Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1315/τ.Β΄/13.4.2017), 63489/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1314/τ.Β΄/13.4.2017) και 63498/Ε2/12-4-2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄/13.4.2017) υπουργικές αποφάσεις, καλεί :
(α) τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, σχολ. έτους 2017-2018,
(β) τους εμπειροτέχνες ιδιώτες να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία, σχολ. έτους 2017-2018, και
(γ) τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71, και τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, να υποβάλουν αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Κύριους ή Επικουρικούς), σχολικού έτους 2017-2018.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Πέμπτη 13 Απριλίου έως και την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017.
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/). Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικές οδηγίες.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή των περιοχών προτίμησης θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης του διδακτικού έτους 2017-2018, κατόπιν έκδοσης νεότερης σχετικής υπουργικής απόφασης.
Υ.Α.  ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ  ΕΚΠΣΗΣ (πλην Μουσικών) 2017-2018
Υ.Α. ΑΝΑΠΛ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2017-2018
Υ.Α. ΑΝΑΠΛ.  Ε.A.E. 2017-2018

Ηλεκτρονική εγγραφή των υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχ. έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Για την επίσπευση της διαδικασίας – μέχρι και την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης – επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://opsyd.sch.gr θα είναι διαθέσιμη για συμπλήρωση/διόρθωση συγκεκριμένων πεδίων της υποενότητας «Προσωπικά Στοιχεία» του ηλεκτρονικού φακέλου του εκπ/κού καθώς και για την εγγραφή νέων χρηστών για την απόκτηση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία εγγραφής απαιτείται προσωπικός λογαριασμός πρόσβασης στο TAXISNET. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικούς κωδικούς TAXISNET θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή τους. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών (βλ. Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 25/11/2016

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχ. έτος 2016-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για την απασχόληση στις ΣΜΕΑΕ και στα ΤΕ, να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους από τη Δευτέρα 28 έως και την Τρίτη 29/11/16 (ώρες προσέλευσης 08:30 – 14:30) 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης, αιτήσεις, ατομικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ) υπάρχουν στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Αναπληρωτές

Προσοχή στις βεβαιώσεις ιατρών που πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσετε με την ανάληψη υπηρεσίας.

Προσλήψεις:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΤΣΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ60.50
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70.50
     
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΕ70
ΤΣΕΤΣΙΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70
ΑΡΤΕΜΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70
     

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 11/11/2016

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχ. έτος 2016-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους από τη Δευτέρα 14 έως και την Τρίτη 15/11/16 (ώρες προσέλευσης 08:30 – 14:30) 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης, αιτήσεις, ατομικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ) υπάρχουν στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Αναπληρωτές

Προσοχή στις βεβαιώσεις ιατρών που πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσετε με την ανάληψη υπηρεσίας.

Προσλήψεις:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛ ΠΕ11
ΜΠΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔ ΠΕ11
ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ19
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ70
ΜΠΟΛΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ06

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 03/11/2016

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70.50 και ΠΕ60.50 που έχουν προσληφθεί για την παράλληλη στήριξη να υποβάλλουν τη δήλωση τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες έως αύριο Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ με φαξ στο 2741085891 ή με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr  

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ που θα πραγματοποιηθεί αύριο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα στα σχολεία τοποθέτησής τους.

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
1 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  5 ΗΜΕΡΕΣ
2 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ
3 4ο – 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ
4 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 3 ΗΜΕΡΕΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΗΜΕΡΕΣ
5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ
       
1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΙΟΥ 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 1/11/2016

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης για το σχ. έτος 2016-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους από την Πέμπτη 3 έως και την Παρασκευή 4/11/16 (ώρες προσέλευσης 08:30 – 14:30) 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης, αιτήσεις, ατομικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ) υπάρχουν στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Αναπληρωτές

Προσοχή στις βεβαιώσεις ιατρών που πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσετε με την ανάληψη υπηρεσίας.

Προσλήψεις:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ60.50
ΠΡΕΠΟΥΣΗ ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70.50
ΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ70.50
ΜΑΝΩΛΗ ΡΟΔΟΘΕΑ ΘΩΜΑΣ ΠΕ70.50
ΚΟΚΟΒΕ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70.50
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70.50
ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70.50

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο