Μενού Κλείσιμο

Προσλήψεις αναπληρωτών 06/11/2020

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο που έχετε προσληφθεί και θα είναι είτε η Δευτέρα 09/11 είτε η Τρίτη 10/11/2020, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Προσλήψεις αναπληρωτών 6/10/2020

Κενά για τοποθέτηση αναπληρωτών (θα προστεθούν σύντομα και τα κενά για τις ειδικότητες που λείπουν):

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕ70 – ΠΕ05 ΠΕ06ΠΕ07ΠΕ08ΠΕ11 ΠΕ79ΠΕ86

ΠΕ60: Νηπ. Κλένιας, ΕΒΠ (τομεακό): 1ο Νηπ. Νεμέας, ΕΒΠ (ειδικής): Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου, ΠΕ21: Ειδικά Δ.Σ. Κορινθου & Ξυλοκάστρου, ΠΕ23 και ΠΕ30: Ειδικό Δ.Σ. Ξυλοκάστρου

ΠΕ60 παράλληλη: 2ο Νηπ. Κιάτου

Η υποβολή της δήλωσης τοποθέτησης θα γίνει ηλεκτρονικά στο email tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως Πέμπτη και ώρα 13:00. Στο ίδιο email θα επισυνάψετε επίσης το Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (έντυπο παρακάτω) ώστε να γίνει προεργασία για την πρόσληψή σας. Στο δελτίο απογραφής δεν συμπληρώνετε ημερομηνία και σχολική μονάδα, θα τα συμπληρώσετε όταν το καταθέσετε στο σχολείο με την ανάληψή σας.

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν  Πέμπτη 8/10/2020 το απόγευμα. Αναλαμβάνετε υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης που θα αναγράφεται στην απόφαση τοποθέτησης.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Παρασκευή 9/10 είτε η Δευτέρα 12/10/2020, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 23/9/2020

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (το αρχείο έχει πολλές καρτέλες)

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης την Πέμπτη 24/9/2020 ή την Παρασκευή 25/9/2020 και ώρα 08:00 πμ όπου καταθέτουν και το φάκελό τους σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης υποχρεούνται να ενημερώσουν αμέσως με την ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών τη Διεύθυνση με email ώστε να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Οποιαδήποτε απορία εκπαιδευτικών σχετικά με τα δικαιολογητικά τους κλπ υποβάλλεται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι στους Διευθυντές/ντριες των σχολείων τοποθέτησης

Προσλήψεις αναπληρωτών 21/9/2020

UPDATE: Kενά αναπληρωτών

ΠΕ60 – ΠΕ70 – ΠΕ70-ΖΕΠ

ΠΕ05 – ΠΕ06 – ΠΕ08 – ΠΕ11 – ΠΕ79 – ΠΕ86 – ΠΕ91 – ΠΕ30

Δήλωση τοποθέτησης

Υποβάλλετε τη δήλωση τοποθέτησης έως την Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και ΜΑΖΙ στο ίδιο email θα υποβάλλετε και συμπληρωμένο το Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή ώστε να γίνει η προεργασία για την πρόσληψή σας. Το πρωτότυπο δελτίο υποβάλλετε κανονικά στο σχολείο τοποθέτησής σας όταν αναλάβετε υπηρεσία.

UPDATE: απαντήσεις σε ερωτήσεις

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο και θα είναι είτε η Πέμπτη 24/9 είτε η Παρασκευή 25/9/2020.

Αυτή την ημερομηνία που θα αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματοςΑίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετώνΑίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Eνημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας θα πρέπει να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης, Κολιάτσου 44 – Κόρινθος

από Τρίτη 3/3/2020 έως και Πέμπτη 5/3/2020 

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εδώ το αρχείο) για να μπορεί να γίνει η πρόσληψή σας. Όλα τα έντυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε, θα σας χορηγηθούν από την υπηρεσία και θα τα συμπληρώσετε κατά την ανάληψη υπηρεσίας σας.

H συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη το μεσημέρι. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Παρασκευή 6/3/2020.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Eνημερώνουμε ότι οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας θα πρέπει να προσέλθουν για ανάληψη υπηρεσίας στα γραφεία της Διεύθυνσης, Κολιάτσου 44 – Κόρινθος

από Δευτέρα 09/12/2019 έως και Τρίτη 10/12/2019

και ώρες 08:00 έως 15:00

Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εδώ το αρχείο) για να μπορεί να γίνει η πρόσληψή σας. Όλα τα έντυπα που θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να υποβάλετε, θα σας χορηγηθούν από την υπηρεσία και θα τα συμπληρώσετε κατά την ανάληψη υπηρεσίας σας.

H συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το μεσημέρι. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής τους την Τετάρτη 11/12/2019.

Παρακαλούμε για την τήρηση του ανωτέρω ωραρίου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Update 1/10/2019: Κενά δασκάλων Γενικής, υποβολή αιτήσεων έως σήμερα Τρίτη και ώρα 13:00

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων (εδώ το έντυπο) 
μέχρι αύριο Τρίτη 01/10/2019 και ώρα 13:00 το μεσημέρι 


στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr από την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε καταχωρισμένη στο ΟΠΣΥΔ. Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν αύριο το απόγευμα και οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τους την Τετάρτη 2/10/2019 και ώρα 08:00 πμ

Οι δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής για ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. θα υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησης δηλώνοντας κατά σειρά που επιθυμούν τα παρακάτω κενά:

α) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου και β) Τμήμα Ένταξης 1ου Αγ. Θεοδώρων

Οι ειδικότητες Ειδικής Αγωγής (ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ86) θα τοποθετηθούν χωρίς να χρειάζεται να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης καθώς είναι μοναδικός ο αριθμός των προσλήψεών τους και δεν συγκρίνονται με άλλους εκπαιδευτικούς. Το ίδιο ισχύει και για την ΠΕ60-Ειδικής Αγωγής και για την ΠΕ70-Παράλληλης στήριξης που είναι μοναδικές προσλήψεις.

Τα κενά των δασκάλων Γενικής Αγωγής θα ανακοινωθούν αύριο το πρωί λόγω αναμονής ενημερώσεων για αναρρωτικές άδειες μονίμων.

Κενά Νηπιαγωγών Γενικής Αγωγής

Οι ομάδες κενών για τις ειδικότητες Γενικής: ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ86, ΠΕ91 

Μετάβαση στο περιεχόμενο