Μενού Κλείσιμο

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κων Π/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2018-19

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με το υπ' άριθμ  203976/Ε2/ 26-11-2018, έγγραφο του ΥΠΠΕΘ δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος Πρωτοβάθμιας σε μορφή pdf

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7/9/2018

ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ email 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΚENA για δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών 2018

ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΕ60 & ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ60 & ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ :  ΠΕ05  ΠΕ06   ΠΕ07  ΠΕ08  ΠΕ11    ΠΕ79  ΠΕ86  ΠΕ91

(Τα κενά και το έντυπο τοποθέτησης έχουν σταλεί στα προσωπικά email των αναπληρωτών λόγω τεχνικού προβλήματος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:)

Θα πρέπει να δηλώσετε τα κενά είτε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr είτε με φαξ στο 2741085891 μέχρι την Παρασκευή και ώρα 13:00

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση του ΠΥΣΠΕ (μετά τις 17:00) και θα σταλούν και στα email σας.

Τη Δευτέρα 10/9/2018 αναλαμβάνετε υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2018

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχ. έτος 2018-2019 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους (ώρες προσέλευσης 08:30 με 14:30)

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης, αιτήσεις, ατομικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση κ.ά ) υπάρχουν στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Αναπληρωτές 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 2018-2019

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων

Κενές θέσεις ανά ομάδα σχολείων για δηλώσεις υπεράριθμων

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των ανωτέρω σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους/τις αναφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς για την προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης η οποία είναι  έως και την Τετάρτη 29/8/2018

Η υποβολή μπορεί να γίνει α) αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση, β) με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr, γ) με φαξ στο 2741085891

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2018

Απoσπάσεις, τοποθετήσεις, διαθέσεις ειδικοτήτων (Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 28/8/2018)

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες απόσπασης ή τοποθέτησης τη Δευτέρα 3/9/2018.

Θα ακολουθήσουν διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων την επόμενη εβδομάδα για όλες τις ειδικότητες.

Οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποσπαστεί στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας θα κληθούν την Τρίτη 4/9/2018 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, ώστε να συνεξεταστούν.

Συμπληρωματική πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 137379/Ε1/21-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3621 Β΄/24-8-2018, ΑΔΑ: ΩΗ3Ι4653ΠΣ-ΙΦ6) καλεί τους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες γενικής εκπ/σης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα μουσικά σχολεία, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), για το σχολικό έτος 2018-2019.
Με την αριθμ. πρωτ. 138837/Ε1/24-8-2018 (ΑΔΑ: Ρ34Κ4653ΠΣ-ΠΑΚ) εγκύκλιο η προθεσμία δήλωσης περιοχών ορίζεται από την Παρασκευή 24 έως και την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018
Σε περίπτωση που δεν δηλωθούν περιοχές προτίμησης, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος (ακόμη κι εάν έχει ενταχθεί στον οικείο πίνακα σχολικού έτους 2018-2019), δεν θα είναι διαθέσιμος για πρόσληψη.
Οι οριστικοί  πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. http://e-aitisi.sch.gr

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf  –  ΦΕΚ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 2018

Α) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ένα από τα Δημοτικά Σχολεία ή Νηπιαγωγεία που αναφέρονται στο παρακάτω αρχείο να συμπληρώσουν την φόρμα πατώντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο για την ειδικότητά τους που βρίσκεται στο φύλλο Οδηγίες του παρακάτω αρχείου  για το αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το σχολικό έτος 2018-2019. Το αρχείο έχει 3 φύλλα και παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το φύλλο με τις οδηγίες.

Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι-ες των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους για την λειτουργική υπεραριθμία. 

Στην περίπτωση που την 18/8/2018 δεν έχουν συμπληρώσει κάποιοι εκπαιδευτικοί την αντίστοιχη φόρμα για την επιθυμία ή όχι να κριθούν υπεράριθμοι, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμούν να κριθούν.

Υπεραριθμίες 2018-19 (Προθεσμία έως 17/8/2018)

*********************************************************************

Β) Όσοι ενδιαφέρονται για απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ καθώς και όσοι έχουν έρθει  με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ να συμπληρώσουν την αίτηση (υπόδειγμα αίτησης παρακάτω, στην εγκύκλιο των αποσπάσεων) και να την υποβάλλουν έως 17/8/2018 είτε με φαξ στο 2741085891 είτε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.grαπό το email που έχουν καταχωρίσει στο ΟΠΣΥΔ ή στο myschool.

Τα κενά στο παρόν αρχείο: ΠΕ70 και ΠΕ60 είναι ενδεικτικά, προηγούνται σε αυτά οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων και μπορείτε να δηλώσετε και σχολεία που δεν έχουν κενά διότι μπορεί να προκύψουν με τη διαδικασία των αποσπάσεων/τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Αν δεν βλέπετε την ειδικότητά σας στα ενδεικτικά κενά, επικοινωνήστε μαζί μας (2741 3 63405, 63410)

Οι αιτήσεις τοποθέτησης των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών θα εξεταστούν μαζί με τις αιτήσεις απόσπασης των εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ (και οι οποίοι αναλαμβάνουν πρώτα υπηρεσία στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας) θα τοποθετηθούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς που θα αποσπαστούν από το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας σε επόμενη φάση.

Εγκύκλιος αποσπάσεων – τοποθετήσεων 2018-2019

**************************************************************************************

Γ) Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ11  (Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 16/7/2018)

Μετάβαση στο περιεχόμενο