Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα teachers.minedu.gov.gr

Η ενημέρωση του συστήματος teachers με την τρέχουσα υπηρέτηση του 2023-2024 θα γίνει από την ΔΠΕ Κορινθίας εντός του επόμενου διαστήματος ώστε να είστε σε θέση να υποβάλλετε την αίτησή σας εντός των προθεσμιών που θα τεθούν με την εγκύκλιο των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων που ΘΑ εκδοθεί. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε αιτήματα με το συγκεκριμένο θέμα μέσω email ή μέσω teachers, είμαστε ενήμεροι.

Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή σε οικογενειακά στοιχεία κλπ θα γίνει με την υποβολή της αίτησής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών που θα προβλέπονται. Το μόνο προαπαιτούμενο στοιχείο για να υποβάλλετε αίτηση είναι η καταχώριση της τρέχουσας υπηρέτησης. Όταν θα ανακοινωθούν οι πίνακες μορίων θα υπάρχει προθεσμία για ενστάσεις στην περίπτωση που κάποιο άλλο στοιχείο είναι ελλιπές ή λανθασμένο.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών β’ φάσης

Όλοι/ες οι αναπληρωτές/τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί εδώ.

Τα σχολεία στα οποία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του παρακάτω αρχείου.

Δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στα σχολεία διάθεσης, αυτό θα γίνει όταν θα καταρτιστεί το πρόγραμμά τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ανάληψης υπηρεσίας καταχωρούν άμεσα την ανάληψη των αναπληρωτών/τριών στο myschool και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο anaplirotes.gov.gr αυθημερόν υποχρεωτικά πριν τις 15:00 ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Β’ φάσης

Update 5/10: Καταχωρίστηκαν τα κενά στο ΟΠΣΥΔ. Λόγω πολλών τηλεφωνικών αποριών, ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς ότι:

α) δεν έχουμε περαιτέρω πληροροφορίες για τα κενά στα οποία αναγράφεται “λήξη..” ή  “πιθανή λήξη” κλπ από ό,τι αναγράφεται στις παρατηρήσεις. Σημαίνει ότι το κενό είναι λόγω π.χ. αναρρωτικής μονίμου και ο/η αναπληρωτής/τρια θα μετακινηθεί όταν επιστρέψει ο/η μόνιμος/η (δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν ή πότε)

β) Μετά τη λήξη, ο/η εκπαιδευτικός θα μετακινηθεί σε όποια σχολική μονάδα υπάρχει κενό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν λύεται η σύμβασή του/της, αυτή θα λήξει 21/6 ανεξάρτητα από το σε ποια ή ποιες σχολικές μονάδες θα υπηρετήσει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους

γ) Οι τοποθετήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τη σειρά του πίνακα. Κανένα άλλο κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη επιπλέον.

δ) Το ΜΣΔ που αναγράφεται στο ΟΠΣΥΔ δίπλα στα κενά είναι οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του κάθε σχολείου, οι οποίες θα παίξουν ρόλο στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΜΕΤΑ από το μόνιμο διορισμό τους και κανέναν ρόλο δεν παίζουν στην πρόσληψη ή τοποθέτηση τους ως αναπληρωτές/τριες.

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα γίνει στο σχολείο τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10. 

Για περαιτέρω οδηγίες και δικαιολογητικά, δείτε την ανακοίνωση της Α’ φάσης εδώ 

Νέα διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών, εξαιρουμένων των ετήσιων κάθε φορά προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

Το με απ. 102641/Ε2/18-09-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: 6Ο7Ν46ΝΚΠΔ-ΙΙΑ)

Στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (https://opsyd.sch.gr/) δίνεται πλέον η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αιτηθούν απόσπαση από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε φορείς/υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ, για επιγενόμενους λόγους, πέραν των προθεσμιών που ορίζονται στις προσκλήσεις που εκδίδονται κάθε έτος να υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάσης 2023-2024

Ενημέρωση 6/9/2023: Τοποθετήσεις αναπληρωτών Α’ φάσης. Το αρχείο έχει χωριστεί σε σχολείο τοποθέτησης και παρακάτω τα σχολεία διάθεσης για να μην υπάρξουν πάλι παρανοήσεις με το σε ποιο σχολείο αναλαμβάνουν την Πέμπτη 7/9 ή την Παρασκευή 8/9 ή τη Δευτέρα 11/9 (δόθηκε παράταση) οι εκπαιδευτικοί. Παρακαλούμε να έχετε αναλάβει όλοι υπηρεσία έως τις 12:00 και να έχετε υποβάλλει και τα στοιχεία σας στο anaplirotes.gov.gr έως τις 14:00 ώστε στην περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα να μπορούμε να το ελέγξουμε. Αν δεν κάνετε τη διαδικασία της σύμβασης, θα μετρηθεί η ανάληψη υπηρεσίας σας (και η μισθοδοσία σας) από την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στο Νηπιαγωγείο Μάννας και Νηπιαγωγείο Ψαρίου η ανάληψη υπηρεσίας θα γίνει στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσης, όσοι/ες έχουν τοποθετηθεί σε σχολεία της πόλης του Λουτρακίου και δεν αναλάβουν υπηρεσία την Πέμπτη, θα αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, λόγω τοπικής αργίας στο Λουτράκι

*******************************************

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης (δηλαδή Πέμπτη 7/9 ή Παρασκευή 8/9). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Πατήστε ε δ ώ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση για τα δικαιολογητικά

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η με απ: 93455/ΓΔ5/25-8-2023 Εξ. Επείγον (ΑΔΑ:  6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω Ο.Π.Σ.Υ.Δ – Αρχική Σελίδα (https://opsyd.sch.gr) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο