Μενού Κλείσιμο

Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες στις οποίες έχει διαπιστωθεί λειτουργική υπεραριθμία (το αρχείο έχει 4 φύλλα) να δηλώσουν αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ, έως τη Δευτέρα 11/7/2022.

Όποιος/α δεν συμπληρώσει τη φόρμα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, θα θεωρείται ότι δεν επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος/α.

Επισημαίνουμε ότι: α) στην περίπτωση που δεν επιθυμεί κανείς να κριθεί υπεράριθμος, κρίνεται ο/η τελευταίος/α τοποθετηθείς/είσα στη σχολική μονάδα, β) αν έχουν τοποθετηθεί ταυτόχρονα δύο εκπαιδευτικοί και πρέπει να κριθεί ένας υπεράριθμος, θα κριθεί ο/η τελευταίος/α σε μόρια μετάθεσης και γ) η αναφερόμενη στη φόρμα ως “αρχή του διδακτικού έτους” αφορά κενό που θα προκύψει μετά την 1/9/2022 και εντός του α’ τριμήνου 2022-2023.

Aν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 προκύψουν κενά σε σχολική μονάδα που με την παρούσα διαδικασία έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία (π.χ. λόγω β’ φάσης αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, νέας άδειας, απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ κλπ) δεν θα μετακινηθεί ο/η εκπαιδευτικός που χαρακτηρίστηκε υπεράριθμος/η και θα υπηρετήσει κανονικά στην οργανική του/της θέση.

Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2021-2022 (Τροποποίηση ως προς την προθεσμία λήξης)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτησης αποσπασμένων από 13/7/2021 έως και 10/8/2021

Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία θα πρέπει να την υποβάλλετε μέσω email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2020

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

από 07 Ιουλίου 2020 μέχρι και 21 Αυγούστου 2020
Υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει: α) αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης, β) μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr (μόνο από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  που έχετε καταχωρίσει είτε στο myschool είτε στο ΟΠΣΥΔ) και γ) μέσω φαξ στο 2741085891.
Μετάβαση στο περιεχόμενο