Τα κενά που καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ θα τα δείτε ε δ ώ.

Με έντονη γραφή είναι το σχολείο τοποθέτησης (όπου η τοποθέτηση γίνεται σε άνω του ενός σχολείου). Στον πίνακα αναγράφεται ΝΑΙ στη στήλη “Σχολείο ανάληψης” και σε αυτό το σχολείο θα αναλάβετε υπηρεσία, όχι στη Διεύθυνση.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Δευτέρα 4/12 ή Τρίτη 5/12). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης και να αποστείλει email επιβεβαίωσης μέσω του myschool στον/στην εκπαιδευτικό. Μετά την παραλαβή του email επιβεβαίωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της στο anaplirotes.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Πατήστε Ε Δ Ω για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο