Μενού Κλείσιμο

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης / οριστικής τοποθέτησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε στους/στις εκπαιδευτικούς ότι στις 31/10/2023 και ώρα 15:00 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκτός ΠΥΣΠΕ και βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ. Το σύστημα teachers θα κλείσει για τους/τις εκπαιδευτικούς με τη λήξη της προθεσμίας και ουδεμία αλλαγή ή νέα αίτηση ή οριστικοποίηση αίτησης δεν θα υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι:

Πατήστε  ε δ ώ  για να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση

Εγκύκλιος μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων 2023-2024 εκπαιδευτικών και μελών ΕΒΠ / ΕΕΠ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 16/10/2023-31/10/2023 (έως 15:00) μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr/

Η διαδικασία των εγκυκλίων αφορά: α) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν σε άλλη περιοχή μετάθεσης, εκτός Κορινθίας, β) εκπαιδευτικούς που κατέχουν οργανική θέση, έχουν υπηρετήσει σε αυτή 1 έτος και επιθυμούν να αιτηθούν μετάθεση (βελτίωση θέσης) σε οργανική θέση άλλης σχολικής μονάδας εντός Κορινθίας, γ) εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν το 2023 και δεν έχουν τοποθετηθεί σε οργανική θέση και δ) εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να μετατεθούν από τη Γενική στην Ειδική αγωγή και αντιστρόφως

Παρακαλούμε για την προσεκτική μελέτη των εγκυκλίων ώστε να μην υποβάλλονται ερωτήματα στην υπηρεσία για θέματα που αναφέρονται σαφώς στις εγκυκλίους

Εγκύκλιος ΔΠΕ Κορινθίας 

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘΑ μεταθέσεις ΕΒΠ/ΕΕΠ 

Ανακοίνωση σχετικά με το σύστημα teachers.minedu.gov.gr

Η ενημέρωση του συστήματος teachers με την τρέχουσα υπηρέτηση του 2023-2024 θα γίνει από την ΔΠΕ Κορινθίας εντός του επόμενου διαστήματος ώστε να είστε σε θέση να υποβάλλετε την αίτησή σας εντός των προθεσμιών που θα τεθούν με την εγκύκλιο των μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων που ΘΑ εκδοθεί. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε αιτήματα με το συγκεκριμένο θέμα μέσω email ή μέσω teachers, είμαστε ενήμεροι.

Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή σε οικογενειακά στοιχεία κλπ θα γίνει με την υποβολή της αίτησής σας και την κατάθεση των δικαιολογητικών που θα προβλέπονται. Το μόνο προαπαιτούμενο στοιχείο για να υποβάλλετε αίτηση είναι η καταχώριση της τρέχουσας υπηρέτησης. Όταν θα ανακοινωθούν οι πίνακες μορίων θα υπάρχει προθεσμία για ενστάσεις στην περίπτωση που κάποιο άλλο στοιχείο είναι ελλιπές ή λανθασμένο.

Απόφαση βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ – Αμοιβαίες μεταθέσεις

Α π ό φ α σ η 

Εντός 15 ημερών οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο mail@dipe.kor.sch.gr. Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και οι 2 εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για αμοιβαία μεταξύ τους μετάθεση (ο/η καθένας/μία από το υπηρεσιακό τους email). Σημειώνουμε ότι δεν εμπλέκεται η υπηρεσία μας στη διαδικασία ανεύρεσης ενδιαφερόμενων, για αμοιβαία μετάθεση, εκπαιδευτικών.

Ολοκλήρωση διαδικασίας βελτιώσεων/οριστικών τοποθετήσεων εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά το πέρας και της διαδικασίας της β’ φάσης τοποθετήσεων για α) τις εκπαιδευτικούς που δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τις δηλώσεις τους και β) τις εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης, καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη διαδικασία βελτιώσεων θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν, αν υφίσταται λόγος, αίτηση διόρθωσης τυχόν λαθών ή παραλείψεων του συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών (έως και 2/7/2023 με email στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (προσθήκη β’ φάσης τοποθετήσεων για 1 ΠΕ70 και 3 ΠΕ60, καμία αλλαγή στα ήδη ανακοινωθέντα αποτελέσματα)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2022-2023 (καμία αλλαγή από την προηγούμενη ανακοίνωση)

Βελτιώσεις / οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Ανακοινώνονται οι βελτιώσεις θέσεων και οριστικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποφασίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας. Επισημαίνουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί που είτε άλλαξαν οργανική θέση είτε τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά σε οργανική θέση, θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση την 1η Σεπτέμβρη.

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ (νεοδιόριστοι/ες 2022) και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε οργανική θέση με βάση τη δήλωση προτίμησης που υπέβαλλαν, καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση σχολικών μονάδων έως την Τρίτη 27/6/2023 και ώρα 11:00 π.μ. στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr με βάση τα εναπομείναντα οργανικά κενά (β’ φάση τοποθετήσεων)

Εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και ΔΕΝ υπέβαλλαν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, θα τοποθετηθούν αυτοδίκαια από το συμβούλιο μετά και την ολοκλήρωση της β’ φάσης των τοποθετήσεων.

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΓΕΝΙΚΗ

Πίνακας βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων ΕΙΔΙΚΗ

Aνακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για βελτίωση / οριστικής τοποθέτησης

***Νέα ενημέρωση: 13/6/2023***

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων είναι από 13/6/2023 έως 18/6/2023. Παρακαλούνται ειδικά οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας (νεοδιόριστοι 2022 & μετατιθέμενοι από άλλα ΠΥΣΠΕ) και δεν έχουν υποβάλλει οριστικοποιημένη δήλωση προτίμησης να το πράξουν εντός της προθεσμίας. Στην περίπτωση που έχετε οριστικοποιήσει τη δήλωσή σας προφανώς ΔΕΝ απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης και έχουν οργανική θέση, υποβάλλουν δήλωση προτίμησης μόνο εφόσον το επιθυμούν 

Για τις εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής υπάρχει προσθήκη 1 κενού στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου από μετάταξη εκπαιδευτικού σε ΑΕΙ το οποίο δεν είχε εκ παραδρομής συμπεριληφθεί. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στο υπηρεσιακό τους email την 1/6/2023 για τη διόρθωση της δήλωσής τους εφόσον το επιθυμούν.

Δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων που μετά τη λήξη της προθεσμίας θα βρίσκονται σε κατάσταση “Προσωρινή αποθήκευση” και όχι “Οριστικοποίηση” θα θεωρούνται ως ΜΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ

——————————————————————————————————————————————————————–

Προσοχή: Λόγω της επαναπροκήρυξης των εκλογών και μέχρι να δοθεί εκ νέου εξαίρεση για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες βελτιώσεων θέσης και οριστικών τοποθετήσεων, ΠΑΓΩΝΕΙ η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης από τους/τις εκπαιδευτικούς.

Η προθεσμία 31/5/2023 δεν ισχύει. Μόλις εγκριθεί η νέα εξαίρεση για τη διαδικασία, θα υπάρξει ανακοίνωση με την νέα καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων.

Το σύστημα teachers έχει αφαιρέσει τη δυνατότητα υποβολής δηλώσεων προτίμησης και θα ξαναείναι διαθέσιμο όταν ενημερωθούμε για την έγκριση της εξαίρεσης. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει για τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωσή τους, δεν θα χρειαστεί να την επανυποβάλλουν.

Πρόσκληση για υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων για βελτίωση θέσης / οριστικής τοποθέτησης

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη ΔΠΕ Κορινθίας και έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης να υποβάλλουν εντός της προθεσμίας 19/5/2023 – 31/5/2023 δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων μέσω του συστήματος teachers.minedu.gov.gr

Επισημαίνουμε ότι η εξαίρεση για το πάγωμα στις διαδικασίες υπηρεσιακών μεταβολών αφορά μόνο τις προπαρασκευαστικές ενέργειες. Η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ για την απόφαση βελτιώσεων / οριστικών τοποθετήσεων δεν θα πραγματοποιηθεί έως την άρση της απαγόρευσης λόγω εκλογών και δεν θα εξεταστούν οι αιτήσεις πριν την άρση της.

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων (ανακοινοποίηση ως προς τα κενά της Ειδικής Αγωγής)

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης

Κατάλογος αιτήσεων βελτίωσης θέσης-οριστικής τοποθέτησης ειδικής αγωγής

Οδηγίες υποβολής δηλώσεων (προσοχή update: έχει προστεθεί στο σύστημα φέτος πλήκτρο Οριστικοποίηση στις δηλώσεις προτίμησης σχολείων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία)

Ανακοίνωση για τις μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Update 2/5/2023: Κοινοποιήθηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ.7623/28-4-2023 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ σχετικά με την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών. ΔΕΝ περιλαμβάνεται η διαδικασία για τις μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ στις εξαιρέσεις αναστολής διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές. Ως εκ τούτου η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά τη διενέργεια των εκλογών. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά με τη διαδικασία θα υπάρξει ανακοίνωση στην παρούσα ιστοσελίδα.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης σχολείων για μεταθέσεις / οριστικές τοποθετήσεις διενεργείται μέσω του συστήματος edatacenter (teachers). Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των φακέλων των μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ για το σύστημα edatacenter (teachers) για τις μεταθέσεις, που αποτελούσε προϋπόθεση για την έκδοση της εγκυκλίου δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και έναρξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων προτίμησης.

Δεδομένου όμως του ότι οι μεταθέσεις/οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ αποτελούν υπηρεσιακές μεταβολές, αναμένεται ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ για το αν θα εξαιρεθούν από το “πάγωμα” των διαδικασιών για υπηρεσιακές μεταβολές λόγω της επικείμενης προκήρυξης των εθνικών εκλογών.

Ανακοινώνουμε τα οργανικά κενά όλων των ειδικοτήτων προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η εγκύκλιος θα εκδοθεί και θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα όταν θα έχουμε ενημέρωση, ώστε να μπορεί να οριστεί το χρονικό διάστημα υποβολής δηλώσεων.

Οργανικά κενά δημοτικών σχολείων

Οργανικά κενά νηπιαγωγείων

Oργανικά κενά ειδικής αγωγής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Α/βαθμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ, καθώς και εκπ/κων Α/θμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η με απ 36165/Ε2/29-03-2023 απόφαση του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ)

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

Μετάβαση στο περιεχόμενο