Μενού Κλείσιμο

Tοποθέτηση προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση των προϊσταμένων των ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων αρμοδιότητας ΔΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση γίνεται για σχολικό έτος, πλην των περιπτώσεων σχολικών μονάδων στα οποία δεν υπηρετεί με οργανική θέση εκπαιδευτικός και τοποθετείται στη θέση του/της προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικός με τοποθέτηση στο σχολείο για διδακτικό έτος. Στα λοιπά σχολεία η τοποθέτηση γίνεται με 4ετή θητεία, έως 31/7/2027. Στα άνω των 1/θεσίων σχολεία που δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση, οι θέσεις θα επαναπροκηρυχθούν ως θέση αναπληρωτή/τριας προϊστάμενου/ης.

Οι προϊστάμενοι/ες αναλαμβάνουν αύριο 1/9/2023 υπηρεσία στη σχολική μονάδα “ως προϊστάμενος/η”.

Αναλυτικά οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων ανά σχολική μονάδα: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων και πρόγραμμα συνεντεύξεων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Π.Ε. Κορινθίας, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση (στην οποία διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τις υποψήφιες) ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του/της διευθυντή/ντριας του Δ.Σ. Εξαμιλίων.

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων ορίζεται ως εξής:

Σάκουλη Γεωργία – 29/8/2023 και ώρα 08:30

Σταμούλη Φωτεινή – 29/8/2023 και ώρα 08:45

Oριστικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων διευθυντριών Δ.Σ. Εξαμιλίων 

Διευκρινίσεις για τις θέσεις προϊσταμένων σχολικών μονάδων

Σχετικά με την προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων, διευκρινίζουμε ότι: Στα μονοθέσια σχολεία η τοποθέτηση στη θέση του/της Προϊστάμενου είναι για σχολικό έτος και όχι με θητεία. Η 4ετής θητεία αφορά τα 2/θέσια και άνω σχολεία.

Tο Δ.Σ. Μάννας είναι μονοθέσιο οργανικά και η τοποθέτηση θα γίνει για το σχ. έτος 2023-2024.

Τα παρακάτω νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια οργανικά και σε αυτά η τοποθέτηση Προϊστάμενου/ης θα γίνει για το σχολικό έτος 2023-2024:

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση:

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων–δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Η με απ: 93455/ΓΔ5/25-8-2023 Εξ. Επείγον (ΑΔΑ:  6ΙΒΦ46ΝΚΠΔ-Χ7Δ) απόφαση του ΥΠΑΙΘΑ.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων μέσω Ο.Π.Σ.Υ.Δ – Αρχική Σελίδα (https://opsyd.sch.gr) παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023.

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 25/08/2023 (Νεοδιόριστοι, διαθέσεις β’ φάση, αμοιβαίες)

Τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία την 1/9/2023 στα σχολεία τοποθέτησης εκτός αν βρίσκονται σε άδεια)

Διαθέσεις ωρών ειδικοτήτων β’ φάση 

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβαία απόσπαση της Ευανθίας Κουλιφέτη με τον Παναγιώτη Χαχάμη, ΠΕ70, από το 2ο Δ.Σ. Κορίνθου και Δ.Σ. Ισθμίας αντίστοιχα.

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση διευθυντή/ντριας Δ.Σ. Εξαμιλίων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής της Π.Ε. Κορινθίας, μετά τη σημερινή του συνεδρίαση ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης των υποψηφίων για τη θέση του/της διευθυντή/ντριας του Δ.Σ. Εξαμιλίων. Ενστάσεις υποβάλλονται από το υπηρεσιακό email των υποψηφίων (@sch.gr) στο mail@dipe.kor.sch.gr από σήμερα Πέμπτη 24/8/2023 έως και τη Δευτέρα 28/8/2023 και ώρα 11:00 π.μ. 

Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης 

Προκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων σχολικών μονάδων – Πρόσκληση για τοποθέτηση σε θέση αναπλ. διευθυντή/ντριας Δ.Σ.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν:

α) Να τοποθετηθούν σε θέση Προϊσταμένου/ης στη σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν οργανικά, ή

β) Να τοποθετηθούν στις κενές θέσεις διευθυντών στα Δ.Σ. Κλένιας και Δ.Σ. Φενεού, ως αναπληρωτές/τριες διευθυντές /ντριες για το διδακτικό έτος 2023-2024 (ανεξαρτήτως οργανικής θέσης),

Να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε πρόσκλησης, από Πέμπτη 24/8/2023 έως και Τρίτη 29/8/2023 

Πρόσκληση για θέσεις προϊσταμένων ολιγοθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων

Πρόσκληση για θέσεις αναπλ. διευθυντή/ντριας Δ.Σ. Κλένιας και Φενεού

Προσωρινός πίνακας δεκτών υποψηφίων για κενές θέσεις δημοτικών σχολείων

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Π.Ε. Κορινθίας μετά την συνεδρίασή του της 22/8/2023, ανακοινώνει τον προσωρινό πίνακα δεκτών / μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής κενών θέσεων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Π.Ε. Κορινθίας των σχολείων. Υποβλήθηκαν δύο (2) αιτήσεις για το Δ.Σ. Εξαμιλίων. Δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες για τα Δ.Σ. Κλένιας και Φενεού.

Ενστάσεις υποβάλλονται μέσω email στο mail@dipe.kor.sch.gr από  Tρίτη 22/8/2023 έως και την Πέμπτη 24/8/2023 και ώρα 11:00.

Για το Δ.Σ. Εξαμιλίων γίνονται δεκτές και οι δύο (2) αιτήσεις που υποβλήθηκαν, των κάτωθι υποψηφίων (αλφαβητικά):

1. Σάκουλη Γεωργία, κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 2. Σταμούλη Φωτεινή, κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Η με απ. 91805/Ε2/21-08-2023 Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ (ΑΔΑ: ΨΣΖΩ46ΝΚΠΔ-ΟΝΤ). Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από 21-08-2023 μέχρι και 25-08-2023 και ώρα: 15:00 μέσω ΟΠΣΥΔ του ΥΠΑΙΘΑ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/).

Μετάβαση στο περιεχόμενο