Μενού Κλείσιμο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ05 & ΠΕ19-20

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ ειδικοτήτων Γαλλικής Γλώσσας και Πληροφορικής να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης έως αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 με φαξ στο 2741085891 ή με email στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr σύμφωνα με τις παρακάτω ομάδες σχολείων.

Ομάδες κενών Γαλλικής Γλώσσας

Ομάδες κενών Πληροφορικής

 

Σημειώνουμε:

α) θα προηγηθεί η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση ΠΕ Κορινθίας και στη συνέχεια θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από απόσπαση, είτε από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ είτε από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ.

 

β) Η συνεδρίαση του συμβουλίου για τις τοποθετήσεις των ανωτέρω ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης. 

 

γ) Λόγω της επικείμενης συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ για τη Β φάση των αποσπάσεων εκτός ΠΥΣΠΕ, οι τοποθετήσεις των λοιπών ειδικοτήτων θα πραγματοποιηθούν σε επόμενη φάση ώστε να μπορούν να συνυπολογιστούν και τυχόν κενά από νέες αποσπάσεις. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των αναφερόμενων στον παρακάτω πίνακα σχολικών μονάδων που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι να αποστείλουν email στη Διεύθυνση (grdioikthem@dipe.kor.sch.gr) ή φαξ στο 2741085891 για την τοποθέτησή τους σε κενές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων. Στην περίπτωση των υπεραριθμιών που δεν επαρκούν οι κενές θέσεις της ίδιας ομάδας σχολείων, μπορούν να δηλώσουν και κενές θέσεις των όμορων ομάδων σχολείων. 

 

Πίνακας υπεραριθμιών (το αρχείο έχει δύο φύλλα)

Δήλωση τοποθέτησης

Οι δηλώσεις τοποθέτησης θα πρέπει να υποβληθούν έως αύριο Πέμπτη και ώρα 11:00 και το συμβούλιο θα συνεδριάσει αυθημερόν για την απόφαση τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής να υποβάλουν αίτηση απόσπασης αυτοπροσώπως ή με φαξ (στο 2741085891) ή με email (στο grdioikthem@dipe.kor.sch.gr) μέχρι την Παρασκευή 26/8/16 και ώρα 14:00 για την  κάλυψη των λειτουργικών κενών των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Ένταξης.

 

ΙΔΡΥΣΕΙΣ Νέων Τμημάτων Ένταξης

Το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας ως βασική προτεραιότητα την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών κάθε μαθητή, στο πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προχώρησε στη διαδικασία ίδρυσης δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια.

Χαιρετίζουμε  την ίδρυση των 7 νέων Τμημάτων Ένταξης στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  στις σχολικές μονάδες :

1ο 2/θ Νηπιαγωγείο Λουτρακίου
6ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
8/θ Δημοτικό Σχολείο Αλμυρής
2ο 8/θ Δημοτικό Σχολείο Κιάτου
3ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
3ο 11/θ Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου
4ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου – 12ο 7/θ Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων, ανακλήσεων αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2016-2017  έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Αυγούστου 2016 μέσω του συστήματος opsyd.sch.gr

Εγκύκλιος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για myschool

Προς Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες Σχολικών μονάδων
Σας γνωρίζουμε πως στο ΠΣ myschool έγινε διαθέσιμη η νέα Σχολική χρονιά 2016-2017.

Παρακαλείστε όπως προχωρήσετε σε εγγραφές Μαθητών και Δημιουργία Τμημάτων εφόσον αυτά είναι γνωστά.
1. Ειδικά για τα Δημοτικά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Δημιουργία Τμημάτων Ολοήμερου δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη. Θα ενημερωθείτε σχετικά με νέα ανακοίνωση. Ωστόσο, παρακαλείστε να ενημερώνετε την ώρα αποχώρησης του Μαθητή, είτε από την Kαρτέλα Μαθητή είτε από τη Μαζική Καταχώριση Ώρας Αποχώρησης Μαθητών Ολοήμερου Προγράμματος

2. Ειδικά για τα Νηπιαγωγεία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως μετά τον καθορισμό από το ΥΠΠΕΘ, του νέου Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου για το σύνολο των Νηπιαγωγείων της χώρας, παρακαλούμε θερμά να ΜΗΝ προβαίνετε στη δημιουργία τμημάτων και ορισμό αναθέσεων ωρών σε εκπαιδευτικούς, καθώς το ΠΣ myschool προσαρμόζεται στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα. 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

Με την 13/19-7-2016,πράξη του ΠΥΣΠΕ Κορινθίας οριστικοποιήθηκαν οι μεταθέσεις  – οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ.

Καλούνται, όσοι εκπαιδευτικοί  επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης εντός 15 ημερών, από σήμερα έως 2 Αυγούστου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ και ΕΕΠ & ΕΒΠ 2016-17

1. «Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολικού έτους 2016-2017.»

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη 19 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα  25 Ιουλίου 2016. 

2. Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 22/7/2016 μέχρι 29/7/2016, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε κενές θέσεις των Ευρωπαϊκών Σχολείων από το σχολικό έτος 2016-2017 ή 2017-2018 πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και την 10η Αυγούστου 2016. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σφραγίδα αποστολής της αίτησης με τα δικαιολογητικά μέσω ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧ.ΕΤΗ 2016-17 και 2017-18

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο