Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων – Α’ φάση – Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία διάθεσης μετά την έναρξη των μαθημάτων και όχι την 1/9 και αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων σχετικά με τις ημέρες διάθεσης κλπ.

Τοποθετήσεις υπεράριθμων – αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών 

Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και εμπρόθεσμα εξετάστηκαν από το συμβούλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και επιθυμούν να επανέλθουν με νέα αίτηση μπορούν να το κάνουν σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες (από το email του ΠΣΔ) και χωρίς προθεσμία, δεν υπάρχει πρόβλεψη την παρούσα χρονική στιγμή για το πότε θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για β’ φάση αποσπάσεων. Όποτε γίνει η συνεδρίαση θα εξετάσει τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης.

Ενημερώνουμε ότι δεν εγκρίνονται αποσπάσεις σε εκπαιδευτικούς για τις οποίες έχει εκδοθεί από την υπηρεσία απόφαση χορήγησης μακροχρόνιας άδειας για το επόμενο διδακτικό έτος.

Πρόσκληση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση από 12/07/2022 έως και 18/07/2022 αποκλειστικά υποβάλλοντας τη δήλωση τοποθέτησης (μόνο μέσω του email που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο) μόνο στο email:  tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (έως 18/07/2022) ακολουθώντας τις οδηγίες της εγκυκλίου που έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα και να κριθούν με μόρια απόσπασης χωρίς προτεραιότητα υπεραριθμίας.

Για τους ΠΕ70: αν υφίσταται συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα (στο δήμο που ανήκουν οι σχολικές μονάδες της ομάδας) που δεν είναι καταχωρισμένη στον πίνακα, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης, θα πρέπει να υποβληθούν και αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στους ΠΕ60 δεν υφίσταται διαφορά μορίων τέτοια που να επηρεάζει την σειρά τοποθέτησης.

Προσοχή: Δηλώνετε μόνο κενά της ίδιας ομάδας εκτός αν αναφέρονται στον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών και κενά όμορης ομάδας στην περίπτωση που δεν επαρκούν της ίδιας. Mπορείτε να δηλώσετε και σχολεία της ίδιας ομάδας (ή και των όμορων για την περίπτωση των υπεράριθμων του Κιάτου) που δεν εμφανίζονται στα κενά, γιατί μπορεί να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων

Πίνακας λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών για δήλωση τοποθέτησης

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Δήλωση τοποθέτησης (word) – (pdf)

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης & τοποθέτησης αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ για το 2022-2023

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στην Κορινθία από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (εδώ) από 8/7/2022 έως και 18/7/2022.

Αίτηση και οδηγίες (η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποσταλεί χωρίς υπογραφή από το email του sch.gr. Γενικά όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ από το email που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και ΜΟΝΟ στη διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και υποβολή αίτησης από ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα ληφθεί υπόψη).

Ενδεικτικά κενά

Απόφαση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2022-2023

Μετά την έκδοση της απόφασης των μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων, δίνεται προθεσμία υποβολής αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης από 1/6/2022 έως 15/6/2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και από τους 2 εκπαιδευτικούς που επιθυμούν αμοιβαία μετάθεση, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dipe.kor.sch.gr 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν σε νέα οργανική θέση καθώς και όσοι τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με την απόφαση για το σχολικό έτος 2022-2023 να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την 21η Ιουνίου 2022. 

Εκπαιδευτικοί που την ανωτέρω ημερομηνία θα βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (π.χ. κύησης, λοχείας, ανατροφής κλπ) δεν υποχρεούνται στην ανάληψη υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της άδειάς τους αναλαμβάνουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας για το διάστημα που τα σχολεία είναι κλειστά και θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2022 στη σχολική τους μονάδα.

Για διαδικαστικά θέματα σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας απευθύνεστε αποκλειστικά στον/ην Διευθυντή/ντρια του σχολείου της νέας σας οργανικής.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών και ανάληψη υπηρεσίας

***Nέα ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ για την ανάληψη υπηρεσίας ***

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών Α’ φάσης προσλήψεων 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία από 1/9/2021 έως 3/9/2021 στα σχολεία τοποθέτησης με όλα τα δικαιολογητικά που έχουν ενημερωθεί να υποβάλλουν σε προηγούμενη ανάρτησή μας. Στα σχολεία διάθεσης δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν την έναρξη των μαθημάτων. Oι εκπαιδευτικοί που πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από την υπηρεσία μας.

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 14:00, αλλιώς ως ημερομηνία ανάληψης θα λαμβάνεται η επομένη ημέρα χωρίς εξαίρεση και χωρίς δυνατότητα διόρθωσης ή αλλαγής και η μισθοδοσία σας θα ξεκινά επίσης από την επόμενη ημέρα. Για να αποφευχθεί αυτό, σας εφιστούμε την προσοχή στα δύο απαραίτητα βήματα:

α) την καταχώριση της ανάληψης υπηρεσίας σας στο myschool από τον/την Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας τοποθέτησης άμεσα ώστε να ενεργοποιηθεί το επόμενο βήμα

β) την καταχώριση των στοιχείων από τον/την αναπληρωτή/τρια στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr (μπαίνετε με κωδικούς taxisnet) και την αποδοχή της σύμβασης ώστε να ενημερωθεί το αρχείο των προσλήψεων που θα υποβληθεί στον ΟΑΕΔ αυθημερόν. Οι συμβάσεις γίνονται με εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο και χωρίς επιπλέον μισθολογικά στοιχεία τα οποία όμως θα προσμετρηθούν στη μισθοδοσία σας με τον έλεγχο των φακέλων των δικαιολογητικών. Τυχόν τροποποιήσεις των συμβάσεων για άλλους λόγους θα γίνουν σε επόμενο χρόνο, η αρχική είναι απαραίτητη για την πρόσληψή σας όμως.

Δηλώσεις τοποθέτησης νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν έως και τη Δευτέρα 23/8/2021 δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για προσωρινή τοποθέτηση (έντυπο εδώ). Η δήλωση θα υποβληθεί μέσω email στη διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr. Στην περίπτωση που θα υποβάλλετε περισσότερες από 20 προτιμήσεις, θα επισυνάψετε και δεύτερη φορά το έντυπο, αναγράφοντας πάνω  “2η ΣΕΛΙΔΑ δήλωσης”.

ΠΕ06 ΠΕ07 (διορθώθηκε) – ΠΕ08ΠΕ11ΠΕ60ΠΕ70ΠΕ79 (διορθώθηκε) – ΠΕ86ΠΕ91 

**** Σχετικά με το πιστοποιητικό εντοπιότητας: Αν στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που βγαίνει αυτόματα από το gov.gr, στο πεδίο “Ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας” έχει συμπληρωμένη ημερομηνία, αρκεί ως πιστοποιητικό και εντοπιότητας, στείλτε αυτό. Αφορά ΜΟΝΟ όσους είναι δημότες κάποιου Δήμου του νομού Κορινθίας από διετίας, κάτω από διετία δεν μετράει η εντοπιότητα ****

*** Σχετικά με το email για τις άδειες ανατροφής: Έχει σταλει σε όλους ανεξαιρέτως τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στην περίπτωση που τους αφορά και δεν είχαν ενημερωθεί, αν δεν έχετε παιδί έως 2 ετών, δεν δικαιούστε άδεια ανατροφής, αγνοήστε το ***

*** Επισημαίνουμε ότι αν έχετε δηλώσει π.χ. 10 προτιμήσεις και δεν καταστεί δυνατό να τοποθετηθείτε σε μία από αυτές γιατί υπάρχουν άλλοι εκπαιδευτικοί πιο πάνω στη σειρά τοποθέτησης στον πίνακα και έχουν καλυφθεί με αυτούς τα κενά, η δήλωσή σας θα εξεταστεί στο τέλος, ως τελευταίος/α στη σειρά τοποθέτησης

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο