Μενού Κλείσιμο

Απόφαση βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Απόφαση

Εντός 15 ημερών οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο mail@dipe.kor.sch.gr. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι 2 εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μεταξύ τους μετάθεση (ο/η καθένας/μία από το υπηρεσιακό τους email). Σημειώνουμε ότι δεν εμπλέκεται η υπηρεσία μας στη διαδικασία ανεύρεσης ενδιαφερόμενων, για αμοιβαία μετάθεση, εκπαιδευτικών.

Βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνονται οι βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είτε άλλαξαν οργανική θέση είτε τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 21 Ιουνίου (οδηγίες 2023 ΥΠΑΙΘΑ για ανάληψη υπηρεσίας των μετατιθέμενων).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτιώσεων θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν, αν υφίσταται λόγος, αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων του συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών (έως και 10/6/2024 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΓΕΝΙΚΗ

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΕΙΔΙΚΗ

Υποβολή δηλώσεων σχολικών μονάδων για βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων μέσω teachers.minedu.gov.gr από 17/5/2024 έως και 31/5/2024

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων

Οριστικός πίνακας μονάδων μετάθεσης Γενικής και Ειδικής

Πίνακας μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ με μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιούμε τον ενιαίο πίνακα μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με σειρά μορίων μετάθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΠΕ Κορινθίας: ΕΙΔΙΚΗΣ 2023-2024,  ΓΕΝΙΚΗΣ 2023-2024

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα μόρια μετάθεσης, η μόνη αλλαγή στους οριστικούς πίνακες που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι η προσθήκη των μετατιθέμενων.

Οριστικός πίνακας μονάδων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Οριστικός πίνακας ανά ειδικότητα

Συχνές ερωτήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων. Για την προθεσμία για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί νέα πρόσκληση από την υπηρεσία μας (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκτός περιοχής)

 

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ε ν τ ό ς ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 14/02/2024 έως και την Τρίτη 20/02/2024.

Επισημαίνουμε ότι οι δήμοι και οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν από το σύστημα όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας. Για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί εγκύκλιος της υπηρεσίας με προθεσμίες (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ από το ΥΠΑΙΘΑ).

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2023-2024 (το αρχείο έχει φύλλα ανά ειδικότητα)

Οριστικός πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή μετά την περίοδο υποβολής ενστάσεων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 25112023

Συχνές ερωτήσεις

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2023-2024

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (εκτός ΠΥΣΠΕ) και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί των μονάδων μετάθεσης για λάθη ή παραλείψεις έως και την Παρασκευή 24/11/2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των ενδιαφερομένων, στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (το αρχείο έχει φύλλα ανά κατηγορία αίτησης)

Συχνές ερωτήσεις

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Update 15/11/2023: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και στις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και για όλους τους τύπους αιτήσεων της Ειδικής Αγωγής

Συχνές ερωτήσεις για τις μεταθέσεις / βελτιώσεις θέσης / οριστικές τοποθετήσεις 

——————————————————————————————-

Έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις και έχουν παραληφθεί οι αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν μέσω του συστήματος teachers τις καταχωρίσεις στην αίτησή τους (επιλέγοντας από το μενού αριστερά “Αιτήσεις μετάθεσης” και έπειτα επιλέγοντας την προβολή της αίτησης ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001]). Η κατάσταση της αίτησης πρέπει να είναι “Παρελήφθη”. Αν έχετε απορία παρακαλούμε να την υποβάλλετε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά ΜΟΝΟ την αναφερόμενη κατηγορία αιτήσεων. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στις αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή που αφορούν την Ειδική Αγωγή. Θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Ο πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή και για τη Γενική και για την Ειδική Αγωγή, θα αναρτηθεί στις 21/11/2023 και θα δοθεί 3ήμερη προθεσμία για ενστάσεις.

Για τις αιτήσεις που αφορούν βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ, παρακαλούμε μην υποβάλλετε ερωτήματα, οι προθεσμίες αφορούν μόνο τις μεταθέσεις εκτός ΠΥΣΠΕ.  H διαδικασία καταχωρίσεων και ελέγχων για τις εντός ΠΥΣΠΕ θα ολοκληρωθεί μετά τον Ιανουάριο και όταν ολοκληρωθεί θα έχετε χρόνο να ελέγξετε όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία σας.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι στις 31/10/2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ και βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Το σύστημα teachers θα κλείσει για τους/τις εκπαιδευτικούς με τη λήξη της προθεσμίας και ουδεμία αλλαγή ή νέα αίτηση ή οριστικοποίηση αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι:

Πατήστε  ε δ ώ  για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο