Μενού Κλείσιμο

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών – Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ διδ. έτους 2023-2024

Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκαν:

Τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών 2023-2024

Επισημαίνουμε ότι α) στα κενά της κάθε ομάδας προηγούνται οι υπεράριθμοι/ες εκπαιδευτικοί της ίδιας ομάδας και μετά εξετάζονται οι των όμορων ομάδων, β) η μετακίνηση λόγω υπεραριθμίας δεν επηρεάζει την κατοχή της οργανικής θέσης και γ) η τοποθέτηση είναι για το διδακτικό έτος 2023-2024 και οι μονάδες δυσμενών συνθηκών που υπολογίζονται είναι πάντα οι περισσότερες (του σχολείου της οργανικής ή του σχολείου μετακίνησης λόγω υπεραριθμίας). Στην περίπτωση που υπεράριθμος/η υπέβαλλε και αίτηση απόσπασης και ικανοποιήθηκε η αίτηση αυτή, οι μονάδες που υπολογίζονται είναι οι μονάδες του σχολείου απόσπασης.

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ 2023-2024

Δεν υπάρχει πρόβλεψη ημερομηνιών για εξέταση αιτήσεων απόσπασης από εκπαιδευτικούς που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και παρέμειναν στην οργανική τους, για τυχόν αιτήσεις που θα υποβληθούν θα αποφασιστεί από το ΠΥΣΠΕ η δυνατότητα εξέτασής τους ως β’ φάση αποσπάσεων εφόσον δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία οι νεοδιόριστοι/ες εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί μετά την ανάληψη υπηρεσίας τους, προηγούνται για προσωρινή τοποθέτηση έναντι οποιασδήποτε αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικών.

Εναπομείναντα κενά ΠΕ60 και ΠΕ70 μετά από υπεραριθμίες και αποσπάσεις 

Λειτουργικές υπεραριθμίες – Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ

***Ενημέρωση 21/7/2023: Μετά τη χθεσινή ανακοίνωση των αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, δίνεται επιπλέον προθεσμία, στους/ις εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας, έως την Τρίτη 25/7/2023 και ώρα 11:00 π.μ. για να υποβάλλουν τη δήλωση προτίμησής τους.***

————————————————————

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ αποφασίστηκε ο χαρακτηρισμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που διαπιστώθηκε υπεραριθμία.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Δήλωση εκπαιδευτικών για λειτουργικές υπεραριθμίες 2023-2024

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 που έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα που εμφανίζει λειτουργική υπεραριθμία, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση περί επιθυμίας τους ή μη να κριθούν λειτουργικά υπεράριθμοι για το 2023-2024.

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο αρχείο. Σε αυτή τη φάση γίνονται μόνο οι δηλώσεις περί χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμου/ης και σε επόμενη φάση θα κληθούν όσοι/ες κριθούν υπεράριθμοι να δηλώσουν σχολεία.

Στους πίνακες για τις λειτουργικές υπεραριθμίες διακριτά αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξουν μεταβολές λόγω της επικείμενης έκδοσης αποφάσεων αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, οι οποίες αναλόγως θα ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο για τη διαδικασία, με την έκδοσή τους.

Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων έως Πέμπτη 13/7/2023 ηλεκτρονικά.  Για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ60, για τους/τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ70: Δήλωση υπεραριθμίας ΠΕ70

Ανακοίνωση για λειτουργικές υπεραριθμίες και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Λόγω της καθυστέρησης ανακοίνωσης των αποσπάσεων σε φορείς και από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, τη Δευτέρα 10/7/2023 θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για τη διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών στα σχολεία και θα ανακοινωθεί ο αριθμός των υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα (με τα υφιστάμενα δεδομένα). Επίσης θα ανακοινωθούν και τα κενά των σχολείων στην ίδια ή στις όμορες ομάδες (υφιστάμενα και πιθανά λόγω απόσπασης εκτός ΠΥΣΠΕ) που θα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα. Σε σχολικές μονάδες που τελικά θα αποσπαστεί εκτός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικός και θα απαλειφθεί ή μειωθεί η υπεραριθμία, δεν θα μετακινηθεί ο/η υπεράριθμος/η εκπαιδευτικός.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ 

Απόφαση βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ – Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α π ό φ α σ η 

Εντός 15 ημερών οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο mail@dipe.kor.sch.gr. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι 2 εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μεταξύ τους μετάθεση (ο/η καθένας/μία από το υπηρεσιακό τους email). Σημειώνουμε ότι δεν εμπλέκεται η υπηρεσία μας στη διαδικασία ανεύρεσης ενδιαφερόμενων, για αμοιβαία μετάθεση, εκπαιδευτικών.

Ολοκλήρωση διαδικασίας βελτιώσεων/οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά το πέρας και της διαδικασίας της β’ φάσης τοποθετήσεων για α) τις εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τις δηλώσεις τους και β) τις εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτιώσεων θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν, αν υφίσταται λόγος, αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων του συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών (έως και 2/7/2023 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (προσθήκη β’ φάσης τοποθετήσεων για 1 ΠΕ70 και 3 ΠΕ60, καμία αλλαγή στα ήδη ανακοινωθέντα αποτελέσματα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (καμία αλλαγή από την προηγούμενη ανακοίνωση)

Βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνονται οι βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είτε άλλαξαν οργανική θέση είτε τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση την 1η Σεπτέμβρη.

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ (νεοδιόριστοι/ες 2022) και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τη δήλωση προτίμησης που υπέβαλλαν, καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων έως την Τρίτη 27/6/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με βάση τα εναπομείναντα οργανικά κενά (β’ φάση τοποθετήσεων)

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, θα τοποθετηθούν αυτοδίκαια από το συμβούλιο μετά και την ολοκλήρωση της β’ φάσης των τοποθετήσεων.

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΓΕΝΙΚΗ

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΕΙΔΙΚΗ

Aνακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για βελτίωση / οριστικής τοποθέτησης

***Νέα ενημέρωση: 13/6/2023***

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων είναι από 13/6/2023 έως 18/6/2023. Παρακαλούνται ειδικά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας (νεοδιόριστοι 2022 & μετατιθέμενοι από άλλα ΠΥΣΠΕ) και δεν έχουν υποβάλλει οριστικοποιημένη δήλωση προτίμησης να το πράξουν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που έχετε οριστικοποιήσει τη δήλωσή σας προφανώς ΔΕΝ απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης και έχουν οργανική θέση, υποβάλλουν δήλωση προτίμησης μόνο εφόσον το επιθυμούν 

Για τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής υπάρχει προσθήκη 1 κενού στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου από μετάταξη εκπαιδευτικού σε ΑΕΙ το οποίο δεν είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο υπηρεσιακό τους email την 1/6/2023 για τη διόρθωση της δήλωσής τους εφόσον το επιθυμούν.

Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων που μετά τη λήξη της προθεσμίας θα βρίσκονται σε κατάσταση “Προσωρινή αποθήκευση” και όχι “Οριστικοποίηση” θα θεωρούνται ως ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

——————————————————————————————————————————————————————–

Προσοχή: Λόγω της επαναπροκήρυξης των εκλογών και μέχρι να δοθεί εκ νέου εξαίρεση για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων, ΠΑΓΩΝΕΙ η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Η προθεσμία 31/5/2023 δεν ισχύει. Μόλις εγκριθεί η νέα εξαίρεση για τη διαδικασία, θα υπάρξει ανακοίνωση με την νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Το σύστημα teachers έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προτίμησης και θα ξαναείναι διαθέσιμο όταν ενημερωθούμε για την έγκριση της εξαίρεσης. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει για τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωσή τους, δεν θα χρειαστεί να την επανυποβάλλουν.

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση θέσης / οριστικής τοποθέτησης

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Κορινθίας και έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν εντός της προθεσμίας 19/5/2023 – 31/5/2023 δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του συστήματος teachers.minedu.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι η εξαίρεση για το πάγωμα στις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών αφορά μόνο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για την απόφαση βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί έως την άρση της απαγόρευσης λόγω εκλογών και δεν θα εξεταστούν οι αιτήσεις πριν την άρση της.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων (ανακοινοποίηση ως προς τα κενά της Ειδικής Αγωγής)

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης ειδικής αγωγής

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων (προσοχή update: έχει προστεθεί στο σύστημα φέτος πλήκτρο Οριστικοποίηση στις δηλώσεις προτίμησης σχολείων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία)

Ανακοίνωση για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Update 2/5/2023: Κοινοποιήθηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ σχετικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών. ΔΕΝ περιλαμβάνεται η διαδικασία για τις μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ στις εξαιρέσεις αναστολής διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές. Ως εκ τούτου η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη διενέργεια των εκλογών. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τη διαδικασία θα υπάρξει ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολείων για μεταθέσεις / οριστικές τοποθετήσεις διενεργείται μέσω του συστήματος edatacenter (teachers). Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των φακέλων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ για το σύστημα edatacenter (teachers) για τις μεταθέσεις, που αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση της εγκυκλίου δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και έναρξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης.

Δεδομένου όμως του ότι οι μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ αποτελούν υπηρεσιακές μεταβολές, αναμένεται ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για το αν θα εξαιρεθούν από το “πάγωμα” των διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές λόγω της επικείμενης προκήρυξης των εθνικών εκλογών.

Ανακοινώνουμε τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η εγκύκλιος θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα όταν θα έχουμε ενημέρωση, ώστε να μπορεί να οριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων.

Οργανικά κενά δημοτικών σχολείων

Οργανικά κενά νηπιαγωγείων

Oργανικά κενά ειδικής αγωγής

Μετάβαση στο περιεχόμενο