Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2024-2025

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας αποφασίστηκαν:

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2024-2025

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2024-2025

Οι εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν με τη διαδικασία της λειτουργικής υπεραριθμίας ή της απόσπασης/τοποθέτησης, αναλαμβάνουν υπηρεσία την 2/9/2024 στη νέα τους σχολική μονάδα.

Το ΠΥΣΠΕ πιθανόν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου να εξετάσει αιτήσεις για Β’ φάση αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ για το 2024-2025. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπληρώνοντας το έντυπο απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ έως και 4/8/2024 (παρακαλούμε στην αίτηση να συμπληρωθούν όλα τα πεδία, και αυτά που επιλέγετε από αναπτυσσόμενη λίστα στο έντυπο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των ενδιαφερόμενων στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ώστε να παραλάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα παραλαβής της αίτησής σας.

Ενδεικτικά κενά για β’ φάση αποσπάσεων

Επισημαίνουμε ότι:

  • Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης για τη β’ φάση όσοι/ες: α) Δεν υπέβαλλαν αίτηση απόσπασης έως 8/7 που έληγε η προθεσμία υποβολής ή β) Υπέβαλλαν αίτηση αλλά δεν ικανοποιήθηκε 
  • Δεν θα εξεταστεί από το ΠΥΣΠΕ καμία αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού για τον/την οποίο/α έχει ήδη εκδοθεί απόφαση χορήγησης μακροχρόνιας άδειας για το διδακτικό έτος 2024-2025

Αιτήσεις απόσπασης & τοποθέτησης αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ για το 2024-2025 – Ανακοίνωση για λειτουργικές υπεραριθμίες

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στην Κορινθία από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της υπηρεσίας μας ( ε δ ώ ) από 21/6/2024 έως και 8/7/2024.

Η αίτηση (έντυπο) θα υποβληθεί ηλεκτρονικά αποκλειστικά και ΜΟΝΟ από το υπηρεσιακό email των εκπαιδευτικών (@sch.gr) προς το tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με θέμα ακριβώς: “ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ”. Δεδομένου του ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό σας email, δεν χρειάζεται να την τυπώσετε και να την σκανάρετε υπογεγραμμένη, μπορείτε να τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά και να τη στείλετε.

Προσοχή: Υποβολή αίτησης από ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα ληφθεί υπόψηΜην υποβάλετε τις αιτήσεις σας σε πολλαπλές διευθύνσεις email παρά μόνο στην ανωτέρω χωρίς κοινοποίηση σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας. Αν δεν λάβετε αυτόματο email επιβεβαίωσης παραλαβής, έχετε κάνει κάποιο λάθος στο θέμα του μηνύματός σας.

Πίνακες ενδεικτικών κενών σχολικών μονάδων

Ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 25/6 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για την διαπίστωση των λειτουργικών υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες και θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί αυτών των σχολείων να δηλώσουν έως την Παρασκευή 28/6 αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι. Θα ανακοινωθούν οδηγίες και κενά ανά ομάδα σχολείων την Τρίτη 25/6.

Υποβολή δηλώσεων σχολικών μονάδων για βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει δήλωση για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν στη ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων μέσω teachers.minedu.gov.gr από 17/5/2024 έως και 31/5/2024

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων

Οριστικός πίνακας μονάδων μετάθεσης Γενικής και Ειδικής

Πίνακας μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ με μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιούμε τον ενιαίο πίνακα μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με σειρά μορίων μετάθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΠΕ Κορινθίας: ΕΙΔΙΚΗΣ 2023-2024,  ΓΕΝΙΚΗΣ 2023-2024

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα μόρια μετάθεσης, η μόνη αλλαγή στους οριστικούς πίνακες που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι η προσθήκη των μετατιθέμενων.

Οριστικός πίνακας μονάδων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Οριστικός πίνακας ανά ειδικότητα

Συχνές ερωτήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων. Για την προθεσμία για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί νέα πρόσκληση από την υπηρεσία μας (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκτός περιοχής)

 

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ε ν τ ό ς ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 14/02/2024 έως και την Τρίτη 20/02/2024.

Επισημαίνουμε ότι οι δήμοι και οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν από το σύστημα όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας. Για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί εγκύκλιος της υπηρεσίας με προθεσμίες (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ από το ΥΠΑΙΘΑ).

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2023-2024 (το αρχείο έχει φύλλα ανά ειδικότητα)

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2023-2024

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (εκτός ΠΥΣΠΕ) και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί των μονάδων μετάθεσης για λάθη ή παραλείψεις έως και την Παρασκευή 24/11/2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των ενδιαφερομένων, στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (το αρχείο έχει φύλλα ανά κατηγορία αίτησης)

Συχνές ερωτήσεις

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι στις 31/10/2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ και βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Το σύστημα teachers θα κλείσει για τους/τις εκπαιδευτικούς με τη λήξη της προθεσμίας και ουδεμία αλλαγή ή νέα αίτηση ή οριστικοποίηση αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι:

Πατήστε  ε δ ώ  για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2023-2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΒΠ / ΕΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16/10/2023-31/10/2023 (έως 15:00) μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr/

Η διαδικασία των εγκυκλίων αφορά: α) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εκτός Κορινθίας, β) εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση, έχουν υπηρετήσει σε αυτή 1 έτος και επιθυμούν να αιτηθούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) σε οργανική θέση άλλης σχολικής μονάδας εντός Κορινθίας, γ) εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2023 και δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανική θέση και δ) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν από τη Γενική στην Ειδική αγωγή και αντιστρόφως

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων ώστε να μην υποβάλλονται ερωτήματα στην υπηρεσία για θέματα που αναφέρονται σαφώς στις εγκυκλίους

Εγκύκλιος ΔΠΕ Κορινθίας 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις ΕΒΠ/ΕΕΠ 

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο