Μενού Κλείσιμο

Διορισμοί εκπαιδευτικών / μελών ΕΕΠ

Η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ (ονόματα εδώ) στην ΔΠΕ Κορινθίας, θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

*** ΔΕΝ απαιτείται υποβολή δήλωσης αποδοχής διορισμού***

 • Οι νεοδιοριζόμενοι/ες προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας, Κολιάτσου 44, Κόρινθος κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ για ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία (οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν και στην παρούσα ιστοσελίδα όταν μας κοινοποιηθούν από την Κ.Υ. του ΥΠΑΙΘ)
 • Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν πολιτικό όρκο ενημερώνουν μέσω email από την προηγούμενη ημέρα την υπηρεσία μας (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) ώστε να έχουν προετοιμαστεί τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.
 • Για την ανάληψη υπηρεσίας είναι απαραίτητη η υποβολή των ιατρικών βεβαιώσεων παθολόγου και ψυχιάτρου ως προς την ικανότητα για διορισμό (παραπεμπτικό υπηρεσίας).
 • Τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας των νεοδιόριστων που θα πρέπει να κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας υποβάλλονται σε απλά αντίγραφα.
 • Οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά περίπτωση από τους νεοδιόριστους (οικογενειακού επιδόματος, αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναγνώριση προϋπηρεσίας) θα υποβληθούν ήδη συμπληρωμένες και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την ανάληψη υπηρεσίας. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες στο αρχείο “δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας” ώστε να μην υποβάλλετε άσκοπα αιτήσεις αν δεν ανήκετε σε κάποια κατηγορία δικαιούχων.
 • Υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας είναι και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης (επίσης ήδη έτοιμη και υπογεγραμμένη θα συμπεριλαμβάνεται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν κατά την ανάληψη υπηρεσίας)
 • Για την όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας των νεοδιοριζόμενων, θα υποβληθεί συμπληρωμένη και η συνοπτική φόρμα στοιχείων μισθοδοτούμενου
 • H διαδικασία υποβολής δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης θα γίνει σε επόμενο διάστημα από την ανάληψη υπηρεσίας και θα γίνει εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά (με νέες οδηγίες που θα αναρτηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα) χωρίς να απαιτείται παρουσία του εκπαιδευτικού. Μετά την ορκωμοσία οι νεοδιοριζόμενοι δεν θα χρειαστεί να προσέλθουν εκ νέου στην υπηρεσία έως την 1/9/2022, ημερομηνία έναρξης του σχολικού έτους, οπότε και θα παρουσιαστούν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν.
 • Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου (ολόκληρη ή υπόλοιπό της μετά τη χρήση της άδειας ως αναπληρώτριες) θα πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία μέσω email (στο tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr) άμεσα μετά την ανακοίνωση του διορισμού τους, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι ανάγκες της υπηρεσίας σε προσλήψεις αναπληρωτών. To ίδιο ισχύει και για απουσία λόγω εγκυμοσύνης (επαπειλούμενης, κύησης, λοχείας). Η ενημέρωση αυτή δεν αλλάζει την υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας και ορκωμοσίας ούτε και τη διαδικασία προσωρινής τοποθέτησής τους που θα γίνει για όλους/ες σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται).
 • Αιτήσεις για άδεια κύησης/λοχείας/ανατροφής θα υποβάλλετε όταν θα αναλάβετε υπηρεσία και θα ορκιστείτε, πριν την ορκωμοσία δεν είστε υπάλληλοι ώστε να μπορείτε να υποβάλλετε αιτήσεις για άδειες.
 • Αποκλειστικά και μόνο οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν ως αναπληρωτές κατά το 2021-2022 στη ΔΠΕ Κορινθίας εξαιρούνται από την υποβολή κάποιων δικαιολογητικών (αναφέρονται στο αρχείο των απαραίτητων δικαιολογητικών) καθώς θα αναζητηθούν από τους ψηφιοποιημένους πλέον φακέλους τους.
 • Έντυπο περιουσιακής κατάστασης το οποίο υποβάλλεται σε έναν απλό φάκελο κλειστό με το ονοματεπώνυμό σας απ’ έξω και δεν ανοίγεται ούτε ελέγχεται από την υπηρεσία μας.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων – Α’ φάση – Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν υπηρεσία στα σχολεία διάθεσης μετά την έναρξη των μαθημάτων και όχι την 1/9 και αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση των διευθυντών/ντριών των σχολικών μονάδων σχετικά με τις ημέρες διάθεσης κλπ.

