Μενού Κλείσιμο

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη που έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα.

Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις:

1) Αναδιαμόρφωση και Υποστήριξη των τάξεων υποδοχής και ΔΥΕΠ Σχολικά Έτη 2023-2026.

2) Υποστήριξη Ενιαίας Συστηματικής Φοίτησης και Συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ΣΜΑΕ + ΤΕ Σχολικά Έτη 2022-2026.

3) Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση.

4) Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και επέκταση της λειτουργίας του.

5) Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και επέκταση της λειτουργίας του.

του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” θα χρησιμοποιούν τα κάτωθι αρχεία:

οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην πράξη:

ΠΕΠ – Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη 2023-2024 (Παράλληλη Στήριξη)

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος ” Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) θα χρησιμοποιούν τα κάτωθι αρχεία:

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο