Μενού Κλείσιμο

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1. Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας  στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για τα  σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018

2. "Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των αγγλόφωνων τμημάτων Π.Ε. και Δ.Ε. και θέσεων  ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διδασκαλία ξένης ή μητρικής γλώσσας εκτός της ελληνικής στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ 2016

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων, ΠΕ60-Νηπιαγωγών, ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής και ΠΕ16-Μουσικής  οι οποίοι έχουν υποβάλλει τον Δεκέμβριο του 2015 αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ ή οριστικής τοποθέτησης, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μετά την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κατανομή νέων οργανικών θέσεων ΠΕ06, ΠΕ11 και ΠΕ16 και σε αναμονή της δημοσίευσής της σε ΦΕΚ, στην εγκύκλιο των μεταθέσεων έχει προστεθεί πίνακας με τις συστάσεις θέσεων σε σχολικές μονάδες της Κορινθίας.

Οι εκπαιδευτικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων μπορούν να δηλώσουν και αυτές τις σχολικές μονάδες στο έντυπο δήλωσης προτίμησής τους. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 11/07/2016
 

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2016 – ανακοινοποίηση

Δήλωση προτίμησης

Πίνακας μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ

Μετάβαση στο περιεχόμενο