Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Μετά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από περιοχή σε περιοχή σας ενημερώνουμε ότι η εγκύκλιος για τη δήλωση σχολικών μονάδων για μετάθεση ή οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών (ανήκοντες οργανικά στη Διεύθυνσή μας και μετατιθέμενους από άλλες Διευθύνσεις) θα εκδοθεί έως τις 10 Απριλίου με αναλυτικές οδηγίες και τις κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής ευθύνης μας.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε και να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Σας ανακοινώνουμε τον οριστικό πίνακα μορίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ που υπέβαλαν, σύμφωνα με την 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες μορίων μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας.
Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση εντός ΠΥΣΠΕ να προβούν σε ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεών τους και εφ’ όσον εντοπίσουν διαφοροποιήσεις, για να γίνει διόρθωση, να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση grdioikthem@dipe.kor.sch.gr

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις σχολείων.
Τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων θα υποβάλλονται από 21/02/2022 μέχρι και 25/02/2022 στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.
Οι Διευθυντές – Προϊστάμενοι των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_2021-2022

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-2022

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 11/11/2021 έως 22/11/2021 και ώρα 23:59, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Eγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2021-2022

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2021-2022

Οριστικές μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ

Μετά τη λήξη και της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις, και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκαν αιτήσεις, ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων

Γενική Αγωγή

Ειδική Αγωγή

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις Γενικής Αγωγής 

Κατάθεση ενστάσεων έως τη Δευτέρα 24/5/2021 και ώρα 11:00 στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υποχρεωτικά αυτοπροσώπως υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση την τελευταία εργάσιμη του διδακτικού έτους 2020-2021

Μεταθέσεις – οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Κορινθίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης ή οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο του 2020 να υποβάλλουν τις προτιμήσεις σχολικών μονάδων αφού μελετήσουν τις αντίστοιχες εγκυκλίους:

Προθεσμίες υποβολής: από Τετάρτη 21/4/2021 έως και Παρασκευή 30/4/2021 

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους μέσω του συστήματος teachers, δείτε τη σχετική εγκύκλιο Γενικής

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους συμπληρώνοντας τη σχετική δήλωση και αποστέλλοντάς της με email, δείτε τη σχετική εγκύκλιο Ειδικής

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο