Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Η με απ. 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση σε επιμορφωτικές συναντήσεις για τις/τους νηπιαγωγούς της Π.Ε. Κορινθίας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών, κα Αλεξάνδρα Νικολάου έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή έξι (6) επιμορφωτικών συναντήσεων, με θέμα: «Μαθητοκεντρική και Παιχνιδοποιημένη Μάθηση – Αξιοποίηση του Διλήμματος- dibl». Οι εν λόγω επιμορφωτικές συναντήσεις αφορούν όλες/ους τις/τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης της Συμβούλου Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβάνονται οι νηπιαγωγοί των τμημάτων ένταξης και της παράλληλης στήριξης). Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Π.Δ. 79/2017 και τις τροποποιήσεις αυτού  (Άρθρο 23, παρ. ιγ του Ν. 4559/2018), τις ημέρες διεξαγωγής των επιμορφωτικών συναντήσεων δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα στα νηπιαγωγεία, οι εκπαιδευτικοί των οποίων θα συμμετέχουν στις αντίστοιχες ομάδες.

Αφίσα

Προγραμματισμός1

Προγραμματισμός2

Ανακοίνωση για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Update 2/5/2023: Κοινοποιήθηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ σχετικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών. ΔΕΝ περιλαμβάνεται η διαδικασία για τις μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ στις εξαιρέσεις αναστολής διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές. Ως εκ τούτου η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη διενέργεια των εκλογών. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τη διαδικασία θα υπάρξει ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολείων για μεταθέσεις / οριστικές τοποθετήσεις διενεργείται μέσω του συστήματος edatacenter (teachers). Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των φακέλων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ για το σύστημα edatacenter (teachers) για τις μεταθέσεις, που αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση της εγκυκλίου δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και έναρξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης.

Δεδομένου όμως του ότι οι μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ αποτελούν υπηρεσιακές μεταβολές, αναμένεται ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για το αν θα εξαιρεθούν από το “πάγωμα” των διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές λόγω της επικείμενης προκήρυξης των εθνικών εκλογών.

Ανακοινώνουμε τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η εγκύκλιος θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα όταν θα έχουμε ενημέρωση, ώστε να μπορεί να οριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων.

Οργανικά κενά δημοτικών σχολείων

Οργανικά κενά νηπιαγωγείων

Oργανικά κενά ειδικής αγωγής

Το 1ο Δ.Σ. Αγίων Θεοδώρων διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: “Μαθησιακές Δυσκολίες”

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων διοργανώνει 1η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: “Μαθησιακές Δυσκολίες” την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 και ώρα 18:00. Μπορείτε να παρακολουθήσετε δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων “ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ” του σχολείου και εξ αποστάσεως μέσω του συνδέσμου:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/tmavromat

Η πρόσκληση.

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η με απ 36165/Ε2/29-03-2023 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ)

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24.

Η με απ. 34737/Ε2/27-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΟΩ46ΜΤΛΗ-Ρ0Κ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ. (ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα σχολεία φορέων με την προσθήκη του Νηπιαγωγείου Ισραηλίτικης κοινότητας Θεσσαλονίκης).

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες και σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2023-24 μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, σε δομές Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Η με απ. 34740/Ε2/27-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΙΗΧ46ΜΤΛΗ-Ο6Τ) εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 06-04-2023 μέχρι 18-04-2023 και ώρα 15:00.

Προσλήψεις αναπληρωτών 27/3/2023

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο (δηλαδή Τρίτη 28/3 ή Τετάρτη 29/3). Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα δικαιολογητικά σας συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα σας δοθεί από το σχολείο να το συμπληρώσετε.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται AMΕΣΑ να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής του/της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλούμε να τις υποβάλλετε με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

  • Εντυπο υπεύθυνης δήλωσης
  • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2 και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου)
  • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master που δεν αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές, αφορά μόνο βαθμολογικές προαγωγές)
  • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος – Υπόδειγμα 1 – Υπόδειγμα 2  (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Προσοχή: Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη στην οποία έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα. Οι αναπληρωτές/τριες ΠΕ86 και ΤΕ16 συμπληρώνουν τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1” και η αναπληρώτρια ΠΕ60 Παράλληλης Στήριξης  συμπληρώνει τα αντίστοιχα “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2”

Η αναπληρώτρια ΠΕ60 ΣΜΕΑΕ συμπληρώνει τα έντυπα αφού διαγραφεί από αυτά το λογότυπο του ΕΣΠΑ.

Ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΙΠΕ Κορινθίας έχουν αναρτηθεί τα ανακοινωτήρια μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ, για το σχολ.έτος 2022-2023, των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας σε άλλες διευθύνσεις Π.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα λάβουν από εδώ με χρήση του ΑΦΜ τους και του ΑΜΚΑ τους.

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Πρόσκληση (ΑΠ:30633/Ε4/17-03-2023 και ΑΔΑ: 99Λ646ΜΤΛΗ-ΔΞΘ)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 17 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ιστοσελίδα https://opsyd.sch.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο