Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις αναπληρωτών και ανάληψη υπηρεσίας

***Nέα ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για την ανάληψη υπηρεσίας ***

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α’ φάσης προσλήψεων 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία από 1/9/2021 έως 3/9/2021 στα σχολεία τοποθέτησης με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν ενημερωθεί να υποβάλλουν σε προηγούμενη ανάρτησή μας. Στα σχολεία διάθεσης δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν την έναρξη των μαθημάτων. Oι εκπαιδευτικοί που πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από την υπηρεσία μας.

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14:00, αλλιώς ως ημερομηνία ανάληψης θα λαμβάνεται η επομένη ημέρα χωρίς εξαίρεση και χωρίς δυνατότητα διόρθωσης ή αλλαγής και η μισθοδοσία σας θα ξεκινά επίσης από την επόμενη ημέρα. Για να αποφευχθεί αυτό, σας εφιστούμε την προσοχή στα δύο απαραίτητα βήματα:

α) την καταχώριση της ανάληψης υπηρεσίας σας στο myschool από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης άμεσα ώστε να ενεργοποιηθεί το επόμενο βήμα

β) την καταχώριση των στοιχείων από τον/την αναπληρωτή/τρια στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr (μπαίνετε με κωδικούς taxisnet) και την αποδοχή της σύμβασης ώστε να ενημερωθεί το αρχείο των προσλήψεων που θα υποβληθεί στον ΟΑΕΔ αυθημερόν. Οι συμβάσεις γίνονται με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο και χωρίς επιπλέον μισθολογικά στοιχεία τα οποία όμως θα προσμετρηθούν στη μισθοδοσία σας με τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών. Τυχόν τροποποιήσεις των συμβάσεων για άλλους λόγους θα γίνουν σε επόμενο χρόνο, η αρχική είναι απαραίτητη για την πρόσληψή σας όμως.

Δηλώσεις τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν έως και τη Δευτέρα 23/8/2021 δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινή τοποθέτηση (έντυπο εδώ). Η δήλωση θα υποβληθεί μέσω email στη διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr. Στην περίπτωση που θα υποβάλλετε περισσότερες από 20 προτιμήσεις, θα επισυνάψετε και δεύτερη φορά το έντυπο, αναγράφοντας πάνω  “2η ΣΕΛΙΔΑ δήλωσης”.

ΠΕ06 ΠΕ07 (διορθώθηκε) – ΠΕ08ΠΕ11ΠΕ60ΠΕ70ΠΕ79 (διορθώθηκε) – ΠΕ86ΠΕ91 

**** Σχετικά με το πιστοποιητικό εντοπιότητας: Αν στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που βγαίνει αυτόματα από το gov.gr, στο πεδίο “Ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας” έχει συμπληρωμένη ημερομηνία, αρκεί ως πιστοποιητικό και εντοπιότητας, στείλτε αυτό. Αφορά ΜΟΝΟ όσους είναι δημότες κάποιου Δήμου του νομού Κορινθίας από διετίας, κάτω από διετία δεν μετράει η εντοπιότητα ****

*** Σχετικά με το email για τις άδειες ανατροφής: Έχει σταλει σε όλους ανεξαιρέτως τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στην περίπτωση που τους αφορά και δεν είχαν ενημερωθεί, αν δεν έχετε παιδί έως 2 ετών, δεν δικαιούστε άδεια ανατροφής, αγνοήστε το ***

*** Επισημαίνουμε ότι αν έχετε δηλώσει π.χ. 10 προτιμήσεις και δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθείτε σε μία από αυτές γιατί υπάρχουν άλλοι εκπαιδευτικοί πιο πάνω στη σειρά τοποθέτησης στον πίνακα και έχουν καλυφθεί με αυτούς τα κενά, η δήλωσή σας θα εξεταστεί στο τέλος, ως τελευταίος/α στη σειρά τοποθέτησης

 

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Αποσπάσεις, αμοιβαίες αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας 

*** Ανακοινοποίηση ως προς τις αποσπάσεις με κόκκινο χρώμα μόνο στην ειδικότητα ΠΕ70 λόγω εκ παραδρομής μη υπολογισμού των μορίων συνυπηρέτησης εκπαιδευτικού ***

 

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2021-2022

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 για το 2021-2022 (εδώ). Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία 1η Σεπτέμβρη στο σχολείο τοποθέτησής τους. Υπενθυμίζουμε ότι η μετακίνηση λόγω υπεραριθμίας δεν αφαιρεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεσης σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν υπηρετήσει ακόμα την οργανική τους, θεωρείται ότι την υπηρετούν δεδομένου ότι μετακινείται χωρίς αίτησή του.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο που έχετε προσληφθεί και θα είναι είτε η Παρασκευή 12/02/2021 είτε η Δευτέρα 15/02/2021 και με την έναρξη του ωραρίου, κατ’ επιλογή των αναπληρωτών.

Αυτή την ημερομηνία που θα επιλέξετε να αναλάβετε υπηρεσία στο σχολείο, συμπληρώνετε σε όλα τα έντυπα. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας 

Έντυπο ανάληψης υπηρεσίας

Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας 

Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Αν έχετε προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου, ή αν είστε κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή αν έχετε παιδιά συμπληρώνετε αναλόγως και:

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίαςΑίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακούΑίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 7/1/2021

Οι αναπληρωτές πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησής τους αύριο Παρασκευή 8/1/2021 ή την Δευτέρα 11/1/2021 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη αναρτηθεί και τα δικαιολογητικά τους.

Για τη μετακίνησή τους οι αναπληρωτές θα χρησιμοποιήσουν την απόφαση τοποθέτησης με ΑΔΑ ΕΔΩ: (ΓενικήςΖΕΠΠαράλληληΕιδική) .

Οι πίνακες τοποθέτησης έχουν ως εξής:

Ειδικής Αγωγής 

Γενικής Αγωγής

 

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 20/10/2020

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στο σχολείο τοποθέτησης Τετάρτη ή Πέμπτη και έως τις 08:30 με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν αναρτηθεί. Οι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει με την ανάληψη υπηρεσίας να ενημερώσουν με απλό email ΑΜΕΣΩΣ τη Διεύθυνση ώστε να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη. Παράλειψη ενημέρωσης σημαίνει πρόσληψη την επόμενη ημέρα και υπολογισμός μισθοδοσίας επίσης από την επόμενη ημέρα.

Οι φάκελοι των αναπληρωτών θα αποσταλούν στη Διεύθυνση από τους Διευθυντές των σχολείων έως την επόμενη Τρίτη.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών τρίμηνης σύμβασης

Μετάβαση στο περιεχόμενο