Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ και ΕΕΠ & ΕΒΠ 2016-17

1. «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα  25 Ιουλίου 2016. 

2. Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22/7/2016 μέχρι 29/7/2016, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2016-2017 ή 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και την 10η Αυγούστου 2016. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧ.ΕΤΗ 2016-17 και 2017-18

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2016

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ, επί των οποίων μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις έως και την Δευτέρα 18/7/2016 στο φαξ 2741085891 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

Προηγήθηκε η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής Αληγέωργα Ελένης στο Δημοτικό Σχολείο Δερβενίου από το οποίο είχε μετακινηθεί σε προηγούμενο σχολικό έτος ως ΟΡΓΑΝΙΚΑ υπεράριθμη. 

Τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ70.50-Ειδικής Αγωγής Μπεθάνη Νεόβης στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου

Πίνακας ικανοποιηθέντων αιτήσεων μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης 

Πίνακας ΜΗ ικανοποιηθέντων αιτήσεων μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα οργανική τους θέση την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων με προτιμήσεις των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για μετάθεση – οριστική τοποθέτηση. Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/7/2016 και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν μετά το πέρας της συνεδρίασης. Θα δοθεί τριήμερη προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων

Πίνακας ειδικότητας Αγγλικής Γλώσσας

Πίνακας ειδικότητας Φυσικής Αγωγής

Πίνακας ειδικότητας Μουσικής

Πίνακας ειδικότητας Νηπιαγωγών

Πίνακας ειδικότητας Δασκάλων 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2016-17

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα  σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

2. "Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων  ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου"

Μετάβαση στο περιεχόμενο