Μενού Κλείσιμο

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ

Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη που έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα.

Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις:

1) Υποστήριξη λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού (Ενιαίος Τύπος).

2) Γενίκευση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης σε όλη την Επικράτεια και Επέκταση του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου (Προσχολική).

3) Υποστήριξη Ενιαίας Συστηματικής Φοίτησης και Συμπερίληψης στην Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ΣΜΑΕ + ΤΕ (Εξατομικευμένη)

του Προγράμματος “Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” θα χρησιμοποιούν τα κάτωθι αρχεία:

οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις:

  1. Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 2022-2023
  2. ΕΚΟ – Τάξεις Υποδοχής
  3. Εξειδικευμένη
  4. Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους & Κοινωνικούς Λειτουργούς.

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση θα χρησιμοποιούν τα κάτωθι αρχεία:

 

οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην πράξη:

ΠΕΠ – Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη

του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020” θα χρησιμοποιούν τα κάτωθι αρχεία:

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο