Μενού Κλείσιμο

Οδηγίες για αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς

******Οδηγίες από το ΥΠΑΙΘ εδώ και εγχειρίδιο δήλωσης σχολικών μονάδων εδώ ********

*** Νέα ανακοίνωση μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το ΥΠΑΙΘ: η ανάληψη υπηρεσίας ΔΕΝ μπορεί να γίνει με self-test παρά μόνο με τους τρόπους που αναγράφονται στις οδηγίες της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΙΘ *** (νόμος που διέπει την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εδώ)

Οι αναπληρωτές-τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης που θα τους κοινοποιηθεί από το ΟΠΣΥΔ, εκτός των περιπτώσεων που το σχολείο τοποθέτησης είναι κλειστό ή δεν είναι δυνατή η ανάληψη του/της εκπαιδευτικού σε αυτό για οποιοδήποτε λόγο, εντός της προθεσμίας 1-3/9/2021 που έχει δοθεί από το ΥΠΑΙΘ. Θα ανακοινωθούν πριν την 1/9 στην παρούσα ιστοσελίδα, οι κλειστές σχολικές μονάδες ώστε οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε αυτές να προσέλθουν στη Διεύθυνση ΠΕ Κορινθίας για την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

Τα κενά που θα εμφανιστούν στο ΟΠΣΥΔ να δηλώσετε: ΠΕ05ΠΕ06 (νηπιαγωγεία)ΠΕ07ΠΕ06 (Δημοτικά)ΠΕ08ΠΕ11ΠΕ60 ΠΕ70ΠΕ79ΠΕ86ΠΕ91– Ειδική Αγωγή –  Παράλληλη στήριξη 

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Πρόσκληση εκπαιδευτικών, ΕΕΠ, ΕΒΠ για δήλωση περιοχών για αναπληρωτές/τριες

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 13/8 έως και τη Δευτέρα 23/8/2021 (*παράταση), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Πρόσκληση εκπαιδευτικών 

Πρόσκληση ΕΕΠ – ΕΒΠ

Λήψη εγγράφων λήξης σύμβασης αναπληρωτών

Ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα λήξης σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από την εφαρμογή Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας και το ΑΦΜ σας.

Προσλήψεις αναπληρωτών 4/3/2021

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Παρασκευή 5/3/2021 το μεσημέρι (αναμένουμε τις υπουργικές αποφάσεις πρόσληψης). Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης, τα σχολεία της Κορινθίας είναι κλειστά αλλά οι προϊστάμενοι θα βρίσκονται στο σχολείο.

Θα τυπώσετε την απόφαση τοποθέτησης ώστε να μπορείτε να μετακινηθείτε στο σχολείο σας από τον τόπο κατοικίας σας.

Προσοχή: Για να γίνει προεργασία της πρόσληψής σας, μέχρι τη Δευτέρα και ώρα 09:00 παρακαλούμε να στείλετε μόνο το δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr αφήνοντας κενή την ημερομηνία ανάληψης, το σχολείο τοποθέτησης και το ΙΒΑΝ αν δεν έχετε στην Εθνική τράπεζα (η Εθνική είναι υποχρεωτική μόνο αν οι προσλήψεις γίνουν μέσω ΕΣΠΑ, αυτό θα το γνωρίζουμε όταν εκδοθούν οι αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ). Τα στοιχεία αυτά θα συμπληρωθούν με την ανάληψή σας στο σχολείο.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Δευτέρα 8/3/2021 είτε η Τρίτη 9/3/2021, στις 11:30, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών για την ημέρα ανάληψής τους.

Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο που έχετε προσληφθεί και θα είναι είτε η Παρασκευή 12/02/2021 είτε η Δευτέρα 15/02/2021 και με την έναρξη του ωραρίου, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα επιλέξετε να αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αν έχετε προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου, ή αν είστε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αν έχετε παιδιά συμπληρώνετε αναλόγως και:

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Λήψη Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Αναπληρωτών 2020-2021

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να κατέβασουν το Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Υπαλλήλου(Α.Δ.Κ.Υ.) σε Μισθολογικό Κλιμάκιο για το σχολικό έτος 2020-2021 από το Πληροφοριακό Σύστημα ΠΕ Κορινθίας χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ τους και το το ΑΦΜ τους.

Προσλήψεις ΕΕΠ – ΕΒΠ 15/1/2021

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την 15/1/2021 να ανατρέξουν σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας περί προσλήψεων εδώ για τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψής τους.

Η απόφαση τοποθέτησης θα αναρτηθεί αύριο 19/1/2021 και οι ΕΒΠ – ΕΕΠ θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τετάρτη 20/1/2021 ή την Πέμπτη 21/1/2021 και ώρα 08:00 με όλα τα δικαιολογητικά τους.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 7/1/2021

Οι αναπληρωτές πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Παρασκευή 8/1/2021 ή την Δευτέρα 11/1/2021 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αναρτηθεί και τα δικαιολογητικά τους.

Για τη μετακίνησή τους οι αναπληρωτές θα χρησιμοποιήσουν την απόφαση τοποθέτησης με ΑΔΑ ΕΔΩ: (ΓενικήςΖΕΠΠαράλληληΕιδική) .

Οι πίνακες τοποθέτησης έχουν ως εξής:

Ειδικής Αγωγής 

Γενικής Αγωγής

 

Προσλήψεις αναπληρωτών_04/01/2021

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών 

Η υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά στο email tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως Τετάρτη 6/1/2021. Στο ίδιο email θα επισυνάψετε υποχρεωτικά το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) ώστε να γίνει προεργασία για την πρόσληψή σας. Στο δελτίο απογραφής δεν συμπληρώνετε ημερομηνία και σχολική μονάδα, θα τα συμπληρώσετε όταν το καταθέσετε στο σχολείο με την ανάληψή σας. Αν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό IBAN τον αφήνετε κενό και τον καταθέτετε αργότερα.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Πέμπτη 7/01/2021 το μεσημέρι. Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης. Με την απόφαση τοποθέτησης θα μπορείτε να μετακινηθείτε στο σχολείο σας.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Παρασκευή 8/1/2021 είτε η Δευτέρα 11/1/2021, μετά τις 11:30, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών για την ημέρα ανάληψής τους.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τη Διεύθυνση για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο