Μενού Κλείσιμο

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2018-2019

Πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή όλων των ειδικοτήτων

Ενστάσεις για οποιαδήποτε διόρθωση υποβάλλονται εγγράφως από 13/12/2018 έως 17/12/2018 στα γραφεία της Διεύθυνσης ή με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr ή με φαξ στο 2741085891

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία επί του πίνακα επικοινωνήστε με το 2741363405 και 2741363410

Τοποθετήσεις αναπληρωτών 09/11/2018

Γενική Αγωγή: ΠΕ06 – Αγγλικής, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων

Ειδικής Αγωγής: ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ειδικής Αγωγής: Παράλληλη στήριξη

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 08:00 στα σχολεία τοποθέτησής τους

Κενά για δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών 09/11/2018

ΚΕΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ 
 ΠΕ 60 & ΠΕ70  παράλληλης στήριξης
ΠΕ 70  ΣΜΕΑΕ  και  ΕΚΟ (ΖΕΠ)
ΠΕ 11 και  ΠΕ 06
ΠΕ70  γενικής αγωγής

ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Να σταλεί με φαξ στο 2741085891 ή στο grdioikthem@dipe.kor.sch.grέως σήμερα και ώρα 13:30  

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Εκπ/κων Π/θμιας Εκπ/σης σχ. έτους 2018-19

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύμφωνα με το υπ' άριθμ  203976/Ε2/ 26-11-2018, έγγραφο του ΥΠΠΕΘ δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 5-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Η Εγκύκλιος Πρωτοβάθμιας σε μορφή pdf

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 7/9/2018

ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΟΣ
ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ email 
 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΕΙΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

ΚENA για δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών 2018

ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΠΕ70 ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΕ60 & ΠΕ70 ΣΜΕΑΕ

ΠΕ60 & ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ :  ΠΕ05  ΠΕ06   ΠΕ07  ΠΕ08  ΠΕ11    ΠΕ79  ΠΕ86  ΠΕ91

(Τα κενά και το έντυπο τοποθέτησης έχουν σταλεί στα προσωπικά email των αναπληρωτών λόγω τεχνικού προβλήματος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:)

Θα πρέπει να δηλώσετε τα κενά είτε με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr είτε με φαξ στο 2741085891 μέχρι την Παρασκευή και ώρα 13:00

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση του ΠΥΣΠΕ (μετά τις 17:00) και θα σταλούν και στα email σας.

Τη Δευτέρα 10/9/2018 αναλαμβάνετε υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησής σας

Μετάβαση στο περιεχόμενο