Μενού Κλείσιμο

Πίνακας μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ με μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς

Κοινοποιούμε τον ενιαίο πίνακα μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ με σειρά μορίων μετάθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν στην ΔΠΕ Κορινθίας: ΕΙΔΙΚΗΣ 2023-2024,  ΓΕΝΙΚΗΣ 2023-2024

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στα μόρια μετάθεσης, η μόνη αλλαγή στους οριστικούς πίνακες που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι η προσθήκη των μετατιθέμενων.

Οριστικός πίνακας μονάδων βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Οριστικός πίνακας ανά ειδικότητα

Συχνές ερωτήσεις

Υπενθυμίζουμε ότι οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν εμφανίζονται στον πίνακα διότι δεν έχουν υποβληθεί ακόμα οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων. Για την προθεσμία για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί νέα πρόσκληση από την υπηρεσία μας (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων εκτός περιοχής)

 

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ε ν τ ό ς ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις θα υποβληθούν από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από την Τετάρτη 14/02/2024 έως και την Τρίτη 20/02/2024.

Επισημαίνουμε ότι οι δήμοι και οι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν από το σύστημα όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας. Για την υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων θα εκδοθεί εγκύκλιος της υπηρεσίας με προθεσμίες (μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ από το ΥΠΑΙΘΑ).

Προσωρινοί πίνακες μονάδων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2023-2024 (το αρχείο έχει φύλλα ανά ειδικότητα)

Προσωρινός πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2023-2024

Ανακοινώνονται οι πίνακες μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (εκτός ΠΥΣΠΕ) και οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί των μονάδων μετάθεσης για λάθη ή παραλείψεις έως και την Παρασκευή 24/11/2023. Οι ενστάσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των ενδιαφερομένων, στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή (το αρχείο έχει φύλλα ανά κατηγορία αίτησης)

Συχνές ερωτήσεις

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι στις 31/10/2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ και βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Το σύστημα teachers θα κλείσει για τους/τις εκπαιδευτικούς με τη λήξη της προθεσμίας και ουδεμία αλλαγή ή νέα αίτηση ή οριστικοποίηση αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι:

Πατήστε  ε δ ώ  για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2023-2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΒΠ / ΕΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16/10/2023-31/10/2023 (έως 15:00) μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr/

Η διαδικασία των εγκυκλίων αφορά: α) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εκτός Κορινθίας, β) εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση, έχουν υπηρετήσει σε αυτή 1 έτος και επιθυμούν να αιτηθούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) σε οργανική θέση άλλης σχολικής μονάδας εντός Κορινθίας, γ) εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2023 και δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανική θέση και δ) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν από τη Γενική στην Ειδική αγωγή και αντιστρόφως

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων ώστε να μην υποβάλλονται ερωτήματα στην υπηρεσία για θέματα που αναφέρονται σαφώς στις εγκυκλίους

Εγκύκλιος ΔΠΕ Κορινθίας 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις ΕΒΠ/ΕΕΠ 

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 25/08/2023 (Νεοδιόριστοι, διαθέσεις β’ φάση, αμοιβαίες)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2023 στα σχολεία τοποθέτησης εκτός αν βρίσκονται σε άδεια)

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων β’ φάση 

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβαία απόσπαση της Ευανθίας Κουλιφέτη με τον Παναγιώτη Χαχάμη, ΠΕ70, από το 2ο Δ.Σ. Κορίνθου και Δ.Σ. Ισθμίας αντίστοιχα.

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 2023

Καλούνται οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν έως και την Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 13:00 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr τη δήλωσή τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα για το 2023-2024. Τα κριτήρια τοποθέτησης αναφέρονται στην προηγούμενη ανάρτηση για τους μόνιμους διορισμούς. Αρκεί η υποβολή της δήλωσης (και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου) από το email που έχετε δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, δεν χρειάζεται να εκτυπωθεί και να σκαναριστεί υπογεγραμμένη για να την υποβάλλετε.

Ενημερώνουμε ότι από 1/9/2023 κάθε επικοινωνία με την υπηρεσία μας θα γίνεται από το υπηρεσιακό email των εκπαιδευτικών (@sch.gr) στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Aν δεν έχετε ήδη ως αναπληρωτές/τριες, θα πρέπει να φροντίσετε για την εγγραφή σας.

Κενά για τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Έντυπο δήλωσης 

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ διδ. έτους 2023-2024

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκαν:

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023-2024

Επισημαίνουμε ότι α) στα κενά της κάθε ομάδας προηγούνται οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας και μετά εξετάζονται οι των όμορων ομάδων, β) η μετακίνηση λόγω υπεραριθμίας δεν επηρεάζει την κατοχή της οργανικής θέσης και γ) η τοποθέτηση είναι για το διδακτικό έτος 2023-2024 και οι μονάδες δυσμενών συνθηκών που υπολογίζονται είναι πάντα οι περισσότερες (του σχολείου της οργανικής ή του σχολείου μετακίνησης λόγω υπεραριθμίας). Στην περίπτωση που υπεράριθμος/η υπέβαλλε και αίτηση απόσπασης και ικανοποιήθηκε η αίτηση αυτή, οι μονάδες που υπολογίζονται είναι οι μονάδες του σχολείου απόσπασης.

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ημερομηνιών για εξέταση αιτήσεων απόσπασης από εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και παρέμειναν στην οργανική τους, για τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αποφασιστεί από το ΠΥΣΠΕ η δυνατότητα εξέτασής τους ως β’ φάση αποσπάσεων εφόσον δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους, προηγούνται για προσωρινή τοποθέτηση έναντι οποιασδήποτε αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών.

Εναπομείναντα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά από υπεραριθμίες και αποσπάσεις 

Μετάβαση στο περιεχόμενο