Μενού Κλείσιμο

Μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2020 να υποβάλλουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων αφού μελετήσουν τις αντίστοιχες εγκυκλίους:

Προθεσμίες υποβολής: από Τετάρτη 21/4/2021 έως και Παρασκευή 30/4/2021 

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους μέσω του συστήματος teachers, δείτε τη σχετική εγκύκλιο Γενικής

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση και αποστέλλοντάς της με email, δείτε τη σχετική εγκύκλιο Ειδικής

 

Οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2020-2021

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2020-2021-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Προσωρινοί πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2020-2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2020-2021-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 23/02/2021 μέχρι και 02/03/2021 στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κων Π/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2020-21

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 04/11/2020 έως 17/11/2020 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ σε μορφή pdf 

Εγκύκλιος ΔΙΠΕ Κορινθίας

Μεταθέσεις – Οριστικές Τοποθετήσεις ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

(Νέα ενημέρωση 10-6-2020) 
Σας γνωρίζουμε ότι :
1. Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.
2. Με απόφαση του το ΠΥΣΠΕ οριστικοποίησε τις κατωτέρω μεταθέσεις – τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών
3. Με την υπ΄αριθμ. 3854/10-6-20 απόφασή του ο Δ/ντης Π&Δ Εκπ/σης Πελ/σου οριστικοποίησε τις κατωτέρω μεταθέσεις – τοποθετήσεις
4. Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας με mail: tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως την Πέμπτη 25/06/2020

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Οι πιο κάτω εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν, καλούνται  να υποβάλλουν εκ νέου Δήλωση Τοποθέτησης στα εναπομείναντα κενά, μέχρι την Τρίτη 2-6-2020 και ώρα 12:00 στο mail : tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr
1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11   2.ΦΙΛΗ ΑΝΝΑ ΠΕ11
3. ΚΕΛΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕ11  4. ΖΗΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΕ79.01
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Προθεσμία για υποβολή αίτησης, που αναφέρεται σε διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων του Συμβουλίου και αφορούν στις μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών,
από Τετάρτη 03/06/2020 έως Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 12:00  στο mail:  tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

Υποβολή ενστάσεων από 25/02/2020 έως 03/03/2020
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:  tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr).

Πληροφορίες στο τηλ. 2741363405, κα Θεοχάρη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2019

Επικαιροποίηση 18/12/2019 : Οι πιο κάτω πίνακες θεωρούνται ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ, αφούν δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Από 13/12/2019 έως και την Τετάρτη 18/12/2019 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κων Π/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2019-20

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος σε μορφή pdf 

Μετάβαση στο περιεχόμενο