Μενού Κλείσιμο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

 

Η με απ7740/23-10-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΚΥ46ΝΚΠΔ-ΞΝΖ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά (οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί) από την Τρίτη 24/10/2023 έως και την Παρασκευή 24/11/2023 συνοδευόμενη από Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

 

Διοργάνωση 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Καινοτομίας και Εκπαίδευσης_ ΔΙ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Συνδιοργάνωση με συμμετοχή της ΔΙΠΕ Κορινθίας στις Συντονιστικές και Οργανωτικές Επιτροπές του Συνεδρίου.

1ο Διεθνές  Επιστημονικό Συνέδριο Καινοτομίας και Εκπαίδευσης_ ΔΙ.Π.Ε. ΑΡΤΑΣ

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2023-2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΒΠ / ΕΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16/10/2023-31/10/2023 (έως 15:00) μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr/

Η διαδικασία των εγκυκλίων αφορά: α) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εκτός Κορινθίας, β) εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση, έχουν υπηρετήσει σε αυτή 1 έτος και επιθυμούν να αιτηθούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) σε οργανική θέση άλλης σχολικής μονάδας εντός Κορινθίας, γ) εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2023 και δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανική θέση και δ) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν από τη Γενική στην Ειδική αγωγή και αντιστρόφως

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων ώστε να μην υποβάλλονται ερωτήματα στην υπηρεσία για θέματα που αναφέρονται σαφώς στις εγκυκλίους

Εγκύκλιος ΔΠΕ Κορινθίας 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις ΕΒΠ/ΕΕΠ 

Ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα teachers.minedu.gov.gr

Η ενημέρωση του συστήματος teachers με την τρέχουσα υπηρέτηση του 2023-2024 θα γίνει από την ΔΠΕ Κορινθίας εντός του επόμενου διαστήματος ώστε να είστε σε θέση να υποβάλλετε την αίτησή σας εντός των προθεσμιών που θα τεθούν με την εγκύκλιο των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων που ΘΑ εκδοθεί. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε αιτήματα με το συγκεκριμένο θέμα μέσω email ή μέσω teachers, είμαστε ενήμεροι.

Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή σε οικογενειακά στοιχεία κλπ θα γίνει με την υποβολή της αίτησής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών που θα προβλέπονται. Το μόνο προαπαιτούμενο στοιχείο για να υποβάλλετε αίτηση είναι η καταχώριση της τρέχουσας υπηρέτησης. Όταν θα ανακοινωθούν οι πίνακες μορίων θα υπάρχει προθεσμία για ενστάσεις στην περίπτωση που κάποιο άλλο στοιχείο είναι ελλιπές ή λανθασμένο.

Τοποθετήσεις αναπληρωτών/τριών β’ φάσης

Όλοι/ες οι αναπληρωτές/τριες αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί εδώ.

Τα σχολεία στα οποία θα πρέπει να αναλάβουν υπηρεσία αναγράφονται στο πρώτο φύλλο του παρακάτω αρχείου.

Δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία και στα σχολεία διάθεσης, αυτό θα γίνει όταν θα καταρτιστεί το πρόγραμμά τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Οι διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ανάληψης υπηρεσίας καταχωρούν άμεσα την ανάληψη των αναπληρωτών/τριών στο myschool και στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία τους στο anaplirotes.gov.gr αυθημερόν υποχρεωτικά πριν τις 15:00 ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η πρόσληψή τους.

Οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων υποδιευθυντών / ντριών δημοτικών σχολείων

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ αλφαβητικά ανά σχολική μονάδα

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Υποδιευθυντών

Οι δεκτοί/ές υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν στο/στη Διευθυντή/ντρια της σχολικής τους μονάδας, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων υποβάλλουν εγγράφως τη γνώμη τους, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με email στο mail@dipe.kor.sch.gr (σύμφωνα με την παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της Υπουργικής απόφασης για τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών/ντριών)

Αποσπάσεις – τροποποιήσεις τοποθέτησης μονίμων & αναπληρωτών Α’ φάσης

Αποσπάσεις και τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών 

Οι αναφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί δεν μετακινούνται από το σχολείο τους μέχρι να αντικατασταθούν από τους/τις αναπληρωτές/τριες της Β’ φάσης. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και δεν αναφέρονται στο ανωτέρω αρχείο, δεν ικανοποιήθηκαν και δεν θα εξεταστούν σε επόμενη χρονική στιγμή. Καμία νέα αίτηση εκπαιδευτικού/ΕΕΠ για βελτίωση θέσης δεν θα εξεταστεί σε επόμενη φάση, ανεξάρτητα από μελλοντικές φάσεις προσλήψεων,(εκτός αν προκύψουν σοβαροί λόγοι υγείας), για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις αναπληρωτών/τριών Β’ φάσης

Update 5/10: Καταχωρίστηκαν τα κενά στο ΟΠΣΥΔ. Λόγω πολλών τηλεφωνικών αποριών, ενημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς ότι:

α) δεν έχουμε περαιτέρω πληροροφορίες για τα κενά στα οποία αναγράφεται “λήξη..” ή  “πιθανή λήξη” κλπ από ό,τι αναγράφεται στις παρατηρήσεις. Σημαίνει ότι το κενό είναι λόγω π.χ. αναρρωτικής μονίμου και ο/η αναπληρωτής/τρια θα μετακινηθεί όταν επιστρέψει ο/η μόνιμος/η (δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν ή πότε)

β) Μετά τη λήξη, ο/η εκπαιδευτικός θα μετακινηθεί σε όποια σχολική μονάδα υπάρχει κενό τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν λύεται η σύμβασή του/της, αυτή θα λήξει 21/6 ανεξάρτητα από το σε ποια ή ποιες σχολικές μονάδες θα υπηρετήσει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους

γ) Οι τοποθετήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τη σειρά του πίνακα. Κανένα άλλο κριτήριο δεν λαμβάνεται υπόψη επιπλέον.

δ) Το ΜΣΔ που αναγράφεται στο ΟΠΣΥΔ δίπλα στα κενά είναι οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του κάθε σχολείου, οι οποίες θα παίξουν ρόλο στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών ΜΕΤΑ από το μόνιμο διορισμό τους και κανέναν ρόλο δεν παίζουν στην πρόσληψη ή τοποθέτηση τους ως αναπληρωτές/τριες.

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών θα γίνει στο σχολείο τοποθέτησης του/της εκπαιδευτικού την Τρίτη 10/10 ή την Τετάρτη 11/10. 

Για περαιτέρω οδηγίες και δικαιολογητικά, δείτε την ανακοίνωση της Α’ φάσης εδώ 

Μετάβαση στο περιεχόμενο