Μενού Κλείσιμο

Απόφαση βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ – Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α π ό φ α σ η 

Εντός 15 ημερών οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο mail@dipe.kor.sch.gr. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι 2 εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μεταξύ τους μετάθεση (ο/η καθένας/μία από το υπηρεσιακό τους email). Σημειώνουμε ότι δεν εμπλέκεται η υπηρεσία μας στη διαδικασία ανεύρεσης ενδιαφερόμενων, για αμοιβαία μετάθεση, εκπαιδευτικών.

Ολοκλήρωση διαδικασίας βελτιώσεων/οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά το πέρας και της διαδικασίας της β’ φάσης τοποθετήσεων για α) τις εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τις δηλώσεις τους και β) τις εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτιώσεων θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν, αν υφίσταται λόγος, αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων του συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών (έως και 2/7/2023 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (προσθήκη β’ φάσης τοποθετήσεων για 1 ΠΕ70 και 3 ΠΕ60, καμία αλλαγή στα ήδη ανακοινωθέντα αποτελέσματα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (καμία αλλαγή από την προηγούμενη ανακοίνωση)

Λήψη εγγράφων λήξης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους/τις αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης μπορούν να λάβουν, ψηφιακά υπογεγραμμένα, τα έγγραφα λήξης.

Βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνονται οι βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είτε άλλαξαν οργανική θέση είτε τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση την 1η Σεπτέμβρη.

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ (νεοδιόριστοι/ες 2022) και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τη δήλωση προτίμησης που υπέβαλλαν, καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων έως την Τρίτη 27/6/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με βάση τα εναπομείναντα οργανικά κενά (β’ φάση τοποθετήσεων)

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, θα τοποθετηθούν αυτοδίκαια από το συμβούλιο μετά και την ολοκλήρωση της β’ φάσης των τοποθετήσεων.

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΓΕΝΙΚΗ

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΕΙΔΙΚΗ

Ανακοίνωση- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60
Νηπιαγωγών, ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04
Φυσικών, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79.01 Μουσικών και ΠΕ86 Πληροφορικής.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 16-6-2023 έως και 23-6-2023 και ώρα
15:00.

Η με απ 67719/Η2/16-6-2023 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: ΨΙΕΙ46ΜΤΛΗ-ΥΓ6)

Aνακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για βελτίωση / οριστικής τοποθέτησης

***Νέα ενημέρωση: 13/6/2023***

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων είναι από 13/6/2023 έως 18/6/2023. Παρακαλούνται ειδικά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας (νεοδιόριστοι 2022 & μετατιθέμενοι από άλλα ΠΥΣΠΕ) και δεν έχουν υποβάλλει οριστικοποιημένη δήλωση προτίμησης να το πράξουν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που έχετε οριστικοποιήσει τη δήλωσή σας προφανώς ΔΕΝ απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης και έχουν οργανική θέση, υποβάλλουν δήλωση προτίμησης μόνο εφόσον το επιθυμούν 

Για τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής υπάρχει προσθήκη 1 κενού στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου από μετάταξη εκπαιδευτικού σε ΑΕΙ το οποίο δεν είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο υπηρεσιακό τους email την 1/6/2023 για τη διόρθωση της δήλωσής τους εφόσον το επιθυμούν.

Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων που μετά τη λήξη της προθεσμίας θα βρίσκονται σε κατάσταση “Προσωρινή αποθήκευση” και όχι “Οριστικοποίηση” θα θεωρούνται ως ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

——————————————————————————————————————————————————————–

Προσοχή: Λόγω της επαναπροκήρυξης των εκλογών και μέχρι να δοθεί εκ νέου εξαίρεση για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων, ΠΑΓΩΝΕΙ η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Η προθεσμία 31/5/2023 δεν ισχύει. Μόλις εγκριθεί η νέα εξαίρεση για τη διαδικασία, θα υπάρξει ανακοίνωση με την νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Το σύστημα teachers έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προτίμησης και θα ξαναείναι διαθέσιμο όταν ενημερωθούμε για την έγκριση της εξαίρεσης. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει για τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωσή τους, δεν θα χρειαστεί να την επανυποβάλλουν.

Επιμορφωτική Συνάντηση Συμβούλων Εκπαίδευσης Δασκάλων Κορινθίας

Επιμορφωτική Συνάντηση Συμβούλων  Εκπαίδευσης Δασκάλων με θέμα: “Μετάβαση από το Δημοτικό … στο Γυμνάσιο” την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 στις 18:30 στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

Έλεγχος αιτημάτων ΟΠΣΥΔ από εκπαιδευτικούς

Ανακοίνωση από τη Δ/νση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αθμιας και Βθμιας Εκπ/σης
Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης γνωστοποιείται ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο ΟΠΣΥΔ είναι πλέον διαθέσιμοι στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς-χρήστες για προεπισκόπηση των στοιχείων τους. Επισημαίνεται αφενός ότι η διαδικασία ελέγχου και καταχώρισης στοιχείων (από τις υπηρεσίες/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης χειρισμού φακέλου) συνεχίζεται και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 29/05/2023 (πλην αυτών που αφορούν σε προϋπηρεσία, για την αξιολόγηση των οποίων προβλέπεται ειδικότερη διαδικασία από την Κεντρική Υπηρεσία) και αφετέρου ότι αιτήματα επικαιροποίησης στοιχείων που έχουν ήδη αξιολογηθεί και διεκπεραιωθεί (θετικά ή αρνητικά) εμφανίζονται ως διεκπεραιωμένα στην υποενότητα «Αιτήματα Επικαιροποίησης Στοιχείων» της καρτέλας «Επικαιροποίηση Φακέλου», ενώ τα υπόλοιπα τελούν ακόμη υπό αξιολόγηση.

Για την αποφυγή παρερμηνειών επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους έχει ολοκληρωθεί από πλευράς τους ήδη από τις 03/04/2023 και ουδεμία δυνατότητα υφίσταται περί νέας υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών.

Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς διεκπεραίωση στην ΔΠΕ Κορινθίας έχουν όλα διεκπεραιωθεί (πλην αυτών που αφορούν προϋπηρεσία). Αν υποψήφιος/α α) διαπιστώσει ότι φαίνεται μη διεκπεραιωμένο αίτημά του/της, ή β) ενώ φαίνεται διεκπεραιωμένο δεν είναι καταχωρισμένο κάποιο αίτημά του (χωρίς να υπάρχει αιτιολογία μη καταχώρισης) θα είναι εκ παραδρομής και θα πρέπει να καλέσει στο 2741363405 και 2741363410 για να διευθετηθεί.

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση θέσης / οριστικής τοποθέτησης

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Κορινθίας και έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν εντός της προθεσμίας 19/5/2023 – 31/5/2023 δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του συστήματος teachers.minedu.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι η εξαίρεση για το πάγωμα στις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών αφορά μόνο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για την απόφαση βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί έως την άρση της απαγόρευσης λόγω εκλογών και δεν θα εξεταστούν οι αιτήσεις πριν την άρση της.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων (ανακοινοποίηση ως προς τα κενά της Ειδικής Αγωγής)

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης ειδικής αγωγής

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων (προσοχή update: έχει προστεθεί στο σύστημα φέτος πλήκτρο Οριστικοποίηση στις δηλώσεις προτίμησης σχολείων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία)

Μετάβαση στο περιεχόμενο