Μενού Κλείσιμο

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΝΕΑ ΚΕΝΑ

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

Όσοι εκπαιδευτικοί  παρέμειναν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον κλάδο τους να στείλουν δήλωση τοποθέτησης έως Τρίτη 30/05/2017 και ώρα 12:00 μ.μ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με προτιμήσεις

 

Αγγλικής Γλώσσας

Δασκάλων

Νηπιαγωγών

Φυσικής Αγωγής

 

Τα αποτελέσματα των μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων θα ανακοινωθούν αύριο Παρασκευή μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ.

 

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων – τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16-Μουσικής, που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από σχολείο σε σχολείο του νομού και τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ, να υποβάλουν κατά περίπτωση αίτηση-δήλωση μετάθεσης ή τοποθέτησης,

από την Τετάρτη 17/05/2017 έως και την Τρίτη 23/05/2017

Εγκύκλιος μεταθέσεων (από σχολείο σε σχολείο του νομού) και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16

Μετάβαση στο περιεχόμενο