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενων θέσεων Διευθυντών/ντριών Δημοτικών Σχολείων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις κενούμενες θέσεις των Δημοτικών Σχολείων Αρχαίας Κορίνθου και Σοφικού από

28/7/2022 – 5/8/2022 

Προκήρυξη κενούμενων θέσεων  –  Αίτηση υποψηφίου  –  Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου

Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για μόνιμο διορισμό

Σχετικά με τις προσκλήσεις για μόνιμο διορισμό όλων των ειδικοτήτων επισημαίνουμε τα εξής:

 • Δεν τοποθετούνται νεοδιοριζόμενοι σε οργανικές θέσεις κατά το πρώτο έτος διορισμού τους αλλά με τη διαδικασία μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων. Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.
 • Οποιαδήποτε ενημέρωση για οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση είναι άκαιρη δεδομένου ότι θα προηγηθούν οι μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών εκτός ΠΥΣΠΕ την επόμενη χρονιά (οπότε τα υφιστάμενα οργανικά κενά κατά την παρούσα φάση θα αλλάξουν με τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών)
 • Τα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ κενά που υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή δεν σημαίνει ότι είναι και τα οριστικά, αλλάζουν λόγω αδειών εγκυμοσύνης, αναρρωτικών αδειών κλπ. Τα κενά που υφίστανται είναι ενδεικτικά (εδώ) και μπορεί να αλλάξουν μέχρι τη δήλωση προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων.
 • Οι νεοδιοριζόμενοι θα τοποθετηθούν σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ 
 • Οι νεοδιοριζόμενοι ΠΕ05 και ΠΕ07 θα τοποθετηθούν προσωρινά σε ομάδες σχολείων οι οποίες δεν έχουν καταρτιστεί ακόμα και θα καταρτιστούν μετά από κοινό προγραμματισμό με την Βθμια Εκπαίδευση.
 • Το κενό ΠΕ21 είναι στο Ειδικό Δ.Σ. Κορίνθου
 • Οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για 2 έτη χωρίς δικαίωμα απόσπασης ή μετάθεσης (εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται απόσπαση)

Στην Κορινθία θα διοριστούν στη Γενική Αγωγή: ΠΕ70- 58, ΠΕ60-28, ΠΕ05-3, ΠΕ06-11, ΠΕ07-1, ΠΕ79-2, ΠΕ86-1 και στην Ειδική Αγωγή: ΠΕ71/70-3 και ΠΕ61/ΠΕ60-2

Πρόσκληση διορισμών εκπαιδευτικών (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών εκπαιδευτικών

Πρόσκληση διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ (προθεσμία από 25/07/2022 – 29/07/2022 μέσω ΟΠΣΥΔ)

Εγκύκλιος διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Τοποθετήσεις υπεράριθμων – αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών 

Αποσπάσεις και τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών 

Όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας και εμπρόθεσμα εξετάστηκαν από το συμβούλιο.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους και επιθυμούν να επανέλθουν με νέα αίτηση μπορούν να το κάνουν σύμφωνα με τις αρχικές οδηγίες (από το email του ΠΣΔ) και χωρίς προθεσμία, δεν υπάρχει πρόβλεψη την παρούσα χρονική στιγμή για το πότε θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ για β’ φάση αποσπάσεων. Όποτε γίνει η συνεδρίαση θα εξετάσει τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης.

Ενημερώνουμε ότι δεν εγκρίνονται αποσπάσεις σε εκπαιδευτικούς για τις οποίες έχει εκδοθεί από την υπηρεσία απόφαση χορήγησης μακροχρόνιας άδειας για το επόμενο διδακτικό έτος.

17ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Το 17ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία: γαλλόφωνες δεξιότητες για τους καθηγητές της γαλλικής γλώσσας» που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα.

 

Πρόσκληση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για υποβολή δήλωσης προτίμησης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κρίθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι/ες για το διδακτικό έτος 2022 – 2023 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση από 12/07/2022 έως και 18/07/2022 αποκλειστικά υποβάλλοντας τη δήλωση τοποθέτησης (μόνο μέσω του email που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο) μόνο στο email:  tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν ταυτόχρονα και αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ (έως 18/07/2022) ακολουθώντας τις οδηγίες της εγκυκλίου που έχει αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα και να κριθούν με μόρια απόσπασης χωρίς προτεραιότητα υπεραριθμίας.

Για τους ΠΕ70: αν υφίσταται συνυπηρέτηση ή εντοπιότητα (στο δήμο που ανήκουν οι σχολικές μονάδες της ομάδας) που δεν είναι καταχωρισμένη στον πίνακα, μαζί με τη δήλωση τοποθέτησης, θα πρέπει να υποβληθούν και αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στους ΠΕ60 δεν υφίσταται διαφορά μορίων τέτοια που να επηρεάζει την σειρά τοποθέτησης.

Προσοχή: Δηλώνετε μόνο κενά της ίδιας ομάδας εκτός αν αναφέρονται στον πίνακα λειτουργικών υπεραριθμιών και κενά όμορης ομάδας στην περίπτωση που δεν επαρκούν της ίδιας. Mπορείτε να δηλώσετε και σχολεία της ίδιας ομάδας (ή και των όμορων για την περίπτωση των υπεράριθμων του Κιάτου) που δεν εμφανίζονται στα κενά, γιατί μπορεί να προκύψουν κενά κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων

Πίνακας λειτουργικών υπεραριθμιών και κενών για δήλωση τοποθέτησης

Πίνακας λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Δήλωση τοποθέτησης (word) – (pdf)

Προκήρυξη για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 2022-2023

Προθεσμία από Δευτέρα 11/07/2022 έως Κυριακή 17/7/2022 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Δελτίο Τύπου

Παράρτημα κενά 

Ενημέρωση υποψηφίων για την 3ΕΑ προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τους πίνακες Ειδικής Αγωγής

Eνημερώνουμε τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλλει αιτήματα επικαιροποίησης του φακέλου τους στο ΟΠΣΥΔ (με επιλεγμένη Διεύθυνση χειρισμού φακέλου την Π.Ε. Κορινθίας) για την προκήρυξη 3ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ ότι: 

H πρόσβαση στο ΟΠΣΥΔ είναι πλέον δυνατή για τους/τις εκπαιδευτικούς, θα μπορεί να γίνει έλεγχος των στοιχείων που έχουν καταχωριστεί στο φάκελο του/της εκπαιδευτικού. 

Αν δεν βλέπετε καταχωρισμένο κάποιο στοιχείο για το οποίο έχετε υποβάλλει αίτημα, πατώντας “Φάκελος” και μετά “Επικαιροποίηση φακέλου” θα δείτε τα αιτήματα που έχετε υποβάλλει (περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας και να εμφανιστούν τα αιτήματά σας). Στη συνέχεια, πατώντας το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό στο αντίστοιχο αίτημα θα δείτε την απάντηση της υπηρεσίας για το λόγο για τον οποίο δεν καταχωρίστηκε το προσόν.

Επίσης, μπορείτε να δείτε και απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις (εδώ) σε σχέση με τη διαδικασία. 

***Μετά από τηλεφωνήματα εκπαιδευτικών που δεν είχαν υποβάλλει τα αιτήματα στην υπηρεσία μας, επισημαίνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση αφορά προφανώς όσους είχαν επιλέξει ως Διεύθυνση χειρισμού φακέλου τη Διεύθυνση Π.Ε. Κορινθίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση να απευθύνεστε αρμοδίως στη Διεύθυνση χειρισμού φακέλου σας (εμφανίζεται στη σελίδα “Επικαιροποίηση φακέλου” αν δεν τη γνωρίζετε)***

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης & τοποθέτησης αποσπασμένων εντός ΠΥΣΠΕ για το 2022-2023

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στην Κορινθία από άλλα ΠΥΣΠΕ να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (εδώ) από 8/7/2022 έως και 18/7/2022.

Αίτηση και οδηγίες (η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να αποσταλεί χωρίς υπογραφή από το email του sch.gr. Γενικά όλες οι αιτήσεις θα υποβληθούν ΜΟΝΟ από το email που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (@sch.gr) και ΜΟΝΟ στη διεύθυνση tmprosopikou@dipe.kor.sch.gr και υποβολή αίτησης από ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα ληφθεί υπόψη).

Ενδεικτικά κενά

Μετάβαση στο περιεχόμενο