Μενού Κλείσιμο

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Το με απ. 102641/Ε2/18-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ)

Στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://opsyd.sch.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απόσπαση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, για επιγενόμενους λόγους, πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις προσκλήσεις που εκδίδονται κάθε έτος να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάσης 2023-2024

Ενημέρωση 6/9/2023: Τοποθετήσεις αναπληρωτών Α’ φάσης. Το αρχείο έχει χωριστεί σε σχολείο τοποθέτησης και παρακάτω τα σχολεία διάθεσης για να μην υπάρξουν πάλι παρανοήσεις με το σε ποιο σχολείο αναλαμβάνουν την Πέμπτη 7/9 ή την Παρασκευή 8/9 ή τη Δευτέρα 11/9 (δόθηκε παράταση) οι εκπαιδευτικοί. Παρακαλούμε να έχετε αναλάβει όλοι υπηρεσία έως τις 12:00 και να έχετε υποβάλλει και τα στοιχεία σας στο anaplirotes.gov.gr έως τις 14:00 ώστε στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν δεν κάνετε τη διαδικασία της σύμβασης, θα μετρηθεί η ανάληψη υπηρεσίας σας (και η μισθοδοσία σας) από την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Νηπιαγωγείο Μάννας και Νηπιαγωγείο Ψαρίου η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσης, όσοι/ες έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία της πόλης του Λουτρακίου και δεν αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη, θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, λόγω τοπικής αργίας στο Λουτράκι

*******************************************

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Πέμπτη 7/9 ή Παρασκευή 8/9). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Πατήστε ε δ ώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η με απ: 93455/ΓΔ5/25-8-2023 Εξ. Επείγον (ΑΔΑ:  6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω Ο.Π.Σ.Υ.Δ – Αρχική Σελίδα (https://opsyd.sch.gr) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 25/08/2023 (Νεοδιόριστοι, διαθέσεις β’ φάση, αμοιβαίες)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2023 στα σχολεία τοποθέτησης εκτός αν βρίσκονται σε άδεια)

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων β’ φάση 

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβαία απόσπαση της Ευανθίας Κουλιφέτη με τον Παναγιώτη Χαχάμη, ΠΕ70, από το 2ο Δ.Σ. Κορίνθου και Δ.Σ. Ισθμίας αντίστοιχα.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Η με απ. 91805/Ε2/21-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00 μέσω ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν έως και την Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 13:00 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr τη δήλωσή τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα για το 2023-2024. Τα κριτήρια τοποθέτησης αναφέρονται στην προηγούμενη ανάρτηση για τους μόνιμους διορισμούς. Αρκεί η υποβολή της δήλωσης (και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου) από το email που έχετε δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, δεν χρειάζεται να εκτυπωθεί και να σκαναριστεί υπογεγραμμένη για να την υποβάλλετε.

Ενημερώνουμε ότι από 1/9/2023 κάθε επικοινωνία με την υπηρεσία μας θα γίνεται από το υπηρεσιακό email των εκπαιδευτικών (@sch.gr) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Aν δεν έχετε ήδη ως αναπληρωτές/τριες, θα πρέπει να φροντίσετε για την εγγραφή σας.

Κενά για τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Έντυπο δήλωσης 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Η με απ 5496/17-08-2023 (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό των Δασκάλων) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

Μετάβαση στο περιεχόμενο