Μενού Κλείσιμο

Ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΙΠΕ Κορινθίας έχουν αναρτηθεί τα ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ, για το σχολ.έτος 2022-2023, των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας σε άλλες διευθύνσεις Π.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα λάβουν από εδώ με χρήση του ΑΦΜ τους και του ΑΜΚΑ τους.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς το Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κορινθίας στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr, από την Τρίτη 31/01/2023 έως και τη Δευτέρα 06/02/2023

Επισημαίνουμε ότι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Παρακαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ εμφανίζεται η αίτησή τους στους συνημμένους πίνακες, να ελέγξουν το προσωπικό τους email στο ΠΣΔ διότι θα υπάρχει μήνυμα σχετικά με κάποιο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους (και γι’ αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας).

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Σημειώνουμε ότι η περιοχή εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα εμφανιστεί όταν καταχωριστούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο teachers.minedu.gov.gr μπορείτε να δείτε όλα σας τα στοιχεία και τις συνολικές μονάδες μετάθεσής σας ανά κριτήριο (υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τις μεταφορτώσεις των μαζικών στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτημα μέσω της εφαρμογής αν βλέπετε διαφορά μεταξύ των μονάδων που εμφανίζονται στο teachers με τις μονάδες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες).

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Στο συνημμένο πίνακα αναφέρονται οι αιτήσεις για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ που έχουν οριστικοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και έχουν καταχωριστεί τα κριτήρια μετάθεσης βάσει με τις υπηρετήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης εγκυκλίου.

Αν έχετε υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ μέσω του teachers.gov.gr και δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε όπως ελέγξετε το προσωπικό σας email στο ΠΣΔ (και το φάκελο spam) διότι θα σας έχει αποσταλεί μήνυμα για κάποια εκκρεμότητα στην αίτησή σας που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτησή σας.

Oριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Aνακοινώνονται μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων (δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των πινάκων) οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ:

Γενικής (εδώ) 

Ειδικής Αγωγής (εδώ)

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής & τα μέλη ΕΒΠ-ΕΕΠ που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετατεθούν σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ κλπ να ελέγξουν τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης Γενικής (εδώ)  Ειδικής Αγωγής (εδώ). Τα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ελεγχθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις από την υπηρεσία μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων μετάθεσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2022 έως και 25/11/2022.

Οι πίνακες αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ) και δεν αφορά τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός Κορινθίας. 

Aιτήματα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή διόρθωση γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του teachers.minedu.gov.gr (επιλέγετε “Αιτήματα” από το μενού αριστερά και στη συνέχεια “Νέο ερώτημα”)

Δεν θα απαντώνται ερωτήματα και αιτήματα από εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ διότι όπως έχουμε ήδη πολλάκις ενημερώσει, οι πίνακες μορίων για εντός ΠΥΣΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες της εγκυκλίου και θα αναρτηθούν όποτε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 31/10 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή καθώς και για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί για καμία κατηγορία μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι: α) αν δεν είναι οριστικοποιημένη η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα, β) η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών για τις Διευθύνσεις δεν είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων οπότε είτε λείπουν στοιχεία είτε όχι από την αίτησή σας, οριστικοποιείτε κανονικά την αίτησή σας, όταν βγουν οι πίνακες (21/11 για τις εκτός ΠΥΣΠΕ, για τις εντός δεν υπάρχει προθεσμία, πιθανόν το Φεβρουάριο/Μάρτιο) θα είναι όλα καταχωρισμένα, γ) αν δεν υποβάλλετε και οριστικοποιήσετε τώρα αίτηση, ΔΕΝ θα μπορείτε να δηλώσετε σχολεία για εντός ΠΥΣΠΕ αργότερα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου.

Στα email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 έχει αποσταλεί μήνυμα για ενημερωτική συνάντηση.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο