Μενού Κλείσιμο

Προσλήψεις αναπληρωτών 29/11/2023

Update 30/11/2023: Toποθετήσεις αναπληρωτών – σχολεία ανάληψης υπηρεσίας


Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την 29/11 θα υποβάλλουν τη δήλωση σχολικών μονάδων μέσω ΟΠΣΥΔ, την 30/11/2023. Το σχολείο τοποθέτησης θα σας κοινοποιηθεί με μήνυμα από το ΥΠΑΙΘΑ. Τα κενά που καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ θα τα δείτε ε δ ώ.

Με έντονη γραφή είναι το σχολείο τοποθέτησης (όπου η τοποθέτηση γίνεται σε άνω του ενός σχολείου). Στον πίνακα αναγράφεται ΝΑΙ στη στήλη “Σχολείο ανάληψης” και σε αυτό το σχολείο θα αναλάβετε υπηρεσία, όχι στη Διεύθυνση.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Δευτέρα 4/12 ή Τρίτη 5/12). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης και να αποστείλει email επιβεβαίωσης μέσω του myschool στον/στην εκπαιδευτικό. Μετά την παραλαβή του email επιβεβαίωσης, ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της στο anaplirotes.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Πατήστε Ε Δ Ω για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Προσλήψεις αναπληρωτών 26/10/2023

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την 26/10 θα υποβάλλουν τη δήλωση σχολικών μονάδων μέσω ΟΠΣΥΔ, την 31/10/2023. Το σχολείο τοποθέτησης θα σας κοινοποιηθεί με μήνυμα από το ΥΠΑΙΘΑ. Τα κενά στα οποία θα τοποθετηθούν οι αναπληρωτές/τριες με βάση τις προτιμήσεις τους και τη σειρά του πίνακα (αν είναι άνω του ενός/μία) μπορείτε να τα δείτε ε δ ώ (με έντονη γραφή στις ομάδες κενών είναι το σχολείο τοποθέτησης)

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Πέμπτη 2/11 ή Παρασκευή 3/11). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης και να αποστείλει email επιβεβαίωσης μέσω του myschool στον/στην εκπαιδευτικό. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της στο anaplirotes.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Πατήστε Ε Δ Ω για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Ειδική Πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Ειδική Πρόσκληση (1η) (ΑΔΑ: 6ΚΥΩ46ΝΚΠΔ-Ν5Μ)

Τα μέλη ΕΕΠ -ΕΒΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2023-2024 σε:

  • σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,
  • Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ και
  • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023 έως και την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών β’ φάσης

Όλοι/ες οι αναπληρωτές/τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί εδώ.

Τα σχολεία στα οποία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του παρακάτω αρχείου.

Δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στα σχολεία διάθεσης, αυτό θα γίνει όταν θα καταρτιστεί το πρόγραμμά τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ανάληψης υπηρεσίας καταχωρούν άμεσα την ανάληψη των αναπληρωτών/τριών στο myschool και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο anaplirotes.gov.gr αυθημερόν υποχρεωτικά πριν τις 15:00 ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Β’ φάσης

Update 5/10: Καταχωρίστηκαν τα κενά στο ΟΠΣΥΔ. Λόγω πολλών τηλεφωνικών αποριών, ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς ότι:

α) δεν έχουμε περαιτέρω πληροροφορίες για τα κενά στα οποία αναγράφεται “λήξη..” ή  “πιθανή λήξη” κλπ από ό,τι αναγράφεται στις παρατηρήσεις. Σημαίνει ότι το κενό είναι λόγω π.χ. αναρρωτικής μονίμου και ο/η αναπληρωτής/τρια θα μετακινηθεί όταν επιστρέψει ο/η μόνιμος/η (δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν ή πότε)

β) Μετά τη λήξη, ο/η εκπαιδευτικός θα μετακινηθεί σε όποια σχολική μονάδα υπάρχει κενό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν λύεται η σύμβασή του/της, αυτή θα λήξει 21/6 ανεξάρτητα από το σε ποια ή ποιες σχολικές μονάδες θα υπηρετήσει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους

γ) Οι τοποθετήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τη σειρά του πίνακα. Κανένα άλλο κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη επιπλέον.

δ) Το ΜΣΔ που αναγράφεται στο ΟΠΣΥΔ δίπλα στα κενά είναι οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του κάθε σχολείου, οι οποίες θα παίξουν ρόλο στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΜΕΤΑ από το μόνιμο διορισμό τους και κανέναν ρόλο δεν παίζουν στην πρόσληψη ή τοποθέτηση τους ως αναπληρωτές/τριες.

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα γίνει στο σχολείο τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10. 

Για περαιτέρω οδηγίες και δικαιολογητικά, δείτε την ανακοίνωση της Α’ φάσης εδώ 

Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάσης 2023-2024

Ενημέρωση 6/9/2023: Τοποθετήσεις αναπληρωτών Α’ φάσης. Το αρχείο έχει χωριστεί σε σχολείο τοποθέτησης και παρακάτω τα σχολεία διάθεσης για να μην υπάρξουν πάλι παρανοήσεις με το σε ποιο σχολείο αναλαμβάνουν την Πέμπτη 7/9 ή την Παρασκευή 8/9 ή τη Δευτέρα 11/9 (δόθηκε παράταση) οι εκπαιδευτικοί. Παρακαλούμε να έχετε αναλάβει όλοι υπηρεσία έως τις 12:00 και να έχετε υποβάλλει και τα στοιχεία σας στο anaplirotes.gov.gr έως τις 14:00 ώστε στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν δεν κάνετε τη διαδικασία της σύμβασης, θα μετρηθεί η ανάληψη υπηρεσίας σας (και η μισθοδοσία σας) από την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Νηπιαγωγείο Μάννας και Νηπιαγωγείο Ψαρίου η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσης, όσοι/ες έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία της πόλης του Λουτρακίου και δεν αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη, θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, λόγω τοπικής αργίας στο Λουτράκι

*******************************************

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Πέμπτη 7/9 ή Παρασκευή 8/9). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Πατήστε ε δ ώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η με απ: 93455/ΓΔ5/25-8-2023 Εξ. Επείγον (ΑΔΑ:  6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω Ο.Π.Σ.Υ.Δ – Αρχική Σελίδα (https://opsyd.sch.gr) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων της 1ΓΕ/2023 προκήρυξης ΑΣΕΠ (γενικής εκπαίδευσης)

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00

Στην περίπτωση που εμφανίζεται διεκπεραιωμένο αίτημά σας αλλά δεν είναι καταχωρισμένο στην αντίστοιχη καρτέλα του ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δεν έχει προσμετρηθεί στα μόρια του πίνακα του ΑΣΕΠ, υπενθυμίζουμε ότι πατώντας το εικονίδιο του μεγενθυντικού φακού δίπλα στο αίτημά σας, εμφανίζεται η αιτία που δεν καταχωρίστηκε από την Διεύθυνση το εν λόγω προσόν/κριτήριο. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, αρμοδιότητα για τις οποίες έχει αποκλειστικά και μόνο το ΑΣΕΠ.

Λήψη εγγράφων λήξης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης μπορούν να λάβουν, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα έγγραφα λήξης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο