Μενού Κλείσιμο

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Με την 13/19-7-2016,πράξη του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας οριστικοποιήθηκαν οι μεταθέσεις  – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ.

Καλούνται, όσοι εκπαιδευτικοί  επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός 15 ημερών, από σήμερα έως 2 Αυγούστου. 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2016

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ, επί των οποίων μπορούν να κατατεθούν ενστάσεις έως και την Δευτέρα 18/7/2016 στο φαξ 2741085891 ή αυτοπροσώπως στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας.

Προηγήθηκε η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής Αληγέωργα Ελένης στο Δημοτικό Σχολείο Δερβενίου από το οποίο είχε μετακινηθεί σε προηγούμενο σχολικό έτος ως ΟΡΓΑΝΙΚΑ υπεράριθμη. 

Τοποθέτηση της εκπαιδευτικού ΠΕ70.50-Ειδικής Αγωγής Μπεθάνη Νεόβης στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου

Πίνακας ικανοποιηθέντων αιτήσεων μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης 

Πίνακας ΜΗ ικανοποιηθέντων αιτήσεων μετάθεσης – οριστικής τοποθέτησης 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα οργανική τους θέση την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Μετάβαση στο περιεχόμενο