ΕΝΤΥΠΑ

     ΑΔΕΙΕΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (στην Δ/νση)
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (στις ΣΜ)
Υπεύθυνη Δήλωση

  • ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ (¨Όλες οι λοιπές πράξεις)  

1. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (στην Δ/νση)
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας (στις ΣΜ) 
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΕΕΠ-ΕΒΠ (στην Δ/νση)
Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας ΕΕΠ-ΕΒΠ (στις ΣΜ)

2. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Αίτηση αναγνωρισης οικογενειακού επιδόματος

Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω τέκνου

Αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω προϋπηρεσίας

3. ΑΤΟΜΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ατομικά στοιχεία Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου

Ατομικά στοιχεία εξειδικευμένης

Ατομικά στοιχεία εξατομικευμένης

Ατομικά στοιχεία ΕΚΟ 

Ατομικά στοιχεία προσχολικής αγωγής

4. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Υπεύθυνη Δήλωση

Υπεύθυνη Δήλωση Εισαγγελίας

Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας

 

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΑΛΛΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

Κονσόλα Αποσφαλάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων