Μενού Κλείσιμο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
(με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019)

από την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Μετάβαση στο περιεχόμενο