Μενού Κλείσιμο

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ 31/08/2022

Τροποποίηση τοποθέτησης υπεράριθμης εκπαιδευτικού: Τσαχρίδου Δέσποινα από Δ.Σ. Εξαμιλίων στο 3ο Δ.Σ. Κορίνθου 

Αποσπάσεις Β’ φάση 

Διαθέσεις ειδικοτήτων Γ’ φάση

Εξετάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ όλες οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από τους εκπαιδευτικούς και εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν, καμία αίτηση δεν παραμένει ενεργή στην υπηρεσία για τυχόν μελλοντικά κενά.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Κορινθίας εφεξής θα ενημερώνονται μόνο στην περίπτωση που προκύψει κενό στο σχολείο της οργανικής τους θέσης και μόνο εφόσον είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στη θέση τους με τις αρχικές δηλώσεις υπεραριθμίας.

Προσλήψεις αναπληρωτών Α’ φάση 2022-2023

Update 01/09/2022: Kενά αναπληρωτών – το αρχείο έχει πολλά φύλλα ανά ειδικότητα.

Οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του ΟΠΣΥΔ την Παρασκευή 2/9/2022 και θα αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης από Δευτέρα 5/9 έως Τρίτη 6/9/2022 και το αργότερο μέχρι τις 12:00 μ.μ..

Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας είναι η ημερομηνία που αναλαμβάνετε υπηρεσία στο σχολείο. Στο σχολείο παρουσιάζεστε με τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και τα καταθέτετε στο/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου υποχρεούται να ενημερώσει το σύστημα myschool με την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας σας ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόσληψη και να προχωρήσει η διαδικασία της σύμβασης. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του υπουργείου για τη σύναψη της σύμβασής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη διαδικασία της σύναψης της σύμβασης μέσω anaplirotes.gov.gr ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, ΑΜΕΣΑ και σε κάθε περίπτωση ΠΡΙΝ ΤΙΣ 15:00 της ημέρας ανάληψης υπηρεσίας τους, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα στην πρόσληψή τους.

Δικαιολογητικά αναπληρωτών για ανάληψη υπηρεσίας

 • Δελτίο απογραφής αναπληρωτή/τριας – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3 (για διευκόλυνση της υπηρεσίας αποστέλλετε MONO το δελτίο απογραφής και χωρίς συμπληρωμένο το σχολείο με απλό email στη διεύθυνση misthodosia@dipe.kor.sch.gr πριν την ανάληψη υπηρεσίας και το έντυπο το καταθέτετε κανονικά και στο σχολείο με τα λοιπά δικαιολογητικά σας)
 • Υπεύθυνη Δήλωση

παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να έχετε προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα με την ανάληψη υπηρεσίας σας στο σχολείο. Αν έχετε απορίες, παρακαλώ να τις υποβάλλετε αποκλειστικά με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

 • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3 και συνοδευτική Υπεύθυνη δήλωση- – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς που έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου)
 • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού/διδακτορικού – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους κατόχους αυτών των τίτλων και υποχρεωτικά συνοδεύονται από πράξη ΔΟΑΤΑΠ αν είναι από πανεπιστήμια εξωτερικού. Δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν τίτλους σπουδών 5ετούς φοίτησης που έχουν αναγνωριστεί ως integrated master που δεν αναγνωρίζεται στους αναπληρωτές, αφορά μόνο βαθμολογικές προαγωγές)
 • Αίτηση χορήγησης οικογενειακού επιδόματος – Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3, (αφορά μόνο τους γονείς εκπαιδευτικούς, συνοδεύεται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Προσοχή: Λόγω διαφορών στα λογότυπα των πράξεων του ΕΣΠΑ, αναλόγως με την πράξη στην οποία έχει γίνει η πρόσληψη, συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα έντυπα. Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις Ενιαίου τύπου Δ.Σ., Προσχολική Αγωγή, Ειδική Αγωγή και Εξατομικευμένη ΕΕΠ/ΕΒΠ, συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στις πράξεις Αγγλικά στα Νηπιαγωγεία, Παράλληλη στήριξη, συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Οι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στην πράξη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ συμπληρώνουν τα αντίστοιχα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Υποβολή δηλώσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για προσωρινή τοποθέτηση

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της ΔΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν δήλωση με τη σειρά προτίμησής τους για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες για το 2022-2023. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώνοντας το έντυπο και αποστέλλοντάς το (μόνο το συμπληρωμένο έντυπο χωρίς δικαιολογητικά, αν χρειαστεί θα σας ζητηθούν από την υπηρεσία) στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr έως και την Τετάρτη 24/08/2022 και ώρα 12:00.

Επισημαίνουμε ότι το έντυπο δήλωσης σχολικών μονάδων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και οι τοποθετήσεις θα γίνουν με βάση την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια ή αναληθής δήλωση, θα ανακληθεί η τοποθέτηση του/της εκπαιδευτικού και θα επανατοποθετηθεί σε κενό σε επόμενη φάση χωρίς δήλωσή του/της. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τις επισημάνσεις στο έντυπο και τους πίνακες λειτουργικών κενών πριν το συμπληρώσετε.

Η υπηρέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες μοριοδοτείται και ως χρόνος υπηρεσίας και ως δυσμενείς συνθήκες με βάση την κατηγορία του κάθε σχολείου. Aν σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΣΤ σημαίνει ότι προσμετρώνται 6 μόρια για κάθε έτος υπηρεσίας σε αυτήν. Στην περίπτωση της κατηγορίας Ι’ (10 μόρια ανά έτος) αφορά δυσπρόσιτα σχολεία και η διετής υπηρεσία σε αυτά αποδίδει διπλάσια μοριοδότηση (2 έτη = 40 μόρια).

Οι τοποθετήσεις θα ανακοινωθούν έως την Παρασκευή 26/08/2022 ταυτόχρονα με τον πίνακα σειράς τοποθέτησης. Δεν είναι δυνατή η κατάρτιση πίνακα πριν την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, δηλώστε τα σχολεία με τη σειρά που τα προτιμάτε. Αν δεν δηλώσετε επαρκή αριθμό σχολείων και δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή σας με βάση τη δήλωσή σας λόγω σειράς τοποθέτησης, κατά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ θα τοποθετηθείτε τελευταίοι σε σειρά. Γι’ αυτό δηλώστε τόσα σχολεία όσα και ο αριθμός των νεοδιόριστων της ειδικότητάς σας.

Λειτουργικά κενά

ΠΕ07: Δημοτικό Σχολείο Άσσου (και θα ακολουθήσει διάθεση σε άλλες σχολικές μονάδες, μετά τις διαθέσεις των πλεονάζοντων ωρών των μονίμων εκπαιδευτικών)

ΠΕ86: Δημοτικό Σχολείο 8ο Κορίνθου 

Οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής θα τοποθετηθούν υποχρεωτικά στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου και στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κορίνθου αντίστοιχα, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης προτίμησης.

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης απόσπασης για νεοδιόριστους ειδικών κατηγοριών

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί / μέλη ΕΒΠ ΕΕΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες που αναγράφονται στην πρόσκληση, να υποβάλλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ αίτηση για απόσπαση σε άλλη περιοχή έως και τις 23/8/2022 και ώρα 15:00 

Πρόσκληση ΥΠΑΙΘ

Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων μόνιμων διορισμών, ενημερώνουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ θα πραγματοποιηθεί από αύριο 17/8 έως και 23/8 (σύμφωνα με τις 5 ημέρες προθεσμίας που αναγράφεται στα ΦΕΚ διορισμού) στα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, 1ος όροφος. Ώρες προσέλευσης 08:00 – 14:00. 

Απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή διαβατηρίου για την ανάληψη υπηρεσίας 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσής μας για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν και να έχουν προσυμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα έντυπα. Μόνο το έντυπο ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει να συμπληρώσετε εις διπλούν ώστε να παραλάβετε φεύγοντας το ένα πρωτότυπο για το αρχείο σας. Δεν θα γίνει έλεγχος κατά την ανάληψη υπηρεσίας των δικαιολογητικών (εκτός από τις βεβαιώσεις των γιατρών) και η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας θα γίνει στον συντομότερο δυνατό χρόνο ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη παραμονή των εκπαιδευτικών στον περιορισμένο χώρο της Διεύθυνσης. Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι λάθος ή δεν έχει υποβληθεί θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί σε επόμενη φάση. Αν παραλείψετε να υποβάλλετε κάποια αίτηση, θα την υποβάλλετε ηλεκτρονικά στο mail@dipe.kor.sch.gr αφού αποχωρήσετε από την υπηρεσία.

Η είσοδος στην υπηρεσία θα γίνεται σταδιακά ώστε να μειωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται ταυτόχρονα στα γραφεία και ο συγχρωτισμός δεδομένης της πανδημίας. Παρακαλούμε να φοράτε μάσκες κατά την παραμονή σας στο γραφείο. Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα τοποθέτησης και λοιπών αποριών θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας ή αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα θα υποβάλλονται μόνο με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και όχι κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας δεδομένου και του αριθμού των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

Η ημερομηνία έναρξης μισθοδοσίας θα είναι η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Θα σας παραδοθεί ένα αντίγραφο ανάληψης υπηρεσίας και ένα αντίγραφο του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας. Δεν απαιτείται η παρουσία σας στη Διεύθυνση ξανά για καμία διαδικασία, έως την 1/9/2022 που θα παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησής σας (πλην των εκπαιδευτικών που θα τους έχει χορηγηθεί άδεια).

Υποβολή αιτήσεων δήλωσης περιοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών / μελών ΕΒΠ ΕΕΠ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων καθώς και τα μέλη ΕΒΠ ΕΕΠ  που επιθυμούν να εργαστούν ως αναπληρωτές για το διδακτικό έτος 2022-2023 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης περιοχών. Οι αναπληρωτές θα τοποθετηθούν μετά την τοποθέτηση των νεοδιόριστων και την ολοκλήρωση όλων των αποσπάσεων/διαθέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης περιοχών υποβάλλονται από την Τρίτη 16/8 έως και την Τρίτη 23/8/2022, μέσω του ΟΠΣΥΔ

Διορισμοί εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ (ονόματα εδώ) στην ΔΠΕ Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

*** ΔΕΝ απαιτείται υποβολή δήλωσης αποδοχής διορισμού***

 • Οι νεοδιοριζόμενοι/ες προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, Κόρινθος κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν και στην παρούσα ιστοσελίδα όταν μας κοινοποιηθούν από την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ)
 • Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν πολιτικό όρκο ενημερώνουν μέσω email από την προηγούμενη ημέρα την υπηρεσία μας (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ώστε να έχουν προετοιμαστεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
 • Για την ανάληψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υποβολή των ιατρικών βεβαιώσεων παθολόγου και ψυχιάτρου ως προς την ικανότητα για διορισμό (παραπεμπτικό υπηρεσίας).
 • Τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων που θα πρέπει να κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα.
 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους νεοδιόριστους (οικογενειακού επιδόματος, αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας) θα υποβληθούν ήδη συμπληρωμένες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο αρχείο “δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας” ώστε να μην υποβάλλετε άσκοπα αιτήσεις αν δεν ανήκετε σε κάποια κατηγορία δικαιούχων.
 • Υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας είναι και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (επίσης ήδη έτοιμη και υπογεγραμμένη θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας)
 • Για την όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας των νεοδιοριζόμενων, θα υποβληθεί συμπληρωμένη και η συνοπτική φόρμα στοιχείων μισθοδοτούμενου
 • H διαδικασία υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης θα γίνει σε επόμενο διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας και θα γίνει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (με νέες οδηγίες που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα) χωρίς να απαιτείται παρουσία του εκπαιδευτικού. Μετά την ορκωμοσία οι νεοδιοριζόμενοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία έως την 1/9/2022, ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, οπότε και θα παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.
 • Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου (ολόκληρη ή υπόλοιπό της μετά τη χρήση της άδειας ως αναπληρώτριες) θα πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία μέσω email (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) άμεσα μετά την ανακοίνωση του διορισμού τους, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι ανάγκες της υπηρεσίας σε προσλήψεις αναπληρωτών. To ίδιο ισχύει και για απουσία λόγω εγκυμοσύνης (επαπειλούμενης, κύησης, λοχείας). Η ενημέρωση αυτή δεν αλλάζει την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας ούτε και τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους που θα γίνει για όλους/ες σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται).
 • Αιτήσεις για άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής θα υποβάλλετε όταν θα αναλάβετε υπηρεσία και θα ορκιστείτε, πριν την ορκωμοσία δεν είστε υπάλληλοι ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις για άδειες.
 • Αποκλειστικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως αναπληρωτές κατά το 2021-2022 στη ΔΠΕ Κορινθίας εξαιρούνται από την υποβολή κάποιων δικαιολογητικών (αναφέρονται στο αρχείο των απαραίτητων δικαιολογητικών) καθώς θα αναζητηθούν από τους ψηφιοποιημένους πλέον φακέλους τους.
 • Έντυπο περιουσιακής κατάστασης το οποίο υποβάλλεται σε έναν απλό φάκελο κλειστό με το ονοματεπώνυμό σας απ’ έξω και δεν ανοίγεται ούτε ελέγχεται από την υπηρεσία μας.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων – Α’ φάση – Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία διάθεσης μετά την έναρξη των μαθημάτων και όχι την 1/9 και αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων σχετικά με τις ημέρες διάθεσης κλπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο