Μενού Κλείσιμο

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε Ειδική Πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 15 – Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί από

σήμερα 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος.

Προσέλευση από τις 09:00 π.μ. – Καθημερινά θα γίνεται ορκωμοσία στις 13:00 

Απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας καθώς και οι ιατρικές βεβαιώσεις

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις ιατρικές βεβαιώσεις) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Μετά την ορκωμοσία, δεν απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση για καμία διαδικασία έως την 1/9/2023, που θα παρουσιαστούν  στο σχολείο τοποθέτησής τους (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια). Η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων για προσωρινή τοποθέτηση θα γίνει μέσω email. Όλοι/ες ανεξαιρέτως οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν στη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης σε σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως αν θα απουσιάζουν με άδεια το για όλο ή μερικώς το διδ. έτος 2023-2024.

Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με βάση το άθροισμα των μονάδων τους από οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα και συνυπηρέτηση. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας εξετάζονται τα έτη προϋπηρεσίας και αν και εκεί υπάρχει ισοβαθμία θα ληφθεί υπόψη η σειρά διορισμού τους στο ΦΕΚ. Προτάσσονται στην τοποθέτηση οι ανήκοντες/ουσες σε ειδική κατηγορία (συγκεκριμένες ασθένειες, γονείς τέκνου με αναπηρία 67% ή ασθένεια, πολύτεκνοι γονείς).

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων της 1ΓΕ/2023 προκήρυξης ΑΣΕΠ (γενικής εκπαίδευσης)

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 και ώρα 8:00 έως και την Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00

Στην περίπτωση που εμφανίζεται διεκπεραιωμένο αίτημά σας αλλά δεν είναι καταχωρισμένο στην αντίστοιχη καρτέλα του ΟΠΣΥΔ και ως εκ τούτου δεν έχει προσμετρηθεί στα μόρια του πίνακα του ΑΣΕΠ, υπενθυμίζουμε ότι πατώντας το εικονίδιο του μεγενθυντικού φακού δίπλα στο αίτημά σας, εμφανίζεται η αιτία που δεν καταχωρίστηκε από την Διεύθυνση το εν λόγω προσόν/κριτήριο. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, αρμοδιότητα για τις οποίες έχει αποκλειστικά και μόνο το ΑΣΕΠ.

Πρόσκλησεις για υποβολή αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων για μόνιμο διορισμό :

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ (Γ΄1618/2023 και Γ΄ 1845/2023) των αριθμ. 3ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 20/2022), 4ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 18/2022) και Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. – Προθεσμία 31/7/2023

Πρόσκληση και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μελών ΕΕΠ εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.Προθεσμία 31/7/2023

Πρόσκληση υποψηφίων μελών ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις στα Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ 

Ανακοίνωση για ερωτήματα σχετικά με τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών 2023

Ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν φέτος ως μόνιμοι στην ΔΠΕ Κορινθίας (σε αναμονή της έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού τους και λόγω συνεχόμενων ερωτημάτων των ενδιαφερομένων, η έκδοση του ΦΕΚ κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει τον Αύγουστο, η ενημέρωση θα γίνεται από την παρούσα ιστοσελίδα άμεσα):

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιοριζόμενων στην ΔΠΕ Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

(πατήστε εδώ για την εμφάνιση ολόκληρου του άρθρου)

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91), υποψηφίων κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25, ΤΕ02.02, ΤΕ16 και ΔΕ02.02, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ Γ΄ 1588/14-7-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021, Γ΄ 1694/28-7-2021, Γ΄ 2679/4-11-2021 και Γ΄ 2680/4-11-2021 αντίστοιχα, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από τη Δευτέρα 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023.

Η με απ. 50896/Ε1/5-5-2023 (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 για επικαιροποίηση στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 να υποβάλουν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο ΟΠΣΥΔ σε αποκλειστική προθεσμία

από τις 8 Μαρτίου και ώρα 08:00 έως τις 3 Aπριλίου 2023 και ώρα 15:00

(αναλόγως με τον ΑΦΜ, αναλυτικά ημερομηνίες εδώ)

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ 

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 (όλες οι άλλες ειδικότητες απευθύνονται σε Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Επισημάνσεις σχετικά με τη διαδικασία 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους εκπαιδευτικούς στη μελέτη της προκήρυξης, της πρόσκλησης του ΥΠΑΙΘ καθώς και των εγχειριδίων του ΟΠΣΥΔ για την αποφυγή λαθών.

Στο ΟΠΣΥΔ υπάρχουν αναλυτικά οδηγίες και για τη διαδικασία εγγραφής στο σύστημα αλλά και για τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών. Για τεχνικές ερωτήσεις για τη μεταφόρτωση των δικαιολογητικών και άλλα θέματα συνδεσιμότητας κλπ που τυχόν αντιμετωπίσετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε αποκλειστικά στο ΟΠΣΥΔ μέσω του email opsydhelp@minedu.gov.gr και όχι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ είναι διαφορετική, λήγει στις 31 Μαρτίου και ώρα 14:00 και χωρίς το πρωτόκολλο της υποβληθείσας αίτησης στο ΑΣΕΠ δεν μπορείτε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο ΟΠΣΥΔ, μόνο με την καταχώριση του πρωτοκόλλου “ανοίγουν” τα πεδία κατηγοριών επικαιροποίησης του φακέλου σας.

Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο ΑΣΕΠ υποβάλλονται μόνο στο ΑΣΕΠ , δεν μπορούν να απαντηθούν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος. Ώρες προσέλευσης 08:00 – 14:00. 

Απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Μόνο το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώσετε εις διπλούν ώστε να παραλάβετε φεύγοντας το ένα πρωτότυπο για το αρχείο σας. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις βεβαιώσεις των γιατρών) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται σταδιακά ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ταυτόχρονα στα γραφεία και ο συγχρωτισμός δεδομένης της πανδημίας. Παρακαλούμε να φοράτε μάσκες κατά την παραμονή σας στο γραφείο. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται μόνο με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεδομένου και του αριθμού των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας θα είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Θα σας παραδοθεί ένα αντίγραφο ανάληψης υπηρεσίας και ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. Δεν απαιτείται η παρουσία σας στη Διεύθυνση ξανά για καμία διαδικασία, έως την 1/9/2022 που θα παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησής σας (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια).

Διορισμοί εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ (ονόματα εδώ) στην ΔΠΕ Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

*** ΔΕΝ απαιτείται υποβολή δήλωσης αποδοχής διορισμού***

 • Οι νεοδιοριζόμενοι/ες προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, Κόρινθος κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν και στην παρούσα ιστοσελίδα όταν μας κοινοποιηθούν από την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ)
 • Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν πολιτικό όρκο ενημερώνουν μέσω email από την προηγούμενη ημέρα την υπηρεσία μας (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ώστε να έχουν προετοιμαστεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
 • Για την ανάληψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υποβολή των ιατρικών βεβαιώσεων παθολόγου και ψυχιάτρου ως προς την ικανότητα για διορισμό (παραπεμπτικό υπηρεσίας).
 • Τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων που θα πρέπει να κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα.
 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους νεοδιόριστους (οικογενειακού επιδόματος, αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας) θα υποβληθούν ήδη συμπληρωμένες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο αρχείο “δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας” ώστε να μην υποβάλλετε άσκοπα αιτήσεις αν δεν ανήκετε σε κάποια κατηγορία δικαιούχων.
 • Υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας είναι και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (επίσης ήδη έτοιμη και υπογεγραμμένη θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας)
 • Για την όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας των νεοδιοριζόμενων, θα υποβληθεί συμπληρωμένη και η συνοπτική φόρμα στοιχείων μισθοδοτούμενου
 • H διαδικασία υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης θα γίνει σε επόμενο διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας και θα γίνει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (με νέες οδηγίες που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα) χωρίς να απαιτείται παρουσία του εκπαιδευτικού. Μετά την ορκωμοσία οι νεοδιοριζόμενοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία έως την 1/9/2022, ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, οπότε και θα παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.
 • Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου (ολόκληρη ή υπόλοιπό της μετά τη χρήση της άδειας ως αναπληρώτριες) θα πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία μέσω email (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) άμεσα μετά την ανακοίνωση του διορισμού τους, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι ανάγκες της υπηρεσίας σε προσλήψεις αναπληρωτών. To ίδιο ισχύει και για απουσία λόγω εγκυμοσύνης (επαπειλούμενης, κύησης, λοχείας). Η ενημέρωση αυτή δεν αλλάζει την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας ούτε και τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους που θα γίνει για όλους/ες σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται).
 • Αιτήσεις για άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής θα υποβάλλετε όταν θα αναλάβετε υπηρεσία και θα ορκιστείτε, πριν την ορκωμοσία δεν είστε υπάλληλοι ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις για άδειες.
 • Αποκλειστικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως αναπληρωτές κατά το 2021-2022 στη ΔΠΕ Κορινθίας εξαιρούνται από την υποβολή κάποιων δικαιολογητικών (αναφέρονται στο αρχείο των απαραίτητων δικαιολογητικών) καθώς θα αναζητηθούν από τους ψηφιοποιημένους πλέον φακέλους τους.
 • Έντυπο περιουσιακής κατάστασης το οποίο υποβάλλεται σε έναν απλό φάκελο κλειστό με το ονοματεπώνυμό σας απ’ έξω και δεν ανοίγεται ούτε ελέγχεται από την υπηρεσία μας.

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Σχετικά με τις προσκλήσεις για μόνιμο διορισμό όλων των ειδικοτήτων επισημαίνουμε τα εξής:

 • Δεν τοποθετούνται νεοδιοριζόμενοι σε οργανικές θέσεις κατά το πρώτο έτος διορισμού τους αλλά με τη διαδικασία μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.
 • Οποιαδήποτε ενημέρωση για οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση είναι άκαιρη δεδομένου ότι θα προηγηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ την επόμενη χρονιά (οπότε τα υφιστάμενα οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση θα αλλάξουν με τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών)
 • Τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κενά που υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν σημαίνει ότι είναι και τα οριστικά, αλλάζουν λόγω αδειών εγκυμοσύνης, αναρρωτικών αδειών κλπ. Τα κενά που υφίστανται είναι ενδεικτικά (εδώ) και μπορεί να αλλάξουν μέχρι τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων.
 • Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 
 • Οι νεοδιοριζόμενοι ΠΕ05 και ΠΕ07 θα τοποθετηθούν προσωρινά σε ομάδες σχολείων οι οποίες δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα και θα καταρτιστούν μετά από κοινό προγραμματισμό με την Βθμια Εκπαίδευση.
 • Το κενό ΠΕ21 είναι στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου
 • Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για 2 έτη χωρίς δικαίωμα απόσπασης ή μετάθεσης (εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται απόσπαση)

Στην Κορινθία θα διοριστούν στη Γενική Αγωγή: ΠΕ70- 58, ΠΕ60-28, ΠΕ05-3, ΠΕ06-11, ΠΕ07-1, ΠΕ79-2, ΠΕ86-1 και στην Ειδική Αγωγή: ΠΕ71/70-3 και ΠΕ61/ΠΕ60-2

Πρόσκληση διορισμών εκπαιδευτικών (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών εκπαιδευτικών

Πρόσκληση διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Μετάβαση στο περιεχόμενο