Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

Υποβολή ενστάσεων από 25/02/2020 έως 03/03/2020
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:  tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr).

Πληροφορίες στο τηλ. 2741363405, κα Θεοχάρη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2019

Επικαιροποίηση 18/12/2019 : Οι πιο κάτω πίνακες θεωρούνται ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ, αφούν δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Από 13/12/2019 έως και την Τετάρτη 18/12/2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κων Π/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2019-20

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης ΠΕ11-ΠΕ06-ΠΕ79.01-ΤΕ16

 
Αποκλειστική προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου  2019

Αμοιβαίες μεταθέσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 7/2019

Μεταθέτουμε αμοιβαία με αίτησή τους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς: 
Δαλκαβούκη Αικατερίνη του Δημητρίου  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δάσκαλοι του 2ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου, με την εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου Ψαρράκη Νικολέτα του Ιωάννη  του 3ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου.

Μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2019

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου.

Εγκύκλιος

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων από Δευτέρα 15/4/2019 έως και Τρίτη 30/4/2019 στο σύστημα https://teachers.minedu.gov.gr/

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕNΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΠΥΣΠΕ 2019

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης για τους δήμους που αναγράφονται θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή της δήλωση προτίμησης σχολείων, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο (μετά την έκδοση της απόφασης για τις μεταθέσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ).

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2018-2019

Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή όλων των ειδικοτήτων

Ενστάσεις για οποιαδήποτε διόρθωση υποβάλλονται εγγράφως από 13/12/2018 έως 17/12/2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης ή με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr ή με φαξ στο 2741085891

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία επί του πίνακα επικοινωνήστε με το 2741363405 και 2741363410

Μετάβαση στο περιεχόμενο