Μενού Κλείσιμο

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε φορείς του 2024-2025

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί (πλην των νεοδιόριστων του 2023) που επιθυμούν να αποσπαστούν από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, σε δομές ΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ ή σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος opsyd.sch.gr από 8/4/2024 έως και 17/4/2024 και ώρα 15:00

Τα έτη υπηρεσίας υπολογίζονται έως 31/8/2024 από τον προσωπικό φάκελο του εκπαιδευτικού στο myschool στο μενού “Χρόνοι υπηρεσίας” σε συνεργασία με τον/την διευθυντή/ντρια του σχολείου σας. Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΑ.

34880E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ_2024-25

34882E2_04-04-2024_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2024-2025

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 25/08/2023 (Νεοδιόριστοι, διαθέσεις β’ φάση, αμοιβαίες)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2023 στα σχολεία τοποθέτησης εκτός αν βρίσκονται σε άδεια)

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων β’ φάση 

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβαία απόσπαση της Ευανθίας Κουλιφέτη με τον Παναγιώτη Χαχάμη, ΠΕ70, από το 2ο Δ.Σ. Κορίνθου και Δ.Σ. Ισθμίας αντίστοιχα.

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων Α’ φάση – Αμοιβαίες αποσπάσεις

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκαν οι πρώτες διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων. Θα ακολουθήσει και επόμενη φάση μετά τις 20/8/2023 όπου θα γίνουν και οι διαθέσεις ΠΕ05 και ΠΕ07 αφού προηγηθεί συνεργασία με τη ΔΔΕ Κορινθίας.

Επίσης εγκρίθηκαν οι αιτήσεις για αμοιβαίες αποσπάσεις που υποβλήθηκαν μετά την προηγούμενη συνεδρίαση του συμβουλίου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλεψη για το αν και πότε θα εξεταστούν από το συμβούλιο αιτήσεις για επόμενη φάση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ.

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ διδ. έτους 2023-2024

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκαν:

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023-2024

Επισημαίνουμε ότι α) στα κενά της κάθε ομάδας προηγούνται οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας και μετά εξετάζονται οι των όμορων ομάδων, β) η μετακίνηση λόγω υπεραριθμίας δεν επηρεάζει την κατοχή της οργανικής θέσης και γ) η τοποθέτηση είναι για το διδακτικό έτος 2023-2024 και οι μονάδες δυσμενών συνθηκών που υπολογίζονται είναι πάντα οι περισσότερες (του σχολείου της οργανικής ή του σχολείου μετακίνησης λόγω υπεραριθμίας). Στην περίπτωση που υπεράριθμος/η υπέβαλλε και αίτηση απόσπασης και ικανοποιήθηκε η αίτηση αυτή, οι μονάδες που υπολογίζονται είναι οι μονάδες του σχολείου απόσπασης.

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ημερομηνιών για εξέταση αιτήσεων απόσπασης από εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και παρέμειναν στην οργανική τους, για τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αποφασιστεί από το ΠΥΣΠΕ η δυνατότητα εξέτασής τους ως β’ φάση αποσπάσεων εφόσον δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους, προηγούνται για προσωρινή τοποθέτηση έναντι οποιασδήποτε αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών.

Εναπομείναντα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά από υπεραριθμίες και αποσπάσεις 

Λειτουργικές υπεραριθμίες – Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ

***Ενημέρωση 21/7/2023: Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δίνεται επιπλέον προθεσμία, στους/ις εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, έως την Τρίτη 25/7/2023 και ώρα 11:00 π.μ. για να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησής τους.***

————————————————————

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Δήλωση εκπαιδευτικών για λειτουργικές υπεραριθμίες 2023-2024

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που εμφανίζει λειτουργική υπεραριθμία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση περί επιθυμίας τους ή μη να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το 2023-2024.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο. Σε αυτή τη φάση γίνονται μόνο οι δηλώσεις περί χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμου/ης και σε επόμενη φάση θα κληθούν όσοι/ες κριθούν υπεράριθμοι να δηλώσουν σχολεία.

Στους πίνακες για τις λειτουργικές υπεραριθμίες διακριτά αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξουν μεταβολές λόγω της επικείμενης έκδοσης αποφάσεων αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, οι οποίες αναλόγως θα ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο για τη διαδικασία, με την έκδοσή τους.

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έως Πέμπτη 13/7/2023 ηλεκτρονικά.  Για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ60, για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ70

Ανακοίνωση για λειτουργικές υπεραριθμίες και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Λόγω της καθυστέρησης ανακοίνωσης των αποσπάσεων σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, τη Δευτέρα 10/7/2023 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για τη διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών στα σχολεία και θα ανακοινωθεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα (με τα υφιστάμενα δεδομένα). Επίσης θα ανακοινωθούν και τα κενά των σχολείων στην ίδια ή στις όμορες ομάδες (υφιστάμενα και πιθανά λόγω απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ) που θα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα. Σε σχολικές μονάδες που τελικά θα αποσπαστεί εκτός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικός και θα απαλειφθεί ή μειωθεί η υπεραριθμία, δεν θα μετακινηθεί ο/η υπεράριθμος/η εκπαιδευτικός.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση- Πρόσκληση του ΙΕΠ για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ σε θέσεις διοικητικού προσωπικού  στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 9ΕΟΞΟΞΛΔ-ΣΡ4): Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 30/06/2023 και ώρα 13:00 έως 10/07/2023 και ώρα 13:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο