Μενού Κλείσιμο

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες

Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή τους στο πλαίσιο της αριθμ. 133081/Ε1/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) πρόσκλησης, θα έχουν τη δυνατότητα, να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

To έγγραφο σε μορφή pdf 

Προθεσμία αιτησης  :  7/2/2020 – 12/2/2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο