Μενού Κλείσιμο

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 12/10/2016

Παρακαλούμε να υποβληθούν οι δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων έως την Παρασκευή 14/10/2016 και ώρα 12:30 είτε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση, είτε με φαξ στο 2741085891, είτε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

 

Κενές θέσεις αναπληρωτών (ανακοινοποίηση 13/10)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ16 03/10/2016

Κενές θέσεις Μουσικής για τοποθέτηση αναπληρωτών ΠΕ16 (ανακοινοποίηση 4/10/2016)

Η δήλωση τοποθέτησης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση, είτε με φαξ στο 2741085891 είτε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Προθεσμία υποβολής αύριο Τρίτη 4/10/2016 και ώρα 13:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 01/10/2016 (2)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχ. έτος 2016-2017 στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά με την ανάληψη υπηρεσίας τους (ώρες προσέλευσης 08:30 με 14:30)

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αναφορά ανάληψης, αιτήσεις, ατομικά στοιχεία, υπεύθυνη δήλωση ) υπάρχουν στην κατηγορία ΕΝΤΥΠΑ – Αναπληρωτές 

ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ20-Πληροφορικής να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως τις 14:00 με φαξ στο 2741085891 ή με mail στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ -20/9

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ έως και την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου:

1. Ενστάσεων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, μόνο στους εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτηση απόσπασής τους.

2. Ανακλήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, όπου θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως. 

3.Νέων αιτήσεων απόσπασης και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ μόνο στην περίπτωση που υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας ή αφορούν σε κατά προτεριότητα αποσπάσεις.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Τοποθέτηση Δασκάλων ΕΣΠΑ

Τοποθέτηση Δασκάλων ΠΔΕ

Τοποθέτηση Νηπιαγωγών ΕΣΠΑ & ΠΔΕ

Τοποθέτηση Δασκάλων & Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησή τους τη Δευτέρα 12/09/2016

Μετάβαση στο περιεχόμενο