Μενού Κλείσιμο

Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων μπορούν να αποκτήσουν ψηφιακή υπογρφή για να πραγματοποιούν τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές. Για τη διευκόλυνσή όλων, συγκεντρώσαμε το ενημερωτικό υλικό που ακολουθεί.

Ωστόσο, για περαιτέρω βοήθεια, επειδή ορισμένα από τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής απαιτούν προχωρημένη τεχνική κατάρτιση σε θέματα υπολογιστών, σας προτείνουμε να επικαλεστείτε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής της σχολικής σας μονάδας και, σε περίπτωση που ο εν λόγω εκπαιδευτικός δεν είναι διαθέσιμος, να απευθυνθείτε στην υπηρεσία ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Περιφέρειάς μας.

Επιπλέον, κάθε Τρίτη αρμόδιος υπάλληλος στο Γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας θα παρέχει βοήθεια στο τηλέφωνο 2741363406, ΕΦΟΣΟΝ έχει προηγηθεί η προμήθεια της ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής = πιστοποιημένο φλασάκι).

Ενημερωτικό/βοηθητικό υλικό για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής:

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ    Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  (4/12/2018 – Ανανεωμένος Οδηγός     *Αλλαγές στην σελ.13)

Λίστα ΑΔΔΥ (Βήμα 1)

Υποβολή αίτησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών -ΕΡΜΗΣ (Βήμα 2)

Αίτηση ΚΕΠ (Βήμα 3)

Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών (Βήμα 4)

Προετοιμασία του Internet Explorer (Βήμα 4)

Εκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών (Βήμα 6)

Οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα JSIGNPDF

Οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα XolidoSign

Οδηγίες για αναγνώριση ψηφιακών υπογραφών

Μετάβαση στο περιεχόμενο