Μενού Κλείσιμο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής  οι οποίοι έχουν υποβάλλει τον Δεκέμβριο του 2015 αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ ή οριστικής τοποθέτησης, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κατανομή νέων οργανικών θέσεων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 και σε αναμονή της δημοσίευσής της σε ΦΕΚ, στην εγκύκλιο των μεταθέσεων έχει προστεθεί πίνακας με τις συστάσεις θέσεων σε σχολικές μονάδες της Κορινθίας.

Οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων μπορούν να δηλώσουν και αυτές τις σχολικές μονάδες στο έντυπο δήλωσης προτίμησής τους. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 11/07/2016
 

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2016 – ανακοινοποίηση

Δήλωση προτίμησης

Πίνακας μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο