Μενού Κλείσιμο

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επί των πινάκων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την υπηρεσιακή διεύθυνση του/της ενδιαφερόμενου/ης εκπαιδευτικού στο ΠΣΔ προς το Τμήμα Προσωπικού της ΔΠΕ Κορινθίας στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr, από την Τρίτη 31/01/2023 έως και τη Δευτέρα 06/02/2023

Επισημαίνουμε ότι μονάδες εντοπιότητας και συνυπηρέτησης θα υπολογιστούν όταν υποβληθούν οι προτιμήσεις από τους εκπαιδευτικούς σε επόμενη φάση της διαδικασίας.

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Προσωρινοί πίνακες μονάδων μετάθεσης ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2022-2023

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνουμε ότι έχουν ελεγχθεί όλες οι αιτήσεις βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή. Παρακαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς που ΔΕΝ εμφανίζεται η αίτησή τους στους συνημμένους πίνακες, να ελέγξουν το προσωπικό τους email στο ΠΣΔ διότι θα υπάρχει μήνυμα σχετικά με κάποιο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά τους (και γι’ αυτό δεν έχει πραγματοποιηθεί η καταχώριση της αίτησής τους από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας μας).

Στους πίνακες εμφανίζονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών τους δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα ή εκκρεμότητα. Σημειώνουμε ότι η περιοχή εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης θα εμφανιστεί όταν καταχωριστούν οι προτιμήσεις σχολικών μονάδων από τους/τις εκπαιδευτικούς. Στο teachers.minedu.gov.gr μπορείτε να δείτε όλα σας τα στοιχεία και τις συνολικές μονάδες μετάθεσής σας ανά κριτήριο (υπήρξε κάποιο τεχνικό πρόβλημα με τις μεταφορτώσεις των μαζικών στοιχείων, παρακαλούμε να υποβάλλετε αίτημα μέσω της εφαρμογής αν βλέπετε διαφορά μεταξύ των μονάδων που εμφανίζονται στο teachers με τις μονάδες που αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες).

Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν μοριοδότηση κριτηρίων μετάθεσης έπρεπε να έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Στο συνημμένο πίνακα αναφέρονται οι αιτήσεις για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ που έχουν οριστικοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και έχουν καταχωριστεί τα κριτήρια μετάθεσης βάσει με τις υπηρετήσεις και τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο τμήμα προσωπικού σύμφωνα με τις οδηγίες της αντίστοιχης εγκυκλίου.

Αν έχετε υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ μέσω του teachers.gov.gr και δεν βρίσκετε τα στοιχεία σας στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούμε όπως ελέγξετε το προσωπικό σας email στο ΠΣΔ (και το φάκελο spam) διότι θα σας έχει αποσταλεί μήνυμα για κάποια εκκρεμότητα στην αίτησή σας που πρέπει να τακτοποιηθεί ώστε να καταχωριστεί από την υπηρεσία μας η αίτησή σας.

Ανακοίνωση για οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Ενημέρωση 27/12/2022: Oλοκληρώθηκαν οι καταχωρίσεις όλων των ειδικοτήτων, μπορείτε να τις δείτε από το teachers. 

Ολοκληρώθηκαν οι καταχωρίσεις στο edatacenter για τις αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 των ειδικοτήτων: ΠΕ60 (Γενικής & Ειδικής) – ΠΕ70 (Γενικής & Ειδικής) – ΕΕΠ/ΕΒΠ. Οι εκπαιδευτικοί αυτών των ειδικοτήτων μπορούν να δουν τα καταχωρισμένα στοιχεία και να υποβάλλουν αιτήματα για διορθώσεις ή ερωτήματα σχετικά, αποκλειστικά και μόνο μέσω του teachers.minedu.gov.gr

Θα επικαιροποιείται η παρούσα ανακοίνωση μόλις θα ολοκληρώνονται οι καταχωρίσεις κάθε ειδικότητας που δεν αναφέρεται παραπάνω

Συνολικοί πίνακες μορίων για βελτίωση/οριστική τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση θα αναρτηθούν σε επόμενη φάση, υπενθυμίζουμε ότι δεν υφίσταται προθεσμία για τις βελτιώσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Παρακαλούμε όπως ελέγχετε το υπηρεσιακό σας email στο ΠΣΔ διότι αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αίτησή σας θα σας αποστέλλεται μήνυμα σε αυτό.

Υπενθύμιση λήξης προθεσμίας μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων

Υπενθυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 31/10 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή καθώς και για βελτίωση θέσης / οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα μπορεί να υποβληθεί για καμία κατηγορία μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης.

Επισημαίνουμε ότι: α) αν δεν είναι οριστικοποιημένη η αίτηση δεν θεωρείται υποβληθείσα, β) η προθεσμία καταχώρισης δικαιολογητικών για τις Διευθύνσεις δεν είναι ταυτόσημη με την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων οπότε είτε λείπουν στοιχεία είτε όχι από την αίτησή σας, οριστικοποιείτε κανονικά την αίτησή σας, όταν βγουν οι πίνακες (21/11 για τις εκτός ΠΥΣΠΕ, για τις εντός δεν υπάρχει προθεσμία, πιθανόν το Φεβρουάριο/Μάρτιο) θα είναι όλα καταχωρισμένα, γ) αν δεν υποβάλλετε και οριστικοποιήσετε τώρα αίτηση, ΔΕΝ θα μπορείτε να δηλώσετε σχολεία για εντός ΠΥΣΠΕ αργότερα, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μεταθέσεων / οριστικών τοποθετήσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022-2023

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη της εγκυκλίου.

Στα email των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2022 έχει αποσταλεί μήνυμα για ενημερωτική συνάντηση.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2022-2023

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2022-2023

Ανακοίνωση για τις τροποποιήσεις τοποθέτησης αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις βελτίωση θέσης/απόσπαση αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών. Αιτήσεις που υποβάλλουν αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί θεωρούνται “αιτήσεις θεραπείας τοποθέτησης για σοβαρούς λόγους” ώστε να μπορούν να εξεταστούν.  Είναι στη διακριτική ευχέρεια του οργάνου που είναι αρμόδιο για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών να εξετάσει τους λόγους και να ικανοποιήσει ή όχι το αίτημα. Αρμόδιο όργανο τοποθέτησης των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, χωρίς συμβολή του υπηρεσιακού συμβουλίου (104627/ΓΔ5 – ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020), με εξαίρεση τους αναπληρωτές των ΔΥΕΠ που αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία ότι απαιτείται εισήγηση του ΠΥΣΠΕ (170405/ΓΓ1 – ΦΕΚ 6273/Β/28-12-2021).

Η ΔΠΕ Κορινθίας με γνώμονα τις όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών έχει ικανοποιήσει, διαχρονικά, αιτήσεις θεραπείας αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, όπου αυτό ήταν δυνατό και με πρόσθετο κριτήριο τη μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Κριτήριο στην περίπτωση που άνω του 1 αναπληρωτή/τριας αιτούνται θεραπεία τοποθέτησης για το ίδιο κενό (και δεν υφίσταται διαφορά στους λόγους του αιτήματος, π.χ. λόγοι υγείας) είναι η σειρά του πίνακα, όπως είναι και για τις αρχικές τοποθετήσεις.

Αιτήματα θεραπείας μπορούν να καταθέτουν οι αναπληρωτές/τριες χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ή υποχρέωση από την πλευρά της υπηρεσίας ότι θα ικανοποιηθούν, ακόμα και αν υφίσταται κενό στη σχολική μονάδα που αιτούνται να τοποθετηθούν ως τροποποίηση της τοποθέτησής τους, δεδομένου του ότι η ικανοποίηση του αιτήματος βρίσκεται απολύτως στη διακριτική ευχέρεια της υπηρεσίας. Ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης, πρέπει να υφίστανται πολύ σοβαροί λόγοι για την ικανοποίηση του αιτήματος, με πρωταρχικό γνώμονα το/τη μαθητή/τρια που υποστηρίζει ο/η εκπαιδευτικός. Ιδιαίτερα μετά τον πρώτο μήνα του διδακτικού έτους δεν γίνονται μετακινήσεις.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 31/08/2022

Τροποποίηση τοποθέτησης υπεράριθμης εκπαιδευτικού: Τσαχρίδου Δέσποινα από Δ.Σ. Εξαμιλίων στο 3ο Δ.Σ. Κορίνθου 

Αποσπάσεις Β’ φάση 

Διαθέσεις ειδικοτήτων Γ’ φάση

Εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς και εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, καμία αίτηση δεν παραμένει ενεργή στην υπηρεσία για τυχόν μελλοντικά κενά.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Κορινθίας εφεξής θα ενημερώνονται μόνο στην περίπτωση που προκύψει κενό στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και μόνο εφόσον είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στη θέση τους με τις αρχικές δηλώσεις υπεραριθμίας.

Υποβολή δηλώσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για προσωρινή τοποθέτηση

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησής τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες για το 2022-2023. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώνοντας το έντυπο και αποστέλλοντάς το (μόνο το συμπληρωμένο έντυπο χωρίς δικαιολογητικά, αν χρειαστεί θα σας ζητηθούν από την υπηρεσία) στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως και την Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 12:00.

Επισημαίνουμε ότι το έντυπο δήλωσης σχολικών μονάδων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και οι τοποθετήσεις θα γίνουν με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια ή αναληθής δήλωση, θα ανακληθεί η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού και θα επανατοποθετηθεί σε κενό σε επόμενη φάση χωρίς δήλωσή του/της. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις επισημάνσεις στο έντυπο και τους πίνακες λειτουργικών κενών πριν το συμπληρώσετε.

Η υπηρέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες μοριοδοτείται και ως χρόνος υπηρεσίας και ως δυσμενείς συνθήκες με βάση την κατηγορία του κάθε σχολείου. Aν σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΣΤ σημαίνει ότι προσμετρώνται 6 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας σε αυτήν. Στην περίπτωση της κατηγορίας Ι’ (10 μόρια ανά έτος) αφορά δυσπρόσιτα σχολεία και η διετής υπηρεσία σε αυτά αποδίδει διπλάσια μοριοδότηση (2 έτη = 40 μόρια).

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 26/08/2022 ταυτόχρονα με τον πίνακα σειράς τοποθέτησης. Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση πίνακα πριν την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, δηλώστε τα σχολεία με τη σειρά που τα προτιμάτε. Αν δεν δηλώσετε επαρκή αριθμό σχολείων και δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή σας με βάση τη δήλωσή σας λόγω σειράς τοποθέτησης, κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθείτε τελευταίοι σε σειρά. Γι’ αυτό δηλώστε τόσα σχολεία όσα και ο αριθμός των νεοδιόριστων της ειδικότητάς σας.

Λειτουργικά κενά

ΠΕ07: Δημοτικό Σχολείο Άσσου (και θα ακολουθήσει διάθεση σε άλλες σχολικές μονάδες, μετά τις διαθέσεις των πλεονάζοντων ωρών των μονίμων εκπαιδευτικών)

ΠΕ86: Δημοτικό Σχολείο 8ο Κορίνθου 

Οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορίνθου αντίστοιχα, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης προτίμησης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο