Μενού Κλείσιμο

Αποτελέσματα βελτιώσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ ικανοποιηθείσες αιτήσεις 

Μή ικανοποιηθείσες αιτήσεις βελτίωσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τυχόν λάθη ή παραλείψεις του συμβουλίου εντός 5 ημερών στο tmprosopikou@gmail.com

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ (και μόνο οι εκπαιδευτικοί που έχουν προσόντα Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ) να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά (μόνο ηλεκτρονικά, δεν προσέρχεστε στη Διεύθυνση) αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ σε περίπτωση που δε διαθέτουν, σε αποκλειστική προθεσμία

από Τετάρτη 4 Μαΐου έως Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ (οδηγίες για επικαιροποίηση φακέλου στο ΟΠΣΥΔ)

Προκήρυξη 3ΕΑ-ΑΣΕΠ για ΠΕ61, ΠΕ71 και ΠΕ60, ΠΕ70 με προσόντα ένταξης στην ΕΑΕ (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών και καθυστερήσεων καθώς ουδεμία διόρθωση δεν θα μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις δεν έχουν πρόσβαση στο σύστημα ώστε να μπορούν να σας απαντήσουν αν κάνατε σωστά τη διαδικασία κλπ,  η πρόσβαση στην συγκεκριμένη κατηγορία αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων θα μας δοθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για τους εκπαιδευτικούς.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες για τη διαδικασία, για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 23 Μαίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Έναρξη 2ου έκτακτου κύκλου κινητικότητας 2022

Ανακοινώνεται ότι διενεργείται έκτακτος κύκλος κινητικότητας μετά τη λήξη της προθεσμίας της διαδικασίας των αιτήσεων για τον Α’ κύκλο κινητικότητας.

Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος https://hr.apografi.gov.gr έως 5/5/2022. Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να την κοινοποιήσουν και στη Διεύθυνση ΠΕ Κορινθίας με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πρόσκληση για επιτηρητές εξετάσεων

Πρόσκληση για επιτηρητές στις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για
Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ).

Oσοι υπάλληλοι. πληρούν τα κριτήρια και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εν λόγω εξετάσεις ως επιτηρητές θα μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 στον σύνδεσμο: https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr/axiologites/

Πρόσκληση για δηλώσεις προτιμήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Γενικής Αγωγής

Πρόσκληση για δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση Ειδικής Αγωγής

Αίτηση δήλωση τοποθετήσης Ειδικής Αγωγής 

Οδηγίες συστήματος teachers για υποβολή προτιμήσεων σχολικών μονάδων (Γενική Αγωγή) 

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης: Δευτέρα 18/4/2022 έως Παρασκευή 6/5/2022

Προσοχή: η διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική για την γενική και την ειδική αγωγή.

Ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών 1/4 και 4/4/2022

Οι αναπληρωτές-τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης που θα τους κοινοποιηθεί από το ΟΠΣΥΔ επιδεικνύοντας ή βεβαίωση εμβολιασμού  ή νόσησης ή αρνητικό εργαστηριακό τεστ covid.

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα μέχρι τις 11:00 π.μ και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας (για διευκόλυνση της υπηρεσίας το αποστέλλετε με απλό email στη διεύθυνση misthodosia@dipe.kor.sch.gr πριν την ανάληψη υπηρεσίας και το έντυπο το καταθέτετε κανονικά και στο σχολείο με τα λοιπά δικαιολογητικά σας)

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση, (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία)

Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού, (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master)

Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος, (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Αίτηση για μειωμένο ωράριο λόγω τέκνου έως 2 ετών, (μόνο στην περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση της άδειας ανατροφής)

Αίτηση για μείωση ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας (αφορά τους εκπαιδευτικούς που έχουν πραγματική προϋπηρεσία άνω των 120 μηνών)

Ανακοίνωση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος για τη δήλωση σχολικών μονάδων για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ανήκοντες οργανικά στη Διεύθυνσή μας και μετατιθέμενους από άλλες Διευθύνσεις) θα εκδοθεί έως τις 10 Απριλίου με αναλυτικές οδηγίες και τις κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο