Μενού Κλείσιμο

Oριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Aνακοινώνονται μετά το πέρας της προθεσμίας των ενστάσεων (δεν κατατέθηκε καμία ένσταση επί των πινάκων) οι οριστικοί πίνακες μορίων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ:

Γενικής (εδώ) 

Ειδικής Αγωγής (εδώ)

Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης υποχρεούνται να παρακολουθήσουν:
α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2020-2021 & 2021-2022 (μέχρι τον Ιούνιο 2022).
β) Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και
γ) Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής κατά τον μήνα Νοέμβριο του 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π.

Η απ 143616/Ε3/ 18-11-2022 Υπουργική Απόφαση.

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής & τα μέλη ΕΒΠ-ΕΕΠ που έχουν υποβάλλει αίτηση να μετατεθούν σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ΚΕΔΑΣΥ κλπ να ελέγξουν τον προσωρινό πίνακα μορίων μετάθεσης Γενικής (εδώ)  Ειδικής Αγωγής (εδώ). Τα επιμέρους αναλυτικά στοιχεία στις αιτήσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να ελεγχθούν μέσω του teachers.minedu.gov.gr καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι καταχωρίσεις από την υπηρεσία μας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες αιτήσεων μετάθεσης.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 21/11/2022 έως και 25/11/2022.

Οι πίνακες αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ) και δεν αφορά τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός Κορινθίας. 

Aιτήματα για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή διόρθωση γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του teachers.minedu.gov.gr (επιλέγετε “Αιτήματα” από το μενού αριστερά και στη συνέχεια “Νέο ερώτημα”)

Δεν θα απαντώνται ερωτήματα και αιτήματα από εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ διότι όπως έχουμε ήδη πολλάκις ενημερώσει, οι πίνακες μορίων για εντός ΠΥΣΠΕ δεν συμπεριλαμβάνονται στις προθεσμίες της εγκυκλίου και θα αναρτηθούν όποτε ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες.

Προσλήψεις αναπληρωτών Γ’ φάσης

Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ την Πέμπτη 3/11/2022 και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Δευτέρα 7/11 έως Τρίτη 8/11/2022 και το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε. Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά σας εδώ

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 31/10 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή καθώς και για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί για καμία κατηγορία μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι: α) αν δεν είναι οριστικοποιημένη η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα, β) η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών για τις Διευθύνσεις δεν είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων οπότε είτε λείπουν στοιχεία είτε όχι από την αίτησή σας, οριστικοποιείτε κανονικά την αίτησή σας, όταν βγουν οι πίνακες (21/11 για τις εκτός ΠΥΣΠΕ, για τις εντός δεν υπάρχει προθεσμία, πιθανόν το Φεβρουάριο/Μάρτιο) θα είναι όλα καταχωρισμένα, γ) αν δεν υποβάλλετε και οριστικοποιήσετε τώρα αίτηση, ΔΕΝ θα μπορείτε να δηλώσετε σχολεία για εντός ΠΥΣΠΕ αργότερα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Ανακοίνωση σχετικά με τις εκλογές εκπαιδευτικών στις 5/11/2022

Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας να ελέγξουν το email που έχουν δηλώσει στην Διεύθυνση για να διαπιστώσουν την παραλαβή του ενημερωτικού email που έχει σταλεί (με θέμα τις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 5/11/2022).

Να ελέγχεται και η ανεπιθύμητη αλληλογραφία/ spam.

Όσοι δεν έχουν παραλάβει το ενημερωτικό email να επικοινωνήσουν άμεσα με την Διεύθυνση.  Μπορείτε να αποστείλετε το υπηρεσιακό σας email (της μορφής ….@sch.gr) στο it@dipe.kor.sch.gr.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι θα αποσταλούν και άλλα ενημερωτικά email μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών και παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά τα email σας.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου.

Στα email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 έχει αποσταλεί μήνυμα για ενημερωτική συνάντηση.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων εκπ/κών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπ/σης

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων, ή μεμονωμένων υποψηφίων, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022:

α) Στο Διευθυντή Εκπαίδευσης για υποψηφιότητες για ΠΥΣΠΕ (mail@dipe.kor.sch.gr),

β) στον Περιφερειακό Διευθυντή για υποψηφιότητες για ΑΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΕΕΠ (mail@pelop.pde.sch.gr) και

γ) στον Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ για υποψηφιότητς για ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΕΕΠ (gengram.abe@minedu.gov.gr).

Η εγκύκλιος για τις εκλογές των εκπαιδευτικών ανάδειξης αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Η με αριθμ . Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) ΚΥΑ «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).» (ΕΔΩ)

Η με αριθμ . Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) ΥΑ «Καθορισμός τρόπου διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επανακαθορισμός των ημερομηνιών διεξαγωγής των διάφορων σταδίων της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έτους 2022»  (ΕΔΩ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο