Μενού Κλείσιμο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α. ΚΑΙ ΣΧ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Φ.Α .ΣΧ.Α.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 8/2019

Οι εκπαιδευτικοί  ΠΕ70-11-06  και ΠΕ60 του συνημμένου αρχείου (2 φύλλα, εδώ) χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες της οργανικής τους θέσης και παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο τη δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων

έως και τη Δευτέρα 26/08/2019 και ώρα 23:59

Δήλωση προτίμησης υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν την οργανική τους θέση και επιστρέφουν σε αυτήν την 22/6/2020 εκτός αν εμφανιστεί λειτουργικό κενό στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης και οι υπεράριθμοι έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να επιστρέψουν στο σχολείο τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω μεγάλης πιθανότητας δημιουργίας λειτουργικού κενού στο 1ο Δ.Σ. Κορίνθου κατά τη διάρκεια των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ και επειδή οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι στο 1ο Δ.Σ. Κορίνθου έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση, μπορούν οι υπεράριθμοι ΠΕ70 της ομάδας σχολείων της Κορίνθου να δηλώσουν ΚΑΙ το 1ο Δ.Σ. Κορίνθου.

Το ΠΥΣΠΕ θα εξετάσει ταυτόχρονα τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ και τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων (προηγούνται διαδικαστικά στις τοποθετήσεις οι υπεράριθμοι)

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η απόφαση (εδώ) διαπίστωσης υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2019-2020 και σε εκτέλεση αυτής,

καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν οργανικά στα σχολεία στα οποία έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και  αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο (εδώ), να υποβάλλουν δήλωση υπεραριθμίας αφού μελετήσουν τις οδηγίες του αρχείου.

έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη αντίστοιχη φόρμα (δεν υποβάλλετε τώρα δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, σε αυτή τη φάση γίνεται η ονομαστική διαπίστωση υπεραρίθμων και θα κληθείτε αργότερα να δηλώσετε σχολεία):

Για εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων:

https://forms.gle/f7yvgMojyYT8uF9h7

Για Νηπιαγωγούς:

https://forms.gle/eUwgjpQhtszFpxQH9

Παρακαλούνται οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των αναφερόμενων σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11 ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής που ανήκουν οργανικά στην ΠΕ Κορινθίας και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν

έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 με email (tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ή με φαξ (2741085891)

τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020

Κενά Φυσικής Αγωγής

Ενημερώνουμε ότι η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ έπεται της τοποθέτησης των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και προηγείται των αποσπάσεων και των τοποθετήσεων των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Α) Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας να υποβάλλουν

έως την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 με email (tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ή με φαξ (2741085891)

τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Σημειώνουμε ότι: τα κενά στο συνημμένο αρχείο (εδώ) είναι ενδεικτικά και θα προηγηθεί η τοποθέτηση σε αυτά των υπεράριθμων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ70. Μπορείτε να δηλώσετε και σχολεία που δεν αναφέρονται στην κατάσταση καθώς μπορεί να δημιουργηθούν κενά κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων.

 

Β) Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ παρατείνεται έως

την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Γ) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ θα κληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις τοποθέτησης μετά τη διάθεσή τους από το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ Σ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο