Μενού Κλείσιμο

Δημοσίευση ΦΕΚ μόνιμων διορισμών – Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (οδηγίες, πατήστε εδώ)

Ανάληψη υπηρεσίας από σήμερα 11/8/2021 έως και τη Δευτέρα 23/8/2021* με την αστυνομική σας ταυτότητα για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας. Για τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν μόνιμα σε πυρόπληκτη περιοχή της επικράτειας, η προθεσμία παρατείνεται έως 31/8/2021.

*ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας από το ΥΠΑΙΘ εδώ 

Δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση υπεραρίθμων

Καλούνται οι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί (ονόματα εδώ) να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της ίδιας ομάδας (ή και όμορης αναλόγως με την περίπτωση) έως τη Δευτέρα 9/8/2021 με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Υπεραριθμίες και κενά ανά ομάδα σχολείων

Δήλωση τοποθέτησης

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε και σχολεία της ίδιας ομάδας που δεν έχουν κενό αυτή τη στιγμή διότι η τοποθέτηση των υπεραρίθμων θα γίνει ταυτόχρονα με τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ (διατηρούμενης της προτεραιότητας των υπεραρίθμων) και ως εκ τούτου μπορεί να εμφανιστεί κενό σε άλλη σχολική μονάδα λόγω απόσπασης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2021-2022

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60 που υπηρετούν οργανικά στις αναφερόμενες σχολικές μονάδες του παρακάτω αρχείου, να αποστείλουν mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση grdioikthem@dipe.kor.sch.gr δηλώνοντας αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι ή όχι για το διδακτικό έτος 2021-2022, από 27/07/2021 έως 29/7/2021.
ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ 2021-2022
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Α. Στο αρχείο θα βρείτε τα πιθανά κενά και τις οδηγίες για τη διαδικασία των υπεραριθμιών.
Β. Στην παρούσα φάση δηλώνετε μόνο αν επιθυμείτε ή όχι να κριθείτε υπεράριθμοι/ες και δεν δηλώνετε προτίμηση για σχολικές μονάδες. Σε επόμενη διαδικασία, οι τελικά κριθέντες υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί και μόνο, θα κληθούν να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης.

Εγκύκλιος αποσπάσεων εντός ΠΥΣΠΕ 2021-2022 (Τροποποίηση ως προς την προθεσμία λήξης)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2021-2022

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ και τοποθέτησης αποσπασμένων από 13/7/2021 έως και 10/8/2021

Οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία θα πρέπει να την υποβάλλετε μέσω email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Λήψη εγγράφων λήξης σύμβασης αναπληρωτών

Ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα λήξης σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμα ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από την εφαρμογή Πληροφοριακό Σύστημα χρησιμοποιώντας το ΑΜΚΑ σας και το ΑΦΜ σας.

Ενέργειες Λήξης Διδακτικού Έτους

Ενέργειες 30/6/2021:

Α) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Τελευταία ημέρα εργασίας η 30/6/2021, δεν κάνουν καμία ενέργεια για τη λήξη της σύμβασής τους. Την 1η Ιουλίου, μέσω της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης (dipe.kor.sch.gr) θα παραλάβουν τα έγγραφα λήξης, ψηφιακά υπογεγραμμένα. Δεν χρειάζεται να προσέλθουν στη Διεύθυνση, ούτε είναι δυνατή η φυσική παραλαβή των εν λόγω εγγράφων.

Β) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται κανονικά στην οργανική τους θέση: Καμία ενέργεια, δεν κάνουν ανάληψη υπηρεσίας 30/6/2021, θα αναλάβουν υπηρεσία την 1η Σεπτέμβρη.

Γ) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο της Κορινθίας: 30/6/2021 προσέρχονται στην οργανική τους θέση και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Την ανάληψη υπηρεσίας την κοινοποιείτε με email στη Διεύθυνση. Εξαιρούνται όσοι την 30/6/2021 βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (κύησης, λοχείας, αναρρωτική κλπ)

Δ) Εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι εκτός ΠΥΣΠΕ: 30/06/2021 μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr μετά από συνεννόηση με το Διευθυντή/ντρια της οργανικής τους θέσης.

Ε) Μόνιμοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια: Αν η άδειά τους λήγει εντός των καλοκαιρινών μηνών, την επομένη ημέρα της λήξης της άδειάς τους προσέρχονται στη Διεύθυνση και αναλαμβάνουν υπηρεσία.

Eπιπροσθέτως σημειώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί πήραν μετάθεση σε νέα οργανική θέση εντός ΠΥΣΠΕ, την 30/6/2021 αναλαμβάνουν υπηρεσία στη ΝΕΑ τους οργανική θέση.

Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε οργανική θέση, την 30/6/2021 αναλαμβάνουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση.

Τέλος, όσοι εκπαιδευτικοί μετατέθηκαν από άλλο ΠΥΣΠΕ και κατοικούν σε άλλο νομό, με συνεννοηση με τον Διευθυντή της νέας οργανικής τους θέσης, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία την 30/6/2021 με υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr

Οριστικές μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά τη λήξη και της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν αιτήσεις, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων

Γενική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Παράταση προθεσμίας μαθητικού διαγωνισμού

Ο Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός με τίτλο «1821 μέτρα σε 200 δευτερόλεπτα» για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση παρατείνεται μέχρι 7/6.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού και εδώ.

Η ανάρτηση των βίντεο έχει ξεκινήσει και μπορείτε να δείτε τις ατομικές και ομαδικές συμμετοχές.

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Αγωγής 

Κατάθεση ενστάσεων έως τη Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 11:00 στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά αυτοπροσώπως υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την τελευταία εργάσιμη του διδακτικού έτους 2020-2021

Μετάβαση στο περιεχόμενο