Μενού Κλείσιμο

Oριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Aνακοινώνονται μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων (δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των πινάκων) οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ:

Γενικής (εδώ) 

Ειδικής Αγωγής (εδώ)

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής & τα μέλη ΕΒΠ-ΕΕΠ που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετατεθούν σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ κλπ να ελέγξουν τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης Γενικής (εδώ)  Ειδικής Αγωγής (εδώ). Τα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ελεγχθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις από την υπηρεσία μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων μετάθεσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2022 έως και 25/11/2022.

Οι πίνακες αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ) και δεν αφορά τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός Κορινθίας. 

Aιτήματα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή διόρθωση γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του teachers.minedu.gov.gr (επιλέγετε “Αιτήματα” από το μενού αριστερά και στη συνέχεια “Νέο ερώτημα”)

Δεν θα απαντώνται ερωτήματα και αιτήματα από εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ διότι όπως έχουμε ήδη πολλάκις ενημερώσει, οι πίνακες μορίων για εντός ΠΥΣΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες της εγκυκλίου και θα αναρτηθούν όποτε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 31/10 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή καθώς και για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί για καμία κατηγορία μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι: α) αν δεν είναι οριστικοποιημένη η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα, β) η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών για τις Διευθύνσεις δεν είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων οπότε είτε λείπουν στοιχεία είτε όχι από την αίτησή σας, οριστικοποιείτε κανονικά την αίτησή σας, όταν βγουν οι πίνακες (21/11 για τις εκτός ΠΥΣΠΕ, για τις εντός δεν υπάρχει προθεσμία, πιθανόν το Φεβρουάριο/Μάρτιο) θα είναι όλα καταχωρισμένα, γ) αν δεν υποβάλλετε και οριστικοποιήσετε τώρα αίτηση, ΔΕΝ θα μπορείτε να δηλώσετε σχολεία για εντός ΠΥΣΠΕ αργότερα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου.

Στα email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 έχει αποσταλεί μήνυμα για ενημερωτική συνάντηση.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Απόφαση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2022-2023

Μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, δίνεται προθεσμία υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από 1/6/2022 έως 15/6/2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και από τους 2 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε νέα οργανική θέση καθώς και όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με την απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023 να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την 21η Ιουνίου 2022. 

Εκπαιδευτικοί που την ανωτέρω ημερομηνία θα βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής κλπ) δεν υποχρεούνται στην ανάληψη υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της άδειάς τους αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά και θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2022 στη σχολική τους μονάδα.

Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας απευθύνεστε αποκλειστικά στον/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου της νέας σας οργανικής.

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών 2022

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση μετάταξης από την Α/θμια στη Β/θμια να ακολουθήσουν τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ

από τις 17/05/2022 έως και τις 26/05/2022

Προσοχή ο τρόπος υποβολής αιτήσεων είναι διαφορετικός για τους ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 της Α/θμιας Εκπαίδευσης από ότι για τις άλλες ειδικότητες.

Αποτελέσματα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ικανοποιηθείσες αιτήσεις 

Μή ικανοποιηθείσες αιτήσεις βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του συμβουλίου εντός 5 ημερών στο tmprosopikou@gmail.com

Πρόσκληση για δηλώσεις προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αίτηση δήλωση τοποθετήσης Ειδικής Αγωγής 

Οδηγίες συστήματος teachers για υποβολή προτιμήσεων σχολικών μονάδων (Γενική Αγωγή) 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης: Δευτέρα 18/4/2022 έως Παρασκευή 6/5/2022

Προσοχή: η διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική για την γενική και την ειδική αγωγή.

Ανακοίνωση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος για τη δήλωση σχολικών μονάδων για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ανήκοντες οργανικά στη Διεύθυνσή μας και μετατιθέμενους από άλλες Διευθύνσεις) θα εκδοθεί έως τις 10 Απριλίου με αναλυτικές οδηγίες και τις κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο