Μενού Κλείσιμο

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η με απ: 93455/ΓΔ5/25-8-2023 Εξ. Επείγον (ΑΔΑ:  6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω Ο.Π.Σ.Υ.Δ – Αρχική Σελίδα (https://opsyd.sch.gr) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 25/08/2023 (Νεοδιόριστοι, διαθέσεις β’ φάση, αμοιβαίες)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2023 στα σχολεία τοποθέτησης εκτός αν βρίσκονται σε άδεια)

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων β’ φάση 

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβαία απόσπαση της Ευανθίας Κουλιφέτη με τον Παναγιώτη Χαχάμη, ΠΕ70, από το 2ο Δ.Σ. Κορίνθου και Δ.Σ. Ισθμίας αντίστοιχα.

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Η με απ. 91805/Ε2/21-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00 μέσω ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν έως και την Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 13:00 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr τη δήλωσή τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα για το 2023-2024. Τα κριτήρια τοποθέτησης αναφέρονται στην προηγούμενη ανάρτηση για τους μόνιμους διορισμούς. Αρκεί η υποβολή της δήλωσης (και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου) από το email που έχετε δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, δεν χρειάζεται να εκτυπωθεί και να σκαναριστεί υπογεγραμμένη για να την υποβάλλετε.

Ενημερώνουμε ότι από 1/9/2023 κάθε επικοινωνία με την υπηρεσία μας θα γίνεται από το υπηρεσιακό email των εκπαιδευτικών (@sch.gr) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Aν δεν έχετε ήδη ως αναπληρωτές/τριες, θα πρέπει να φροντίσετε για την εγγραφή σας.

Κενά για τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Έντυπο δήλωσης 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Η με απ 5496/17-08-2023 (Ανακοινοποίηση ως προς τον αριθμό των Δασκάλων) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από

σήμερα 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος.

Προσέλευση από τις 09:00 π.μ. – Καθημερινά θα γίνεται ορκωμοσία στις 13:00 

Απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας καθώς και οι ιατρικές βεβαιώσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Μετά την ορκωμοσία, δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση για καμία διαδικασία έως την 1/9/2023, που θα παρουσιαστούν  στο σχολείο τοποθέτησής τους (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια). Η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων για προσωρινή τοποθέτηση θα γίνει μέσω email. Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως αν θα απουσιάζουν με άδεια το για όλο ή μερικώς το διδ. έτος 2023-2024.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με βάση το άθροισμα των μονάδων τους από οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα και συνυπηρέτηση. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας εξετάζονται τα έτη προϋπηρεσίας και αν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία θα ληφθεί υπόψη η σειρά διορισμού τους στο ΦΕΚ. Προτάσσονται στην τοποθέτηση οι ανήκοντες/ουσες σε ειδική κατηγορία (συγκεκριμένες ασθένειες, γονείς τέκνου με αναπηρία 67% ή ασθένεια, πολύτεκνοι γονείς).

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024

Η με απ. 90835/Ε1/14-08-2023 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6ΖΠΕ46ΝΚΠΔ-ΛΛΚ)

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Παρασκευή 18 έως και την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2023-2024

Η με απ 90870/Ε4/14-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 61ΟΣ46ΝΚΠΔ-Ι15).

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/) από την Παρασκευή 18/8 έως και την Παρασκευή 25/8/2023.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Η με απ 88634/Δ6/4-8-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iep.edu.gr/services/deppsaitiseis/    από την Τρίτη 8/08/2023 έως την Δευτέρα 21/08/2023 και ώρα 15:00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο