Μενού Κλείσιμο

Απόφαση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2022-2023

Μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, δίνεται προθεσμία υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από 1/6/2022 έως 15/6/2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και από τους 2 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε νέα οργανική θέση καθώς και όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με την απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023 να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την 21η Ιουνίου 2022. 

Εκπαιδευτικοί που την ανωτέρω ημερομηνία θα βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής κλπ) δεν υποχρεούνται στην ανάληψη υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της άδειάς τους αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά και θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2022 στη σχολική τους μονάδα.

Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας απευθύνεστε αποκλειστικά στον/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου της νέας σας οργανικής.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών 2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ

από τις 17/05/2022 έως και τις 26/05/2022

Προσοχή ο τρόπος υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετικός για τους ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης από ότι για τις άλλες ειδικότητες.

Αποτελέσματα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ικανοποιηθείσες αιτήσεις 

Μή ικανοποιηθείσες αιτήσεις βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του συμβουλίου εντός 5 ημερών στο tmprosopikou@gmail.com

Πρόσκληση για δηλώσεις προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αίτηση δήλωση τοποθετήσης Ειδικής Αγωγής 

Οδηγίες συστήματος teachers για υποβολή προτιμήσεων σχολικών μονάδων (Γενική Αγωγή) 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης: Δευτέρα 18/4/2022 έως Παρασκευή 6/5/2022

Προσοχή: η διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική για την γενική και την ειδική αγωγή.

Ανακοίνωση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος για τη δήλωση σχολικών μονάδων για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ανήκοντες οργανικά στη Διεύθυνσή μας και μετατιθέμενους από άλλες Διευθύνσεις) θα εκδοθεί έως τις 10 Απριλίου με αναλυτικές οδηγίες και τις κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις σχολείων.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 21/02/2022 μέχρι και 25/02/2022 στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο