Μενού Κλείσιμο

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΝΕΑ ΚΕΝΑ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι εκπαιδευτικοί  παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους να στείλουν δήλωση τοποθέτησης έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με προτιμήσεις

 

Αγγλικής Γλώσσας

Δασκάλων

Νηπιαγωγών

Φυσικής Αγωγής

 

Τα αποτελέσματα των μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

 

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16-Μουσικής, που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο του νομού και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν κατά περίπτωση αίτηση-δήλωση μετάθεσης ή τοποθέτησης,

από την Τετάρτη 17/05/2017 έως και την Τρίτη 23/05/2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων (από σχολείο σε σχολείο του νομού) και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα προσμετρηθούν μετά την υποβολή των δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων.

Υποβολή ενστάσεων από 06/04/2017 στο mail: grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Πληροφορίες στο τηλ. 2741363405, κα Θεοχάρη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

Πίνακας Μορίων Μετάθεσης, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 20-03-2017 έως και 22-03-2017 στο mail: grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2741363405 –  κα Θεοχάρη

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων με προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση – οριστική τοποθέτηση. Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/7/2016 και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μετά το πέρας της συνεδρίασης. Θα δοθεί τριήμερη προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας

Πίνακας ειδικότητας Φυσικής Αγωγής

Πίνακας ειδικότητας Μουσικής

Πίνακας ειδικότητας Νηπιαγωγών

Πίνακας ειδικότητας Δασκάλων 

Μετάβαση στο περιεχόμενο